Islam er en krigsreligion!

Mustafa Kemal Atatyrk var krystallklar: Islam forpester våre liv

Islam er en krigsreligion!

Avisen Fædrelandsvennen i Kristiansand hadde 3. juni et oppsett over to sider der islam ble presentert som en religion, uten at det kom fram at islam representerer en ideologi og en politikk som omfatter regler for menneskelivet fra vuggen til grav - i tillegg til at islam er et totalitært politisk-religiøst samfunnssystem som er i strid med norsk lov, menneskerettighetene og rettsstatens prinsipper. Leder i Stopp islamiseringen av Norge (SIAN) imøtegikk artikkelen der han refererte bl. a. til Tyrkias «sekulære far», Mustafa Kemal Atatyrk, som ga uttrykk for dette synet: «Islam, denne absurde læren til en usedelig beduin, er et råttent lik som forpester våre liv»

Artikkelen til Tumyr gjengis her i sin helhet:

Islam er politikk, forkledd som religion

Fædrelandsvennen har benyttet  to helsider der Tor Dagfinn Dommersnes i realiteten  promoterer islam. Artikkelen i avisen 3. juni «Det viktigste for muslimer» – er så positiv for islamismen at kanskje får Dommersnes og Fædrelandsvennen takkebrev fra Islamsk Råd Norge.

Aviser skrev for noen ti-år siden tilnærmet samme velvillige informasjon knyttet til: Det viktigste for kommunister, eller: Det viktigste for nasjonalsosialister. Omsider kom ondskapen for en dag. Det samme vil skje her dersom islams sanne ansikt avdekkes.

Det er nemlig nesten uten grenser – hvilket vrengebilde en journalist kan presentere for leserne –  ved kritikkløst å gjengi forbryternes eller seierherrenes «nøytrale» versjon.

Dommersnes skriver at islam er en religion, men i virkeligheten er islam politikk styrt av Allah og «Profeten». I de islamske stater kan enhver se at islam er en samfunnsmodell der politikk, religion, jurisdiksjon, statsmakt, sosialpolitikk, økonomi og militærvesen er sammenvevd. «Alt henger sammen med alt» der man ikke kan trekke ut enkelte sekulære eller religiøse elementer. Her finnes ikke «politisk islam» eller «åndelig islam». Statsminister Erdogan i Tyrkia uttalte i et -intervju: «Det finnes intet moderat islam. Islam er islam».

Utallige islam-kritikere har påpekt at islam er ingen fredelig religion slik vi i Vesten definerer begrepets innhold, tvert imot har vi å gjøre med en krigsreligion. Man har da også beregnet at 270  millioner mennesker er blitt drept  ved islamske angrepskriger på tre kontinenter i snart 1400 år.

Tyrkias «sekulære far», Mustafa Kemal Atatyrk, som visste hva han snakket om, sa det slik: «Islam, denne absurde læren til en usedelig beduin, er et råttent lik som forpester våre liv.»

På samme måte som nazistene fremmet nasjonalsosialismens forkastelige ideologi – fremmer islamistene (muslimene) islams barbariske lære og ensrettede politikk –  som Fædrelandsvennen og Dommersnes presenterer som en religion. Mer presist vil det være å hevde at islam er politikk, ond politikk, forkledd som religion.

Stopp islamiseringen av Norge (SIAN)

Arne Tumyr

Leder