Islam – En trussel mot land og folk

Historisk debattmøte i Kristiansand bibliotek mellom SIAN, islamapologeter og muslimer.

Islam – En trussel mot land og folk

 

Arne Tumyr har kjempet en lang kamp for å få benytte offentlige møtelokaler på lik linje med det muslimene tidligere har fått lov til. Etter to runder i bystyret var det Sivilombudsmannens inngripen som til slutt medførte at ytringsfrihetens og folkeopplysningens ridder kunne bestige talerstolen i Kristiansands staselige nyoppussede bibliotek 9.9.2017.

 

Britt Margrethe Kvaran Elli oppfordrer til å tenke, undersøke, søke fakta. Det er ikke alltid samsvar mellom liv og lære.

Godt oppmøte og engasjert publikum.

Arbeiderpartiets lykkehjul på valgkampstand i Kristiansand møtedagen. AP gambler med Norges fremtid. Hittil har all gevinst tilfalt Allah. Dette må ta slutt.

 

Tema for møtet var «Islam – En trussel ?». Etter møtet kan vi trygt fjerne spørsmålstegnet. Det fremkom raskt at den store forskjellen på tilnærmingen hos de fremmøtte er at mens apologetligaen og luremuslimene velger å definere islam som «hva selverklærte muslimer til en hver tid hevder at islam er», så baserer SIAN sitt virke på Koranen og sunnaen, på Allahs og Muhammeds egne definisjoner av hva islam faktisk er. Videre baserer SIAN seg på at en «muslim» er en person som underkaster seg islam. Andre begrepsforståelser enn SIANs er et misbruk av muslim- og islambegrepene, og således en hån mot Allah og Muhammed.

Debattmøtet kan sees [her].

Selv om møtet foregikk i høvelige former kan det ikke underslås at det i realiteten er en krig om sannheten. Intet mindre. Ja og nei kan ikke begge være sant. Islam kan ikke være «fred» dersom det motsatte kan bevises. Og dersom islam er det motsatte av fred, så må tiltak iverksettes for å beskytte land og folk.

Islam har kun en målsetning. Verdensherredømme. Om nødvendig ved bruk av vold. Dette er Allah og Muhammeds klare befalinger til alle verdens muslimer. Islam er ikke i stand til eller villig til å assimilere eller integrere. Tvert i mot krever islam å dominere. Islam er monokultur. Islam utsletter en hver annen kultur, herunder multikultur. Derfor er det uhyre viktig å korrigere uriktige fremstillinger av islam. Derfor dette møtet i Kristiansands bibliotek.

Arne Tumyr dro de historiske linjer og viste til islams barbari fra Muhammeds tid og fremover, i den erobringskrig islam har ført mot Vesten. Han påpekte at islam er 2/3 politikk og 1/3 religion. At islamske stater i dag er mer eller mindre udemokratiske og barbariske. Han dro de godt synlige parallellene til nazistenes ideologi, og konstaterte at koranen var roten til islams ondskap.

Sissel Slettjord anførte i sluttreplikk at Arne Tumyr «er så hatsk i din retorikk og måten du snakker på». En hver får bedømme godheten i hennes anførsler, jamfør youtubelinken ovenfor.  Dersom hun mener Tumyrs tone er hatefull, bør hun ta en kikk i koranen 48:29. Der befaler Allah muslimene å være nådeløse mot de vantro og barmhjertige mot hverandre. Send klagen din til Allah, du Slettjord.

Dessverre er det blitt svært vanlig med kritikk av retorikk for å stilne islamkritikere. Tonen har visst nok større betydning enn innholdet i budskapet. Det indikerer at vedkommende mangler saklige argumenter som kan motbevise Tumyrs påstander. Tidligere var det anklager om «rasisme» og «islamofobi» som ble slynget mot oss.  Når den sitronen nå er vridd tørr, så blir det «hat», og så «hatefull retorikk». Dette er et ledd i apologetenes desperate kamp mot sannheten. Ett må være klart: Dersom Arne hadde vært hatsk i sin retorikk, så ville det vært helt uproblematisk. Det er nemlig ikke noe galt i å hate islam. Det er heller intet ved islam som kan begrunne at ideologien fortjener å kun bli omtalt med innestemme. Bomskudd, Slettjord.

