Ingen muslim kan være nordmann!

Ingen muslim kan være nordmann!

”Norge er også vårt land”, sier og skriver muslimer. Deres talsmann, stortingskandidat Abid Q. Raja, forsikrer at han heiser det norske flagg med stolthet. ”Vi muslimer som er født og oppvokst i Norge er like mye nordmenn som Per Sandberg”, hevder Mohammad Usman Rana. ”Vi er en del av det røde, hvite og blå”, skriver psykologistudent Hajra Tajamal.

Da Stopp islamiseringen av Norge (SIAN) hadde stand på Egertorget i Oslo 22. mai og 13. juni, brølte islamistene mot oss: ”Ingen nazister i våre gater”, ingen rasister i våre gater!” Deretter stormet de vår stand. Med truende og voldelig atferd jaget de oss av sted. Av politiet ble vi pålagt ikke å vise oss i Oslo sentrum resten av dagen – det ville være forbundet med fare.

Islamistene og deres medløpere var fornøyde – de hadde seiret, mens ytringsfriheten og demokratiet hadde tapt.

Disse våre ”nye landsmenn” går enda lenger. De sier: Norge hadde på 70-tallet behov for vår arbeidskraft. Tusener muslimer kom og deltok i oppbyggingen av det norske velferdssamfunnet. Vi har rett til å kreve vår del av godene etter som det er våre besteforeldre og foreldre som har bygget opp Norge til det landet det er i dag.

Som dokumentasjon henviser de til SVs Kristin Halvorsen, som da hun var på besøk i Pakistan sa til en forsamling av menn: ”Takk for alt det blod, svette og tårer dere har brukt for å bygge opp Norge.”

Kristin Halvorsen hadde iført seg en kledelig hijab for anledningen.

Muslimer kan ikke anerkjennes som nordmenn med mindre de erklærer seg som eks-muslimer, tar avstand fra Koranens onde budskap, bekjemper det islamske slaveriet og avsetter Muhammed som etisk veileder for vår tid. Imidlertid er situasjonen den at de muslimer som forsøker å frigjøre seg fra islam står i fare for å bli drept av Allahs soldater. Ingen muslim kan la seg integrere i det norske samfunn og ta til seg de norske verdier. Om så skjer er hun eller han en forræder som fortjener den frykteligste straff. Vi har her å gjøre med islams iboende, djevelske system. Det er dette barbariet fra middelalderens mørke som i vår tid søkes innført – ikke bare i Norge – men over hele Europa.

Bli med i motstandskampen!

Arne Tumyr
Stopp islamiseringen av Norge (SIAN)
Leder