Islam desimeres når Stortinget krever full selvfinansiering av alle religioner og livssyn

Redaktører og journalister tar ikke opp de problemer som SIAN-plakatene bærer bud om.

Myndighetene i Frankrike og Østerrike sender en torpedo mot muslimene - skal knuse «politisk islam» - kan være en god start hvis målet er å fjerne islam

Islam desimeres når Stortinget krever full selvfinansiering av alle religioner og livssyn

Frankrikes Emmanuel Macron og Østerrikes Sebastian Kurz er i ferd med å fremme epokegjørende anti-islamske lover. De to statslederne vil ha slutt på muslimenes terroraksjoner. For å få det til må islam stoppes. Det er «politisk islam» de vil til livs, men det vil være vanskelig for ikke å si umulig å skille islam som politikk og islam som religion. Stortinget vil ikke følge Frankrike og Østerrike - tvert imot verdsetter vår nasjonalforsamling islam og alt som hører til. Det mest realistiske første anti-islamske skritt som Stortinget kanskje gjør og som muligens ligger femti år frem i tid - vil trolig være at staten avvikler støtteordningene til religions- og livssynsmarkedet. Da må alle menigheter og livssynssammenslutninger basere sin virksomhet på selvfinansiering.

Mens norske politikere med Erna Solberg i spissen nærmest priser islam som «beriker det norske samfunnet», har Macron og Kurz en helt annen oppfatning.
Macron sier at islam er en religion i krise og at islamsk separatisme er uforenlig med frihet og likhet som er grunnverdiene i den franske republikk. Kurz ber alle land i Europa om støtte: «Jeg forventer en slutt på den misforståtte toleransen og at alle nasjonene i Europa endelig skal innse hvor farlig ideologien til politisk islam er for vår frihet og den europeiske livsstilen.»
Den østerrikske forbundskansler har planer om lovendringer som innebærer en rekke nye tiltak. Han sier at politisk islam må kriminaliseres, han vil slå til også mot dem som ikke selv er terrorister, men «som skaper grobunn for slike». Han vil vurdere å stenge moskeer, innføre immanregister, innstramme foreningsloven og forhindre utenlandsk finansiering av moskeer. Terrorister skal kunne fengsles på livstid.
Kurtz har vært i kontakt med Macron om tiltak som de i utgangspunktet åpenbart samarbeider om.
Det gjenstår å se hva de konkret får igjennom i sine respektive nasjonalforsamlinger, for dette er betente saker også i Sentral-Europa.
Dersom myndighetene tar på alvor å kriminalisere det som skaper grobunn for islamsk terrorisme, må Koranen settes på anklagebenken - og de som har den som lærebok. Det er her terroristene finner inspirasjonskilden.
Kommende generasjoner har en vanskelig oppgave foran seg. Først når samfunnet med politikerne i spissen klarer å avvikle koranskolene - ufarliggjøre og fullstendig utrydde islams teori og praksis – på samme måte som vi har klart det mot nazisme og kommunisme – først da kan man håpe på fred og frihet.
Nordahl Grieg skrev: «Ung må verden ennu være».
Arne Tumyr