Ellis fokus; godhet og optimisme

Innlegget fra pinsepastoren ble åpnet med et bilde av en gummibåt med velferdsturister der migranter fra afrikanske land uten krigstilstander utgjorde en stor del. Tror Elli at vår tids store utfordring er migrantstrømmen som startet ved invasjonen i 2015? Nei, Vestens selvmord tok for alvor til da Saudi Arabia startet sin oljejihad i 1973. I det muslimene hadde tapt tre angrepskriger mot jødene, rettet de blikket mot Vesten, for å erobre oss i stedet. Importen av muslimer har pågått ufortrødent siden den gang. Invasjonsbølgen nå er derfor ikke et unikt problem. Mens invasjonen selges inn som et flyktningeproblem som vi har en plikt til å løse, er realiteten en annen. Ikke er det en flyktningekrise, og ikke har vi plikt til å løse muslimenes evigvarende interne problemer, ei heller Afrikas befolkningsoverskudd. En undersøkelse viste at bare 13% av migrantene kom fra krigsområder. En nyere undersøkelse viser at bare 3% kom fra krigsområder. Bare en av fem kom fra Syria. Det er dessuten et faktum at krigen i Syria for alle praktiske formål er avsluttet. Hva nå, Elli? Skal vi fortsette å la muslimene invadere oss, for å dyrke vår egen godhetsfølelse?  Vi redder ikke flyktninger ved å ødelegge vårt eget land. Slik adferd er ukristelig.

Islamisme

Elli nevnte Tumyrs anførsel om islamismens overvekt i islams hellige skrifter, og at politisk og religiøs islam ikke kan skilles. «Se der, nå har vi jo skilt dem» sa Elli. Slik beviser Elli at hun ikke har forstått poenget. Saken er at koranen er en helhet mellom to permer, en kopi av bokens mor som alltid har eksistert. Evig, perfekt og udelelig i følge Allah. Man kan rett og slett ikke sensurere vekk de boksidene som har politiske vers. Muslimer er forpliktet – på hele pakka. Dette er et sentralt poeng for å forstå hvorfor en muslim som oppfører seg hyggelig når han er i mindretall vil skjære av deg hodet når muslimenes klanmentalitet og gruppepress kaller ham til dyst.

Man må også ha klart for seg at islamisme er et begrep som ikke finnes i islam. Du møter aldri en muslim som presenterer seg som islamist. Han er shia eller sunni. Punktum. Islamismebegrepet er oppfunnet i Vesten for å skape en illusjon om at det finnes en annen bit av islamkaken som ikke er giftig. En farlig lek med ord, uten særlig substans, idet Allah ikke tillater cherrypicking.

Forøvrig må bemerkes at når Elli konsekvent benytter begrepet «ekstremislamister» om islamister med vilje til å benytte vold, dokumenterer hun to ting : Hun definerer Muhammed selv som en ekstremist, og derved islam i seg selv som et ekstremt produkt. En ekstrem ideologi. Og hun viser at hun ikke forstår at de ikkevoldelige islamistene er minst like farlige for vår sivilisasjon, som de voldstilbøyelige islamistene.

Euroislam – et forgjeves håp

Elli hevder i sin bok at «Ekstremislamistene har ikke definisjonsmakten. Som kristendommen har vært reformert er også store deler av islam i ferd med å bli reformert». Denne påstanden er en alvorlig tankefeil, for det er sannsynligvis den som har forledet Elli ut på sin (i realiteten antikristne) kampanje til fremme for islam i Vesten. Det er et faktum at Allah og Muhammed selv forbyr reform. Islam er et ferdigdefinert produkt i følge koranen, og Muhammed er det individet som definerer islam gjennom sin oppførsel, jamfør koranen. Også i følge ham selv! Dette er de enkle årsakene til at absolutt ingen mainstream muslim tar ordet «reform» i sin munn. De vet at det er forbudt. Muhammed reformerte islam i 622 da han omgjorde det til en erobrerideologi. Etter Muhammeds død skled det ut i retning gresk/vestlig filosofi og koranstridig vitenskap. Det var dette fraværet av ekte islam som ga muslimene den såkalte «gullalderen». Al Ghazali satte stopp for denne utglidningen for 1000 år siden og gjeninnførte islamsk tilbakeståenhet. Ekte Muhammed style islam. Mutazilittene som sto for utglidningen i retning av sivilisasjon, ble nærmest utryddet av de gode muslimene som bragte islam tilbake på Muhammeds spor. Siden den gang har ikke islam vært «forbedret» etter vår oppfatning av ordet. Ekte islam er en garantist for underutviklede destruktive samfunn, i evig tid.

Det vil alltid være dissidenter til ekte islam, men mainstreamislam vil alltid korrigere dem. Tvinge dem inn i folden, eller drepe dem.

Begrepet euroislam ble oppfunnet av Bassam Tibi, som senere har erkjent at euroislam er en umulighet. Som Tibi selv sier: « Ich kapituliere. Den Euro-Islam wird es nicht geben. Er war eine schöne Hoffnung, aber die Realität ist leider eine andere». Elli har ikke forstått det som Tibi har skjønt. Riktignok benyttes begrepet fremdeles av luremuslimer som Tariq Ramadan, Muhammad Usman Rana mfl, men disse har jo aldri hatt hensikter som gavner verken vestlig sivilisasjon eller ikkemuslimene.

