Ikke enig med Tumyr ialt

Olav Bergene Holm på talerstolen i Larvik. En pensjonert næringslivsleder og misjonshøvding i Vestfold, som alltid har vektlagt rettskaffenhet og kristne idealer. Nå får han kritikk av sine partifeller i Kr.F - partimedlemmer som ikke var til stede på møtet - og som neppe hadde hatt noen vettuge argumenter mot den islam-kritikk som kom fram.

Høye bølger i KrF i Vestfold etter SIAN-møtet

Ikke enig med Tumyr ialt

Bølgene går høyt innen KrF i Vestfold, etter SIAN-møtet på Grand Hotel i Larvik 4. september, der en av kristenfolkets store høvdinger i fylket, Olav Bergene Holm, ga sin støtte til leder i SIAN, Arne Tumyr. Nå går Holm delvis tilbake på det som fra hans side kom til uttrykk på møtet - idet han fremhever at han ikke er «enig med Tumyr i alt». Olav Bergene Holm får kritikk fra sine partifeller.

Østlands-Posten skrev fredag 6. september bl. a.:
Olav Bergene Holm får motbør fra KrF-topper i Larvik og Vestfold etter onsdagens islam-møte.
Men Holm mener ØP gjorde en slett jobb med å referere fra arrangementet.
KrF-topper både i Vestfold og Larvik slår fast at de er uenige med det synet på islam som ble formidlet av SIAN-leder Arne Tumyr og tidligere KrF-ordfører Olav Bergene Holm på et SIAN-møte på Grand Hotell onsdag kveld.
Arne Tumyr sa blant annet at han mente islam burde vært forbudt etter norsk lov, og Bergene Holm innledet sitt foredrag med å slå fast at han kunne skrevet under på det Tumyr sa.
– Det er tydelig at Bergene Holm ikke er på linje med KrF i disse spørsmålene, sier KrFs førstekandidat i Vestfold, Anders Tyvand.
– Trosfrihet er en grunnleggende menneskerettighet som vi må verne om. Vi skal være tydelige på at vi har en kristen kulturarv som vi må forvalte, men samtidig må vi fremme forståelse og dialog. Jeg oppfatter at SIAN som organisasjon bidrar til det motsatte, sier Tyvand.
- Trosfrihet et viktig prinsipp
Også lokallagsleder Olaf Holm er tydelig på at KrFs standpunkt ikke sammenfaller med SIANs.
– Trosfrihet er et prinsipp KrF løfter høyt og vi respekterer andre for deres tro. Men KrF deler ikke muslimenes tro. Som kristne tror vi på en Gud og én vei til himmelen. Den veien går gjennom Jesus og Jesus alene. Men ingen verken kan eller skal tvinges til å tro. Å forby en trosretning på generelt grunnlag har jeg lite sans for, sier Holm.
Olav Bergene Holm er på sin side sterkt kritisk til måten ØP refererte fra arrangementet på.
– Det var en slett jobb av journalisten, sier Bergene Holm.
– Jeg holdt et langt innlegg og nesten ingen ting ble referert.
– Men du understreket at du kunne skrive under på det Tumyr sa?
– Jeg var imponert over formen og sakligheten i innlegget. Der er han glitrende. Men jeg er uenig i at islam skal forbys. Jeg deler ikke den tolkningen av loven.
– Hvorfor kom ikke dette fram under møtet?
– Jeg skulle innom mye og det var ikke tid til å gå inn på alt vi var uenige om, sier Holm.
Både Anders Tyvand og Olaf Holm er glade for å høre at Bergene Holm ikke er enig med Tumyr i alt.
– Det er gledelig å høre at Bergene Holm har moderert seg, sier Tyvand.

Det er ikke sikkert at siste ord i saksforholdet er sagt. Planutvalget i Larvik kommune skal ha møte 10. september og da skal man ta stilling til om klagen fra Islamsk Kulturforening skal tas til følge - hvis klagen ikke blir tatt til følge er det endelig slutt for de midlertidige moske-lokalene på Torstrand, uten at muslimene har noe sted å flytte til.
Ellers var det jo islam som det ble fokusert på under 4. september-møtet. i Larvik. Når Olav Bergene Holm etter møtet sier at foredraget til Tumyr var opplysende viser det det samme SIAN alltid har ment - at folk flest får ikke tiltang til islam på en sannferdig måte. Med andre ord: Det er behov for et stort antall Larvik-møter rundt om i det ganske land.

Bodil - redaksjonen SIANs nettavis