Irland tapte

Irland tapte

Den irske befolkningen ble manipulert og presset av islamvennlige krefter i EU til å si ja i den nye Lisboa-traktaten, som åpner for ytterligere islamisering av Irland og Europa.

Dette er en trist dag for alle nasjonalister i Irland og gudene skal vite at landet har kjempet en voldsom kamp i over hundre år. Når alt er sagt er en i hvert fall en ting sikkert: Ja til Lisboa traktaten betyr økt islamisering ved at det enkelte land får mindre herredømme over seg selv. Men det gjør vel ingen ting når ”arabisk er fremtidens språk”, ifølge Nicolas Sarkozy.

Det irske folket har opp gjennom historien gått igjennom store prøvelser. Britisk overherredømme og splitt og hersk-politikk førte til opprettelsen av Den irske republikanske hæren (IRA) i 1919 under navnet Óglaigh na hÉireann, Den irske armé. Legg merke til at dette er irsk gælisk, som er et keltisk språk. Språk er et av de kriteria som definerer et menneske som tilhørende et folk. Nordmenn er et folk bl.a. pga vårt norske språk. Befolkningen i Irland er ikke engelske, fordi de har sitt eget språk irsk gælisk.

Mennesker som har skapt seg livserfaringer og nedfelt disse i språk, ritualer og symboler i tillegg til en statsforfatning eller i det minste aspirasjoner til en slik, er å betrakte som et folk. Derfor er muslimer ikke et folk – og heller ikke kristne eller buddhister. Men det irske folket er det. Enten de er protestanter, katolikker eller ateister.

Å si dette er ikke det samme som å si at man støtter terroraksjoner, som IRA i ulike avskygninger har begått, eller grusomheter begått av den britiske hæren og deres kollaboratører i Royal Ulster Constabulary og paramilitære organisasjoner på protestantisk side. Vi snakker bare om hva som definerer mennesker som tilhørende et folk og viktigheten av å forsvare nasjonalstatene mot EUs islamiseringsprosjekt.