Informasjonsplakater i Porsgrunn blir dommermat

Lovlig protest mot ulovlig politiatferd

Informasjonsplakater i Porsgrunn blir dommermat

Adidasriddere er ikke beskyttet av "hatparagrafen".

Interessen for kunst og satire er laber i Porsgrunn. Trolig fordi islam forbyr begge deler.

Statsadvokaten vedtar at politiet i Porsgrunn skal gjenoppta etterforskning av de to plakatene SIAN hengte opp før arrangementet der i 2021.

Statsmakten er sure fordi det koster millionbeløp å beskytte patrioter mot den ondskapen som statsmakten selv har importert mot Folkets vilje.

Dette avstedkommer en mengde kriminelle handlinger fra politifolk bak skrivebord, og tidvis fra operativt personell.

Nordmenn som nekter å sitte stille i båten mens stortingsforrædere og globalistmafia kjører skuta mot isfjellet, får kjørt seg i møte med et regime som har forkastet de verdier nasjonen er bygget på.  

Da vi 25.6.22 var i Porsgrunn brant vi koranen blant annet som protest mot den statlige arrogansen for rettsstatens prinsipper, som får politifolk til å pisse på det lovverket de forutsetningsvis skulle håndhevet.

Etter fjorårets opplysningsvirksomhet i Porsgrunn ble vi anmeldt av kommunen, fordi de ikke likte plakatene vi hadde hengt opp.

Anmeldelsen ble henlagt i januar grunnet ukjent gjerningsmann, hvorpå jeg som ansvarlig samfunnsborger påtok meg ansvar for velgjerningen.

Samtidig som vi vender tilbake til Porsgrunn, bestemmer statsmakten seg for å gjenoppta den henlagte anmeldelsen fra kommunen. Jeg er ikke overraskende mistenkt i saken.  

Når Statsadvokaten har besluttet å gjenoppta etterforskningen er det liten grunn til å tvile på at statsmakten her vil gønne på, og gjennomføre straffesak. De har selvfølgelig allerede bedømt plakatenes innhold som straffbart, da de vurderte det dithen at anmeldelsen skulle gjenopptas.

At plakatenes innhold åpenbart ikke retter seg mot en gruppe beskyttet av strl § 185, betyr lite når statsmaktens behov for å knuse dissidenter setter dagsorden.

Denne saken føyer seg inn i en rekke politisk motiverte vedtak fra statsmakten, som står i sterk kontrast til de talløse like politisk motiverte henleggelser der gjerningsmann er kjent og forholdet er dokumentert med video - men der gjerningsmann tilhører en beskyttet gruppe (muslim eller kommunist) og derfor straffritt kan begå drapsforsøk, oppfording til drap med mer rettet mot SIAN personell.

La oss håpe statsmakten betaler sine lakeier godt nok til at de synes det er verdt prisen å bli offentlig satt til spott og spe for sin antinorske politiske aktivisme i arbeidstiden.

 

Det er mange skruppelløse lakeier i statsmakten. Politiadvokaten som har håndtert saken, og som syntes det var en god ide å foreslå å gjenoppta politiets politiske forfølgelse heter An Eline Rimstad Johansen. Det blir sikkert et hyggelig bekjentskap når vi møtes i domstolene. Hun har åpenbart mye å lære.