 Christopher Caldwell sier i «Betraktninger over revolusjonen i Europa» følgende om moderat/euro islam:

«Det å strekke ut en hånd til såkalte «moderate muslimer» er hjørnesteinen i den europeiske strategien mot terrorismen. Man kan sette sin lit til at moderate muslimer ikke «forvrenger islam», eller i det minste at de kun forvrenger den på en positiv måte - ved å kontruere en «europeisk islam» som kan påvirke kontinentets politiske institusjoner uten å ødelegge dem. Da han drøftet Bernard Lewis' spådom om at islam kommer til å dominere Europa ved slutten av dette århundret, sa den syrisk-tyske sosiologen Bassam Tibi: «Spørsmålet er ikke hvorvidt flertallet av europeerne blir islamske, men snarere hva slags islam - shariaislam eller euroislam - som vil bli dominerende i Europa.» Den slags tale pirrer planleggere, visjonære og politikere, men det beroliger ikke akkurat vanlige europeere. Euroislam fantes ikke i historiebøkene deres på gymnaset, og de er ikke trygge på at noe slikt eksisterer som annet enn et fantasifoster i deres lederes politisk korrekte forestillingverden. Euroislams fremmarsj ville dessuten trolig ha et forløp som minner om fredsforhandlinger mellom Israel og araberne, som kretser rundt ideen om «land for fred». Den vestlige parten gir fra seg noe (land) som er konkret, kvantifiserbart og ugjenkallelig så snart det er gitt. I bytte gir den muslimske parten noe (fred) som er vagt, subjektivt og gjenkallelig ved humørskifte. Europa kan bare ta initiativ til opprettelse av «euroislam» ved å forandre sine institusjoner. Det som gis i bytte, er en forsikring fra moderate muslimer om at radikale muslimer vil bli mindre uvennlig stemt. Ingen har definert med noen presisjon hva en «moderat muslim» er, eller hvorvidt det uttrykket skal forstås politisk eller religiøst. Hvis en «moderat muslim» er en person som praktiserer islam på en moderat måte, så finnes det pr. definisjon et annet, mindre moderat alternativ. Dette synet er på linje med den europeiske holdningen til andre religioner - de er greie så lenge man ikke tar dem altfor alvorlig. Men uten en underliggende forståelse av at det er noe spesielt farlig ved islam, gir ikke uttrykket «moderat muslim» noen mening. Ingen omtaler Frankrikes tidligere statsminister Lionel Jospin som en «moderat protestant».

En kan således konkludere at islam er islam, og at forsøk på å fremstille produktet som spiselig er basert på noe annet enn Allahs befalinger til muslimene. En farlig lek med ilden. Det tankesettet som Elli presenterer som «islam», må etableres før det kan implementeres i Vesten. Det er foreløpig knapt på tegnebordet. Vi kan ikke eksperimentere med vår eksistens som innsats, i et spill der muslimene skal prøve å reformere det originale islam. Noe som de ikke har lyktes med hittil. Jeg ønsker reformbevegelser lykke til, men gjør unna reformen hjemme i islamske land. For den vil bli blodig. Så kan vi deretter ta en debatt om hvor vidt det ferdigreformerte tankesettet er kompatibelt med våre verdier. For islam er det ikke.

Kontekst eller bokstavtroskap?

Å motsi koranen eller sunnaen er blasfemi iht koranen 33:36. Dette medfører dødsstraff i følge Muhammed. Se Reliance of the Traveller o8.7 nr7 jf o8.1. I islamdebatt hører vi ofte muslimer hevde at islam er slik eller sånn, men du opplever aldri at de opponerer mot koranens konstaterbare ordlyd. Her er altså årsaken.

Koranen har udiskutabelt veldig mange gufne vers, som nok også Elli misliker. Men Elli baserer sin islamanskuelse på den illusjonen at islam kan kontekstualiseres, og at et slags euroislam i vår samtid - som avviker fra Allahs islam - er et like gyldig islam som det islam Muhammed selv definerte i Arabias ørkensand for 1400 år siden. Dessverre er denne antagelsen feil. Den er feil først og fremst fordi Allah ikke tillater oss å lese koranen i kontekst. Det finnes ikke noe koranvers som hjemler at koranen kan leses i lys av historiske begivenheter. Det finnes derimot mange koranvers som klart sier det motsatte. Allah sier i koranen 5:3 at islam ble perfeksjonert og fullført på Muhammeds tid. Hvem er vi til å tukle med Allahs perfekte budskap? Hvordan reformerer man Allahs perfeksjon, til å passe inn i en samtidig vestlig sivilisasjon?  I koranen 15:9 sier Allah at koranen ikke kan endres. Allah påstår at han er helt tydelig i sine befalinger. Se også vers 5:48,6:114, 11:1, 12:1, 15:1, 16:89, 22:72, 24:1, 24:34, 24:46, 26:2; 27:1, 28:2, 36:69, 41:3, 57:9, 65:11 etc. Innholdsmessig er altså koranen udiskutabel. Når Allah sier «drep» så mener han faktisk det.

