Ingen vil åpne drittpakken islam

Ingen vil åpne drittpakken islam

En ny politirapport viser at 100 prosent av alle brutale voldtekter er begått av ”gjerningsmenn med utenlandsk opprinnelse” – les: muslimer. Nå skal myndighetene undersøke og analysere de bakenforliggende årsaker. Det er enda et narrespill. Vi vet at årsaken er å finne i islam.

Muslimer har nemlig den oppfatning at norske jenter er horer, de er vantro og urene siden de ikke går med hijab. Norske kvinner med lett påkledning som går ute, må selv ta ansvar for at de blir voldtatt. Muslimer finner støtte for dette synet i islam. Myndighetene burde derfor ha åpnet islam-drittpakken og tatt fatt i det groteske og barbariske kvinnesynet som her åpner for voldelig atferd overfor kvinner. I stedet velger politikerne å skyve den heite poteten fra seg. De overlater dritten til forskere og komitemedlemmer som vil pakke inn de reelle problemstillinger ved å dille og dalle omkring ”minoritetenes kultur”.

En kvinne skal ikke gå ut – det er imot Allahs vilje og er imot islams prinsipper. Islamske jurister har utarbeidet detaljerte regler for påkledningen hvis kvinnen må gå ut. Hun kan ”kle seg som hun vil”, men følgende krav må oppfylles: Kjolen må dekke hele kroppen, unntatt ansikt og hender. Den må være av tykt stoff og ikke gjennomsiktig. Den må ikke ligne de vantros klær. Kjolen må ikke være pen.

Islams syn på mannen er, ifølge Hege Storhaug, at han nærmest er et notorisk seksuelt udyr som vil kaste seg over enhver kvinne som ikke er ”anstendig” tildekket i det offentlige rom.

Når skal politikerne ta tak i islam? Alle i dette land som er i stand til å lese vet jo, eller burde vite ut fra det de har lest, at nå må konfrontasjonen tas med islam før det er for sent.

Nok en gang vil vi minne om hva denne saken dreier seg om – hvilket ondt budskap Allah, profeten, hadith og hele islam representerer for vårt demokrati:

Allah gir de troende de vantros land, deres hus, formue og arv i land som dere ennå ikke har erobret. Allah har makt over alle ting. (33.27)

Når dere møter de vantro, så bekjemp dem og legg dem i faste bånd. Ingen oppfordring til fred når dere er overlegne. Allah er med dere og vil ikke berøve fruktene av deres gjerninger.

En muslim er en slave under islam og kan ikke leve som et fritt og selvstendig menneske.

Islam er forankret ikke bare i Koranen, men også i sharia, hadith, fatwaene og islamsk tradisjon.

Her er et omfattende og detaljert sett av leveregler for individet – som kort kan oppsummeres slik.

Til den muslimske mann:

 1. Du skal vende deg mot Mekka og be fem ganger hver dag.
 2. Hvis det er tid for bønn og du gjør noe annet, vil du bli pisket.
 3. Alle menn skal ha skjegg. Den riktige lengde på skjegget er minst en knyttneve under haken. Hvis du ikke overholder dette påbudet vil du bli pisket.
 4. Alle gutter skal gå med kalott. Gutter fra første til sjette klasse skal ha svart kalott. Gutter over sjette klasse skal ha hvit kalott. Alle gutter skal være kledd i islamske klær.
 5. Sang er forbudt.
 6. Pardans er forbudt.
 7. Kortspill, sjakk, hasardspill og drageflyging er forbudt.
 8. Å skrive bøker, lage film og male bilder er forbudt.
 9. Hvis du holder papegøyer vil du bli pisket. Fuglene blir drept.
 10. Hvis du stjeler vil hånden din bli hugget av ved håndleddet. Hvis du stjeler en gang til vil foten din bli hugget av.
 11. Alle guttebarn skal omskjæres.
 12. Du som er kristen skal ikke utøve din religion slik at en muslim kan se deg. Hvis du gjør det vil du bli pisket og fengslet. Hvis du blir tatt i et forsøk på å omvende en muslim til kristen tro, vil du bli henrettet.

Hvis du er kvinne gjelder følgende regler:

 1. Du skal holde deg i ditt hjem. Det sømmer seg ikke for kvinner å gå formålsløst ute. Hvis du går ut, skal du være i følge med en maharam, en mannlig slektning.
 2. Hvis du blir tatt alene på gaten, vil du bli pisket og sendt hjem.
 3. Du skal ikke under noen omstendigheter vise ansiktet ditt. Du skal dekke deg med burka når du går ute. Hvis du ikke gjør det, vil du bli alvorlig straffet.
 4. Kosmetikk er forbudt.
 5. Smykker er forbudt.
 6. Du skal ikke kle deg i iøynefallende klær. Gå med hijab – da er du en ren kvinne og kan ikke bli voldtatt. Selv hendene skal ikke være utildekket.
 7. Du skal ikke snakke uten å være snakket til.
 8. Du skal ikke ha øyekontakt med menn.
 9. Du skal ikke le på offentlige steder. Hvis du gjør det vil du bli pisket.
 10. Du skal ikke lakkere neglene dine. Hvis du gjør det vil du miste en finger.
 11. Det er forbudt for jenter å bli undervist. Alle skoler som underviser jenter, skal stenges umiddelbart.
 12. Det er forbudt for kvinner å arbeide.
 13. Hvis du blir funnet skyldig i ekteskapsbrudd, vil du bli drept ved steining.
 14. Skilsmisse kan du få i norsk rett, men den er ikke gyldig uten islamsk bekreftelse.
 15. Lytt, lytt nøye og adlyd. Allāhu Akbar!

Våre politikere lukker øynene for det faktum at Koranens evige og uforanderlige doktriner og islams ideologi representerer en alvorlig fare for vårt lands hardt tilkjempede demokratiske rettigheter.

Politikerne våger ikke å sette foten ned overfor islam, som er en totalitær ideologi som har som mål å innføre Verdenskalifatet.

Politikerne lar titusener muslimer strømme til vårt land hvor myndighetene ikke griper inn mot den gettodannelse som er i ferd med å gjøre seg gjeldende. Tillater politikerne parallelle samfunn kan man også få krav om selvstyre.

Politikerne er handlingslammet i forhold til å ta effektive grep overfor de muslimer som begår voldtekt, ran, skattesvik, trygdemisbruk og andre grove lovbrudd.

SIAN vil be om at folkets vilje respekteres. Vi vil at de som kommer hit til landet skal oppføre seg som folk!

Vi ønsker å bevare frihet og respekt for individet.

Vi ønsker å opprettholde de verdier som uttrykkes i FNs menneskerettighetserklæring.

Vi ønsker demokrati i samsvar med norsk lov- og regelverk.

Vi ønsker å bevare den vestlige kultur og sivilisasjon.

Vi vil ikke underkues av en fascistisk og barbarisk ideologi som islam.

Vi utfordrer dere, kjære venner. Bli med i motstandskampen!