«Ikke noe grunnlag for det, sier riksadvokaten»

Når leder i SIAN, Lars Thorsen, legger frem faktaopplysninger om islam «dehumaniserer han mennesker på bakgrunn av religion og etnisitet», hevder islamistene og deres støttespillere.

Islamister og sympatisører med oppfordring til riksadvokaten: SIAN må systematisk etterforskes!

«Ikke noe grunnlag for det, sier riksadvokaten»

Fremtredende ledere for muslimer i Norge og norske islam-sympatisører med Lars Gule i front - sendte i mai i år et SIAN-fiendtlig klageskriv og opprop til riksadvokaten - der kreves det at over hele landet må det igangsettes en «systematisk gjennomgang og etterforskning av SIANs virksomhet som strider mot §185,…» Riksadvokaten er krystallklar i sitt svar: «Oppropet kan forstås som en oppfordring til å beslutte sentralisert etterforskning, men riksadvokaten kan ikke se grunnlag for det.» Det vil undre oss om disse hardkokte aktivistene som er fanatisk opptatt av å knuse SIAN og ytringsfriheten, slår seg til ro med avgjørelsen. Spørsmålet er bare – hvilken instans kan de klage til? Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourgh tar ikke saken - men kanskje kommer de frem til at den kan fremmes for FN - der vil de trolig få medhold etter som muslimene dominerer verdensorganisasjonen.

Nasse Nøff skjønner ikke hvorfor muslimene diskriminerer Nasse i forhold til andre spiselige dyr.

Imam Akmal Ali: Det er mangt man kan diskutere, men det som står klart i Koranen diskuterer vi ikke.

Initiativtakere til oppropet er Lars Gule, Javeed Shah og Mohsan Raja. Det støttes av Qasim Ali, Sindre Bangstad, Simen Bondevik, Kjetil Ermesjø, Olav Elgvin, Axel Fjeld, Shahzad Ghafoor, Basim Ghozlan, Dag Herbjørnsrud, Kjetil Ansgar Jakobsen, Karolina Karola, Line Khateeb, Ervin Kohn, Siavash Mobasheri, Øystein Moe, Linda Noor, Oda Nyborg, Fahad Qureshi, Sofia Rana, Pia Maria Roll, Memoona Saleem, Zaeem Shaukat, Katri Somby, Shoaib Sultan og Maria Zahler.

I klageskrivet til riksadvokaten heter det bl. a.: SIAN er en islam-fiendtlig og rasistisk gruppe som i de siste årene har holdt flere markeringer flere steder i landet.
«Vi mener uttalelsene som framkommer i talene fra SIANs aktivister, er diskriminerende og hatefulle. De truer og forhåner muslimer fordi de er muslimer og er egnet til å fremme hat, forfølgelse og ringeakt overfor innvandrere generelt og muslimer spesielt på grunn av deres religion, jf. straffeloven § 185.
SIANs markeringer kjennetegnes av virkemidler som forsterker det hatefulle og rasistiske budskapet som systematisk spres. Virkemidlene omfatter blant annet høyttaleranlegg, løpesedler og brenning av Koranen. Hensikten er utvilsomt å nå mange med budskapet, både muslimer og ikke-muslimer. Også SIANs turné-virksomhet, med opptredener mange steder i landet, understreker at hensikten er å nå langt ut med det hatefulle budskapet.
Vi mener erfaringene med omfattende uro i forbindelse med SIANs markeringer, tilsier at riksadvokaten må ta grep. Det foreligger allerede en dom mot SIANs leder for brudd på § 185. Vi konstaterer at ikke bare lignende ytringer, men langt verre formuleringer har blitt gjentatt av flere av SIANs aktivister. Det virker derfor rart at ikke nye tiltaler har blitt reist mot disse talerne.»

I klageskrivet trekkes frem utsagn angivelig fra SIAN-talere og en militær uniforms-attityde - som hos de fleste vil ta avstand fra. Det må medgis at isolert sett kan det noen ganger, også sett med SIANs øyne, være et uheldig ordbruk. Det er dumt at alle som vil fjerne SIAN får slike billige argumenter som SIAN selv gir fra seg.
Nå er det også slik at historien forteller at selv de store som sto i stormen fra tid til annen kommer med isolerte, uspiselige utsagn – det gjelder bl.a. Winston Churchill, Martin Luther og til og med Jesus.
Det forkastelige er at SIAN-fiendene kaster seg over organisasjonen på dette grunnlaget. Formålet til SIAN slik det fremgår av vedtektene forties fullstendig. Er det så noe «opplysende» i klageskrivet vi i SIAN kan ta til etterretning? Ja, vi får navnene klart frem på de fremste islam-aktivistene som vil eliminere SIAN og som vil innskrenke ytringsfriheten.
Arne Tumyr
e-post: [email protected]