Til de som tror at det er mulig å bruke hodet i stedet for Allahs ord, fastslår  koranen 2:2 at «Dette er skriften, tvil har ingen plass. En rettledning for de gudfryktige».  At muslimene plikter å ta Allah på ordet uten å tenke selv understrekes også av vers 5:101 som forbyr kritiske spørsmål. Muhammed forbød også muslimene å stille spørsmål som kan få dem til å skjønne at islam er en falsk og ond religion.

Likevel hevder altså apologeter og luremuslimer at Allah mener noe helt annet enn det han påviselig sier. Spørsmålet er om Allah er verdens dårligste kommunikator, eller om disse har misforstått islam. Heldigvis har Allah støtte fra Muhammed. Han sier nemlig at alle som endrer på islam er kjettere. Elli lener seg dessverre på mange kjettere i sitt arbeide med å skape harmoni mellom sivilisasjonen og islam.

Det er et faktum at muslimenes egen muhammedbiografi viser at Muhammed var en aggressor fra 622, og når de onde koranversene åpenbares, er det for å hjelpe Muhammed i hans aggresive adferd. Kontekst kan derfor uansett ikke frikjenne islams lære. Det hjelper ikke å unskylde islam med at «det var krig» når det var Muhammed som sørget for stridighetene. Les siraen!

Et annet moment som slår i hjel forsøk på kontekstualisering av koranen, er den dødfødte sammenligning mellom kontekstualisering av bibelen og av koranen.  Dette er ikke et gyldig argument. Det er en distraksjon å trekke inn bibelen. Den ble skrevet over tid av ymse dødelige mennesker, og speiler nettopp konteksten der og da den ble skrevet. Koranen derimot er ikke skrevet i noen tid eller av noe menneske. Den har alltid eksistert. Kanskje den oppsto ved the big bang? Ingen vet, utenom Allah. Uansett kjenner vi ikke konteksten på det tidspunkt koranen ble skrevet, fordi vår planet ikke var skapt på det tidspunkt.

Elli bedriver selvpisking ved å påpeke til koranens forsvar at gamletestamentet beskriver vold. Men denne er  konkret relatert til tid og sted, i motsetning til koranen som gir blanko drapsbefalinger evig gyldige inntil hele verden er underlagt islams terrorregime. (se feks 8:39 og 9:29). Gamletestamentet er med andre ord ikke et gyldig argument til forsvar av islams ondskap. Elli unnlater behendig å trekke frem det nye testamentet, siden Jesu liv og lære er så diametralt forskjellig fra Muhammeds liv og lære.

Tatt i betraktning Ellis begrensede islamkunnskap, unngår hun i stor grad koranvers. Det forekom i bokens kapittel 13 at hun nevnte vers 9:5 og 9:29 - og umiddelbart og helt uberettiget avskrev dem med kontekst. Elli ble konfrontert med disse versene av Per Erik Johansen under debattmøtet, men  faktaerkjennelsen var fraværende hos Elli.  Saken er nemlig den at 1) konteksten var Muhammeds fiendtlighet, dvs ikke et frikjennende argument. Og 2) i 9-5 foreskrives en ventetid. Dette beviser at muslimene ikke var under angrep, men at muslimene var aggressorene. Gutta på skauen tillyste ikke fire måneders siesta den 9 april 1940. Og 3) konteksten for 9:29 var muslimenes angrep på Tabuk, 14 dagers kamelferd borte. Det kan vanskelig betegnes som en defensiv handling. Elli misbruker følgelig kontekstargumentet (som forøvrig er dødfødt i utgangspunktet jamfør ovenfor i dette avsnitt). 

Som jeg tidligere har påpekt i argumentasjon med Shoaib Sultan, er ikke «kontekst» et trylleord som får islams problematiske sider til å forsvinne. Dette må Elli lære seg før det er for sent.

Ellis univers; Fakta eller fiksjon

Elli hevdet at Breivik i manifestet anførte at han var kristen.  Nei han var ikke det. Dessverre sa ikke Elli hvor i manifestet dette skulle fremgå. Jeg har ikke lyktes å finne noen informasjon om Breiviks livssyn der. Det jeg derimot kan konstatere er at Breivik i tingrettsdommen (TOSLO-2011-188627-24 - RG-2012-1153) punkt 3.3 ikke sier noe om eventuelt eget kristent livssyn. Derimot sier han klart at terroren hans var en respons på Arbeiderpartiets kulturmarxistiske dekonstruksjon av Norge. Elli har tidligere hevdet at Breiviks aksjon var rettet mot muslimene. Ellis påstand er påviselig feil. Den savner grunnlag i fakta. Den er fake news.  

