Indoktrinerende islamstudier ved våre universiteter

Indoktrinerende islamstudier ved våre universiteter

Mens man ved Universitetet i Oslo er opptatt av å finne et større bønnerom til de mange muslimske studentene, samtidig som undervisningen søkes tilpasset kravet om bønn vendt mot Mekka fem ganger om dagen, skal man ved Universitetet i Agder ta fatt på studier av Koranen fra høsten av – tydeligvis på islams premisser.

Erfaringen fra Århus universitet er at studenter som har fått en kristen og humanistisk grunnutdanning, etter en tid vender seg i avsky bort fra Koranen og islam. Det vil imidlertid neppe skje ved universitetsstudiene i Norge – for studentene har i utgangspunktet underkastet seg islam når de tar fatt på studiene. Islamundervisningen ved våre universiteter vil i realiteten styrke og støtte de unge muslimer i deres tro – og derved på skremmende vis sementere islamsk fundamentalisme.

Onsdag 18. mars holdt stipendiat og konvertitt, Nora Sunniva Eggen, et offentlig foredrag i Kristiansand om islam. Hun var iført hijab med tilhørende islamske gevanter og talte sterkt og varmt om Koranen som Allah hadde diktert til profeten Muhammed – ord for ord ved guddommelige åpenbaringer. Domprost Audun Myhre som skulle ”respondere” på foredraget, følte seg litt brydd da han fikk spørsmål fra undertegnede om det ikke var så at Muhammed hadde knabbet store deler av Koranen fra Bibelen.

Den påfølgende dag, torsdag 19. mars, var den samme islammisjonæren invitert til Universitetet i Agder der stipendiaten for professorer og lærerpersonale for øvrig holdt foredrag om: ”Hvordan kan Koranen studeres på et universitet?”

Stipendiaten kom med mange undervisningstekniske innspill, men holdt hele tiden fast ved at Koranen, islams hellige skrift, måtte studeres på islams egne premisser. Betegnende nok var imam Akmal Ali fra Muslimsk Union, Agder, til stede i auditoriet.

Undertegnede, som i dette forum var ”varg i veum”, leste forsamlingen teksten om hvor uakseptabelt det er at et universitet skal undervise på disse premisser. Men sant og si – ble jeg fullstendig overkjørt, blant annet av professor i religionssosiologi, Ole Preben Riis. Han slo fast at man i undervisningssammenheng ved Universitetet vil man ha en analytisk og vitenskapelig holdning til teksten i Koranen – på samme måte som om man skulle ta for seg for eksempel Mein Kampf. Teologer, religionssosiologer og islamlærde fant hverandre under denne paraplyen. De kunne hatt som motto: Fri vitenskap, fast i troen.

Arne Tumyr
Stopp islamiseringen av Norge (SIAN)
Leder