Islam-djevelskapen får Pakistan til å gå i oppløsning!

Islam-djevelskapen får Pakistan til å gå i oppløsning!

Pakistan betyr ”rent land” det vil si rent i den forstand at her bor bare mennesker som har islam som religion. Innbyggerne her har da også underkastet seg Allah, Profeten og alt som hører til et islamsk styresett. Men Taliban har kommet til at muslimer flest fører ikke et liv som er i overensstemmelse med ”den sanne islamske lære”. Det har Taliban tatt konsekvensene av og fører en konsekvent islamsk terrorpolitikk mot alle lunkne, frafalne – og i særlig grad de ”vantro” – som i henhold til Koranen skal drepes. Samtidig har de såkalte ”regjeringsstyrkene” iverksatt en omfattende militær offensiv nettopp mot Talibanopprørerne. Dette innebærer en regulær borgerkrig i ”det rene landet” hvor 1 million mennesker nå flykter fra terror og krig. Alt dette kan bety at Pakistan som nasjon er i ferd med å drukne i kaos og blod.

Hvem har skylden? SIANs svar er like klart som det er enkelt: Islam-djevelskapen som er en grusom svøpe mot menneskeheten og som i disse dager i særlig grad rammer Pakistan.

Hva sier så de ca. 200.000 muslimene som bor trygt i Norge? Okkuperer de Karl Johan, med krav om at Taliban må nedkjempes? Selvfølgelig ikke. Taliban representerer nemlig for mange muslimer også her i landet den sanne islamske lære.

For 3.000 muslimer som demonstrerte på Karl Johan en februardag i 1989 var kravet krystallklart: Forfatteren Salman Rushdie måtte drepes. Med sin roman hadde han fornærmet Profeten. På fortauet sto en norsk ”vantro” med et hjemmelaget banner: ”Vi vil ha religionsfrihet i Norge”. En av de hellige muslimske demonstrantene slo banneret til jorden.

Men hva sier de som fronter ”islamsk toleranse” hos de røde sosialistene i Litteraturhuset? Venstres talsperson og islams forsvarer, den norsk-pakistanske advokaten, Abid Q. Raja, sier om den aktuelle situasjon: ”I Pakistan går utviklingen utrolig fort og ingen har helt kontroll over dynamikken.”

Et synonymt begrep til ”utvikling” er dannelse. Et synonymt begrep til ”dynamikk” er livskraft. I klartekst betyr dette at det Raja sier er at i Pakistan går den livskraftige dannelsen utrolig fort. Den livskraften muslimen Raja forholder seg til er islam. Han dro i sin hvite kjortel på pilegrimsreise til Mekka. Dermed kan han pryde seg med den muslimske hederstittel Hajj – og han kan iføre seg en hvit kalott.

Vi må bare se i øynene og registrere at hverken Raja eller andre muslimer i Norge vender seg i avsky mot talibansk islam.

Norske politikere bryr seg ikke – de er mest opptatt av barnehager og eldreomsorg.

Arne Tumyr
Stopp islamiseringen av Norge (SIAN)
Leder