Breivikanførsler er uansett irrelevante som argument i islamdebatt. Breivik er en avsporing. En forsettlig distraksjon. Breivik var ikke kristen og utførte, i motsetning til islamske terrorister, ikke sin voldsdåd med ryggdekning i noen hellig tekst. Breivik kalte sin terrorhandling for en martyr-operasjon. Dermed anvendte han den islamske betydning av ordet «martyr»: En som slår andre ihjel. Ikke den kristne betydning: En som lar seg slå i hjel for sin tros skyld. Breivik var kort og godt gal. Han foraktet alt som kristne og konservative verdsetter. Å fremstille Breivik som en konservativ høyrefløysfigur er derfor totalt meningsløst og vitner om mangel på kunnskap. Fake news.

Breivikanførselen til Elli bringer oss inn på temaet etterettelighet, falske nyheter og kildekritikk. Elli går svært høyt ut på banen og krever nøyaktighet av opponenter. Under debattmøtet på Lillestrøm lagde hun et nummer av at Stig Andersen beskrev en hududstraff som pisking, når den rette straffen var avkapping av armer og bein. Som om det var noe bedre... Elli bruker også tid på å vise eksempler på uriktig nyhetsrapportering fra alternativmedier, tilsynelatende for å skape en illusjon av at alle som er uenige med henne farer med tant øg tøv. Men Elli tar feil. Jeg har riktig nok sett 2-3 eksempler på at Geller Report har rapportert feilaktig eller unøyaktig i de årene jeg har lest dem. Men jeg har sett adskillig flere falske og uriktige nyhetsrapporter fra NRK, TV2, Dagbladet og VG. Det finnes udiskutabelt nyhetssider som i varierende grad leverer uriktige eller ekstremt fordreide nyheter. Disse kommer i alle politiske farger. Men det største problemet med dagens nyhetsformidling er ikke falske nyheter. Trusselen mot samfunnet er den enorme mengden ekte reelle og viktige nyheter som med vilje ikke formidles av de store mediehusene, fordi sannheten ikke passer inn i det narrativ de ønsker å skape. No news er verre enn fake news, fordi sistnevnte kan korrigeres rimelig lett. Elitenes tildekking av sannheten setter folket ute av stand til å reagere adekvat på truslene mot vår eksistens.

Ett eksempel Elli ynder å trekke frem for å urettmessig stigmatisere meningsmotstandere er  rapporten fra Antirasistisk senter, som hevder muslimer ble behandlet dårlig 22. juli. Å be ARS utferdige en slik rapport, er som å la NSDAP evaluere hvor vidt jøder er et problem. Rapporten er et subjektivt partsinnlegg og en løs påstand fra ARS. Aftenposten har dokumentert at det ikke finnes ett eneste eksempel på at muslimer virkelig ble banket opp 22 juli – ved gjennomgang av politilogger i alle landets politidistrikter. Alle vet at muslimer er notoriske til å dra offerkortet. Krenkelsesterskelen til muslimer ligger konstant på bakkenivå. Det er helt utenkelig at ikke muslimer ville stått i kø hos politi og avisredaksjoner etter eventuelle «hatefulle» overgrep utført av nordmenn den 22. juli 2011. ARS-rapporten er et politisk verktøy for å fremme ARS interesser på bekostning av Norges interesser. Falske nyheter, formidlet av Elli.

Et annet eksempel på at Elli ikke alltid forholder seg til fakta er da hun trakk fram Trudeaus invitasjon til de illegale innvandrerne i USA. Trump avviklet som kjent Hussein Obamas amnesti for ulovlige innvandrere, med den effekt at Trudeau åpnet sitt hjerte og sine landsmenns lommebøker for de ulovlige innvandrere, primært fra Haiti. Men Elli nevner ikke at Trudeau måtte snu da virkeligheten traff ham.  Ufullstendig og misvisende fra Elli.

I debatten kom vi inn på hva en muslim er. Elli hevder feilaktig at Walid al Kubaisi er en muslim. Dette til tross for at han er en av stifterne av Ex-muslims of Norway. Jeg har den største respekt for Kubaisi og hans arbeid, selv om jeg slett ikke er enig i alle hans konklusjoner. Men noen muslim er han definitivt ikke. Han underkaster seg ikke Allah. Når Elli krever uklanderlig presisjon i opponenters utsagn, bør hun begynne å stille tilsvarende krav til seg selv. Hun har i så måte en lang vei å gå. 

