Hvorfor slipper politikerne islams ondskap inn i Norge?

Norsk-pakistanere er ikke opptatt av folkemord i fedrelandet

Hvorfor slipper politikerne islams ondskap inn i Norge?

Det har vært sagt: «En god muslim» er en som pisker den som har brutt Allahs lov - en moderat muslim er en som ikke svinger pisken men som «bare» ser til. «Gode muslimer» i Pakistan begår et systematisk folkemord mot en liten minoritet i landet, Hazara-befolkningen som utgjør ca. 500.000 mennesker. Det handler om en målrettet forfølgelse – som kan resultere i utryddelse – hvis ikke noe skjer. Regjeringen i Pakistan og politiet bryr seg bare i liten grad. Hittil i år er 200 hazsaraere drept. Lørdag formiddag gikk et stille tog gjennom Kristiansands hovedgate – de ca. 30 demonstrantene som besto av menn, kvinner og barn – fremmet budskapet: Hjelp oss – stopp folkemordet av Hazara-folket. De ca. 35.000 pakistanerne som har kommet hit til landet bryr seg knapt, enda mindre norsk-pakistanske profilerte politikere som anklager Norge for brudd på menneskerettighetene – også når de ikke får benytte den islamske torturmetoden ved slakting av dyr. Hvorfor tar ikke norsk-pakistanerne, de som har det så bra her i landet, avstand fra dette folkemordet i Pakistan? Forstander i Det islamske forbundet, Basim Ghozlan (jordaner) ble også for noen år siden bedt om å ta avstand fra islamsk terror - han svarte: «Jeg blir så lei av alle disse kravene om hele tiden å ta avstand.»

Nei, de bryr seg ikke – de norsk-pakistanske politikerne – som er store i munnen  og som har slått seg opp i det foraktelige Norge – som etter den gjengse islamske oppfatning for det meste består av dekadente, vantro mennesker – apekatter, svin og rasister. Disse tåpelige og naive nordmennene har ikke forstått at Norge tilhører islam. Islamister roper ut: Muhammeds hær er på vei. De siterer Yusuf al-Qaradawi: «Islam vil komme tilbake til Europa som seierherre». Karakteristisk for situasjonen krever Basim Ghozlan – et krav han nok fremsetter på vegne av islamistene: Det norske samfunnet skal legge forholdene til rette for meg som muslim Ghozlan mener det er ikke muslimene, men Fremskrittspartiet som bryter med menneskerettighetene og de vestlige verdier. Mohammad Usman Rana skrev: De som stemmer på Fremskrittspartiet er halvrasister. Muslim-ledere vil ha flere moskeer i Norge - det handler angivelig om trosfrihet. For muhammedanere i de islamske stater handler trosfrihet om å forfølge og drepe de som ikke vil underkaste seg «Profeten».

Også norsk-pakistaneren Abid Raja lukker øyne og rører for forfølgelsen av Hazara-folket i Pakistan – så vel som den kristne minoriteten som lider i dette landet. Pakistan betyr rent land der ingen  vantro er ønsket. Raja er tydeligvis på linje med det muslimer jobber for over hele verden: Forbud mot religionskritikk – det vil si: Kritikk av islam.  Det samme gjelder for Shaib Sultan i Antirasistisk Senter (les Anti-norske senter).

En som heller ikke er opptatt av menneskerettighetsbrudd i sitt opprinnelsesland, er nettopp den norsk-pakistanske legen, Mohammad Usman Rana. Han skrev i Aftenposten 15.11.06: «Muslimer er en likeverdig del av Norge.» Dersom Rana hadde reist til sitt fedreland Pakistan – og holdt foredrag offentlig med følgende innhold: «Hazaraene, kristne, jøder og de vantro er en likeverdig del av Pakistan» – da måtte det norske utenriksdepartementet gjøre en innsats for å få ham ut fra det pakistanske fengselet. Hvis det ikke hadde lykkes hadde Rana blitt dømt til døden. Mest sannsynlig ville  islamske horder ha gjort kort prosess allerede da han sto på talerstolen.

En annen norsk-pakistansk lege, Zahid Mukhtar, sa til Morgenbladet 26.11.04 at han støttet shariadommen over en 14 år gammel gutt som gikk fra islam til kristendommen. Han sa også: Islamsk lov står over norsk lov.

Vi kan ikke bare anklage disse menneskene – Arbeiderpartiet og de venstreekstreme har gitt dem fritt spillerom for utbredelse av det islamske barbariet i samfunnet vårt. Den rødgrønne regjeringen gikk til og med så langt at den fremsatte lovforslag om at det skulle bli straffbart å kritisere islam. Det norske folk tvang regjeringen til retrett. Partisekretær Raymond Johansens ord klinger fortsatt i våre ører: «Et angrep på muslimer er et angrep på meg». Hvis fremtidige generasjoner mister kontrollen, så er det Raymond Johansen, Arbeiderpartiet og de venstreekstreme som åpnet for barbariet og som sitter med ansvaret .

Femteklonnister jobber for at de islamske fortreffeligheter skal integreres i den norske samfunn. Når vi  SIAN motsetter oss dette er det bl. a. fordi vi, Ifølge «filosofen» Lars Gule, er islamofobe – det vil si at vi har en sykelig frykt for islam. Hverken han eller Raymond Johansen vil erkjenne at frykten er reell. Dette skjer alt mens kristne, de vantro, jøder og Hazara-folket lever i frykt  – hvor Muhammeds soldater kommer dag og natt med  sine sverd for å kutte over strupen på «Allahs fiender». Norsk-pakistanere –  andre islamister og islam-sympatisører – med Lars Gule og Thomas Hylland Eriksen i front og med Raymond Johansens folk som luntende etter –  applauderer islamismen inn i det norske samfunn.

Alle som kritiserer islam eller som treffer mottiltak mot islamsk terror, erklærer krig mot islam og er dermed Allahs fiender. Massakrer mellom shia- og sunnimuslimer høer til islam. Kidnapping, gisseltaking til og med av barn – hører til råskapen. Samvittighet er et ord som ikke eksisterer.

Våre politikere må en gang svare for seg: Hvorfor åpnet dere dørene for islamsk ondskap?

Stopp islamiseringen av Norge (SIAN)
Arne Tumyr

Leder