Virkeligheten

Elli baserer seg på tro og håp. SIAN baserer seg på fakta. Før bibliotekmøtet snakket jeg med en valgkampmedarbeider fra partiet De Kristne. De har programfestet «nei til sharialover».  Han ble bestyrtet over å høre om Ellis standpunkt i islamspørsmålet. «De assyriske kristne flyktningene her i byen ville fortalt en annen historie enn Elli» var hans klare budskap. Han fortalte om en assyrer og en jezidi som var blitt mishandlet av voldsmuslimer rett borti gata, kun for deres «vantro». I Norge.

Det er nærliggende å nevne hva Lars Akerhaug sa 22/2-2017 i et foredrag om hans bok «Siste jul i Kairo». Akerhaug hadde snakket med flere kristne som var fordrevet fra hjemmene i Irak og Syria. Disse kristne fortalte at det var ikke Den Islamske Stat som drev dem vekk fra hjemmet.  En familie fra Mosul valgte å bli værende etter IS okkupasjon,  på grunn av rikdom de ikke ønsket å miste.  IS kom, malte den arabiske «Noun» på døra, og gikk. En tid senere fikk den kristne en telefon fra sin muslimske nabo, som de hadde hatt et nært forhold til i svært mange år. Naboen sa klart i fra; Han ville drepe sin kristne nabo hvis han fikk anledning. Da reiste de. Lars Akerhaug sier at han har hørt mange slike historier, fra hans samtaler med ikkemuslimske flyktninger i Libanon, Syria, Egypt og Irak.

Hans Rustad ved samme anledning at han foregående søndag var i en kirke på Romerike. Der møtte han en kristen familie fra Aleppo. De fortalte at det var dødstruslene fra deres helt mainstream muslimske naboer som hadde drevet de kristne vekk fra Aleppo, på en flukt som endte i Norge.

Det er dessverre et faktum at han som den ene dagen fremstår som en moderat medmenneskelig muslim, ikke er noe annet enn en hittil uutsprunget god muslim. Ingen ikkemuslim er trygg i nærheten av en muslim. Absolutt alle muslimer er potensielt gode muslimer – onde morderzombier. (Eksempel 1  Eksempel 2Eksempel 3)

Islam – full av nåde?

Elli viser sin teologiske analfebetisme nesten hver gang hun åpner munnen i islamforsvar. I sin bok skriver hun (s50): «Jeg vil faktisk påstå at ingen terrorist er en muslim som lever etter koranen – da den oppfordrer til å leve i fred og vise nåde og tilgivelse». Elli tilbyr ingen dokumentasjon på sin påstand om at koranen inneholder en gyldig generell oppfordring til å leve i fred og vise nåde og tilgivelse. Noe slikt finnes nemlig ikke. Sannheten er det motsatte av hva Elli påstår. Ett eksempel: Allah sier at muslimene plikter å slakte en betydelig andel av motstanderne, før muslimene får lov til å ta fanger. Uansett om den stakkars angrepne landsbyen overgir seg på flekken, så forlanger antiguden Allah at muslimene ofrer mennesker til ham. Slik gamletestamentets avguder gjorde. Denne Allah hevder Elli er den samme som hennes egen Gud! Den koranske befalingen er ikke uttrykk for verken fred, nåde eller tilgivelse ! Det er ikke nådefullt når koranen fastslår at Allah selv bestemmer hvem som skal bli troende og hvem som skal bli vantro – og brenne i helvete. Det er ikke nådefullt når koranen ikke har en eneste befaling til muslimene om å være snille mot ikkemuslimene. Det er ikke nådefullt, når islam er den eneste religionen som ikke har en gylden regel. Det er ikke nådefullt når den eneste sikre veien til Paradis er å drepe og bli drept for Allahs sak. Det er ikke nådefullt når koranen inneholder  527 vers med intoleranse mot ikkemuslimer, når koranen inneholder 109 vers om vold mot ikkemuslimer eller når koranen inneholder 164 vers om jihad mot ikkemuslimer.  Det er ikke nådefullt når ordene «kill» og «fight» er nevnt 32 213 ganger i koranen. Ofte er dette oversettelser av jahidi (verbform av jihad)  og det arabiske «Qital» - å slakte - engasjere seg i krig i den hensikt å drepe.  Hvis islam er «fred» og Allah er den samme guden som du og jeg har – Hvorfor snakker han om å drepe 32 213 ganger?  Når Allah så mange ganger i koranen befaler muslimene å slakte og drepe vantro, hva annet enn slakte og drepe er det han egentlig mener ? Og hvorfor sier han dette, hvis han ikke mener det?  Allah sier i koranen 8:12 at han skal terrorisere oss. Det er ingen nåde i dette, før vi lar oss underkue som dhimmislaver eller konvertere.  Både koranen og Muhammeds rulleblad dokumenterer at islam bygger på hat, drap, angrepskrig, okkupasjon og plyndring. Elli farer med løst prat når hun hevder at islam er nådefull. Det er en livsfarlig feilslutning. Det er fake news, Elli.

Islams hierarki, Muhammeds eksempel

Elli baserer sin islamevaluering på hva utvalgte avvikermuslimer hevder at islam er. Det fremkom  i debattmøtet at Elli faktisk var ukjent med at Allah i 91 koranvers henviser til Muhammeds eksempel for å rettlede muslimene i hva islam faktisk går ut på. Det mest anvendte er 33:21. Det er dette faktum  som forteller oss at gode muslimer er dårlige medmennesker.  Allah sier videre i koranen 4:59 «Å, du som tror, adlyd Allah og adlyd sendebudet, og de som har autoritet blant dere, og om noen av dere har ulik oppfatning om noe, referer til Allah og hans sendebud [Muhammed], hvis dere tror på Allah og den siste dagen...». Dersom en muslim benekter at det som står i Sira, Hadith og Koranen er sant, så fornekter de også Muhammed som de kaller profet. Dette innebærer frafall/apostasi. Den som ikke etterlever Muhammed sin versjon av islam, havner i helvete. De muslimene som Elli lener seg på i sin forståelse av islam, skal utvilsomt til helvete, om vi skal ta Allahs ord på alvor. Unntaket er de muslimene som bevisst lyver til Elli og oss andre skitne vantro, i den hensikt å fremme islams sak. Det er dessverre umulig å lese muslimenes tanker, men jeg tviler ikke på at noen av de avvikermuslimene som Elli lener seg på, har en genuin og ærlig oppfatning av at de faktisk representerer islam, til tross for at de er på kollisjonskurs med Allah og Muhammed. Det er dette som gjør det så vanskelig å diskutere islam, og nettopp derfor er det så viktig å holde fast ved at det islam vi debatterer og problematiserer er det islam som Muhammed fant opp. Elli spiller et farlig spill når hun promoterer islam, i den tro at islam er noe annet enn hva det beviselig er. For originalen er dødelig.

Hvor mange farlige muslimer finnes i verden?

Elli anførte at 1,5 milliarder muslimer er helt uproblematiske for vår sivilisasjon. Min påstand er at minst 1 milliard muslimer er direkte livsfarlige for vår sivilisasjon. De resterende 600 millioner muslimer vil også etter alle solemerker falle inn i folden og følge de gode muslimene når sivilisasjonskonflikten tilspisses. Gruppepresset og klanmentaliteten borger for det. Jeg baserer min påstand på muslimenes egen anførte shariatilbøyelighet. Det er nemlig ikke mulig å ha både sharia og sivilisasjon. Det er enten eller.

70 % av muslimene i den muslimske verden ønsker å gjøre sharia til landets lover.

77 % av danske muslimer vil ha shariastyrt Danmark.

40 % av britiske muslimer vil ha shariastyrt UK.

51 % av amerikanske muslimer vil ha shariastyrt USA.

65 % av muslimer i Europa mener sharia står over landets sekulære lover.

Alle disse muslimene er islamister. De er alle sammen farlige for siviliserte mennesker, uavhengig av om islamistene er voldstilbøyelige eller ei, simpelthen fordi islam gjerne bruker frihet og demokrati til å ødelegge frihet og demokrati. Det er ikke mulig å kombinere sharia og sivilisert sekulær lov. Derfor er alle shariatilbøyelige muslimer farlige mennesker som må holdes vekk fra Vesten. De er onde mennesker. De må utestenges - deporteres eller interneres. Arne Tumyr påpekte et viktig poeng i debatten:  Den europeiske menneskerettighetsdomstol fastslo i 2001 at sharia og muslimske teokratiske regimer er inkompatible med demokrati. Det kunne være interessant å vite om Elli mener at muslimske teokratiske regimer er uislamske, eller mener Elli at det er menneskerettighetsdomstolen som er inkompetent ? Den europeiske menneskerettighetsdomstol slo forøvrig også fast i 2003 at sharialoven –  det vil si islam selv – er i strid med menneskerettighetene. Det er derfor ikke mulig å være både muslim (underkastet Allah og hans ord), og samtidig en god borger i et vestlig demokrati.

Norge – verdens mest muslimske land ?

Elli anførte i sitt foredrag at Norge visstnok raget høyt blant verdens mest islamske land. Ellis anførsel om Norges status som islamsk land er ett meget godt eksempel på all den fake news som Elli selv bringer til torgs for å skape illusjon av at islam har noe i Norge å gjøre. Påstanden fremsettes av NRK - i seg selv et signal om å skru opp aktsomheten.  Og ja, det viser seg å bare være vås. Det er nemlig et forskerteam ved George Washington University, som har definert islam totalt og fullkomment forskjellig fra Allah og Muhammeds egne definisjoner. Forskerne påstår nemlig at «grunnverdiene i islam handler ikke om sharialover eller en religiøs stat». Allerede her forstår vi at nyhetssaken er fake news big time.  

Forskeren som siteres er økonom. Ikke teolog. Han har også vært rådgiver for den saudiske regjeringen. Med andre ord en skikkelig luremuslim. Som jobber på et universitet som ikke går av veien for å sysselsette jihadister. Hvor mange millioner petrodollar får GWU for å spre tøvete islamsk hjernevask i Vesten? Kildekritikk, Elli !!!

Realiteten er at sharia er et konsentrat av den islamske trilogi, slik den er lest og forstått gjennom århundrer av muslimenes beste lærde. Sharia er islam. Det er lover og leveregler utledet direkte av de hellige skrifter. Sharia finnes for at muslimen skal slippe å bla gjennom flere hyllemeter litteratur for å finne frem til den 16 punkts islamske prosedyren for å gå på dass. Å si at sharia ikke er en grunnverdi i islam er en muslimløgn av episke dimensjoner.  Å si at muslimene ikke plikter å ta makten og oppfylle Allahs befaling om verdensherredømme er ditto.

Da nestleder i Muslimsk Union i Agder, Talal Omar Haidar, senere fikk spørsmål fra Lillian Oulie i salen om hvilket islamsk land han ville anbefale – så var svaret hans «Norge». Da ordstyrer Vidar Kleppe insisterte på at Norge ikke var et islamsk land (ennå), var ikke luremuslimen i stand til å peke på ett eneste islamsk land der det er demokrati og likeverd. Naturlig nok, siden slike fenomener er særdeles uislamske, og derfor ikke forekommer i islamske land.  

Elli utpeker islam som en falsk religion – den avslørende selvmotsigelsen

Muhammed er urmuslimen. Islams opphavsmann. Vi har kun hans eget ord for at han har fått åpenbaringer. Ingen mirakler. Ingen vitner. Det kan derimot dokumenteres at Muhammed løy i sine bestrebelser etter å bli oppfattet som profet.

Etter møtet spurte Anna Bråten Elli om hun trodde engelen Gabriel åpenbarte seg for Muhammed. Elli svarte «Nei». Elli har sagt at islam er en abrahamittisk religon og at vår Gud og Allah er den samme guden (!). (Det mener ikke muslimene). Allah åpenbarte seg aldri for Muhammed. Han brukte Gabriel som mellomledd. Dersom Muhammed aldri har hatt kontakt verken med Allah eller Gabriel, så er Muhammed en falsk profet. Og islam er en løgn. Med sitt standpunkt har Elli utpekt islam som en løgn. Endelig en ekte nyhet fra Elli.

Frykten – en velsignelse

Elli utroper frykt som en dårlig egenskap som må bekjempes. Naturen/ Gud har i sin visdom utstyrt mennesket med instinkter. Vi er naturlig disponert for frykt mot det ukjente, slik at det ikke skal drepe oss og på den måten fjerne oss fra genpoolen. Frykten skaper prosesser som skjerper oss til eventuell flukt eller kamp, i en ekstrem situasjon. Frykt er en helt fundamental kraft i dyreriket, som Elli her vil lobotomere for å blidgjøre muslimene. Det er meget betenkelig.  Frykt er nemlig verken godt eller ondt. Verken rasistisk eller antirasistisk. Eller «islamofobisk» for den saks skyld. Det er bare grunnleggende menneskelige egenskaper - i hele verden.  Siviliserte mennesker i Vesten er i dag invadert av islamister som har en hellig befaling om å utrydde oss, med eller uten vold. Dersom vi skrur av frykten vil vi bli ute av stand til å hindre muslimene i å utrydde vår sivilisasjon, slik islam har gjort med større sivilisasjoner enn den vestlige, tidligere i historien.

Halvparten av svenske kvinner er redde for å gå ut etter mørkets frembrudd på grunn av muslimene.  Halvparten av tyske kvinner føler seg utrygge i sine egne nabolag.  Det er greit å frykte, sier Erna Solberg. Selvfølgelig er det det.

Men frykt alene løser intet. Handling må til, om vi skal unngå de verst tenkelige effekter av de siste 40 års hodeløse feilgrep. Elli vil prakke på oss en hitreist islamsk okkupasjonshær. Gud hjalp israelittene å flytte hjem. Jeg holder med Gud.