Islam har alltid hatt en blodig historie når det gjelder jøder

En tegning som illustrerer hvordan Muhammed og hans barbariske krigere skilte gutter fra menn, og dermed også avgjorde hvem som «bare» skulle tas til slaver og hvem som skulle halshugges.

Islam har alltid hatt en blodig historie når det gjelder jøder

Muslimenes massakre av den siste jødiske stammen i Medina, Banu Qurayzah, i år 627.

Slavehandel med kvinner tatt som «krigsbytte» har alltid vært en sentral del i ideologien islam.

Jeg antar at til og med en del muslimer synes at denne «episoden» er uheldig for Muhammeds gode navn og rykte. Først litt om hva islams hellige skrifter forteller oss om dette:

Sira 1684: Muhammed tilkalte troppene sine og red mot jødene. Muhammed red frem til festningene or ropte: «Dere brødre av aper! Har Allah kastet skam over dere og sendt sin hevn over dere?»

Denne jødiske stammen var både fredelig og velstående siden de stort sett drev med jordbruk og handel. De ble et relativt lett bytte for Muhammed og hans hær som aldri hadde drevet med stort annet enn å krige. Etter at jødene var nedkjempet, fikk de valget mellom å konvertere til islam eller å bli straffet. Da de nektet å konvertere, ba Muhammed en av offiserene sine om å avsi en passende dom. Bukharis hadither forteller oss: Da noen av de gjenværende jødene i Medina sa seg enig i å la seg dømme av Sad ibn Muadh, sendte Muhammed bud på ham. Han nærmet seg moskeen på et esel og Muhammed sa: «reis deg for din leder» og videre: «Sad, les opp din dom for disse menneskene». Sad svarte: «Mennene skal halshugges, og deres kvinner og barn skal bli slaver». Muhammed var tilfreds med dommen og sa: «Dette er dommen til Allah i den syvende himmel».

Muhammed hadde på forhånd beordret klargjøring av graver. Han og hans tolv år gamle favoritthustru, Aisha, satt og så på - hele dagen og inn i natten – at 600-900 menn ble halshugget. (Antallet varierer i skriftene, men det er bred enighet om alt annet.) Gutter som ennå ikke hadde utviklet kjønnshår, ble benådet og solgt som slaver og oppdratt som muslimer. Krigsbyttet ble deretter delt; Muhammed fikk som vanlig sine tyve prosent, og resten ble fordelt mellom soldatene. Kvinner og barn ble fraktet til en naboby hvor de ble solgt som slaver. Det eneste unntaket var en vakker jødinne, Rayhana bint Zaid, som Muhammed ville ha for seg selv. Han hadde drept hennes mann og alle hennes mannlige slektninger, og nå ville han ha henne til sin egen forlystelse!

Koranen 33:26-27 «Og han brakte ned fra deres borger de av skriftfolkene som hadde ytet fiendens bistand, og Han kastet skrekk i deres hjerter. Noen drepte dere, noen tok dere til fange.

Og han lot dere arve deres jord, boplasser og eiendom, jord som dere ikke hadde satt fot på. Allah evner alt.»

Dette er virkelig uhyrlig! Kan du forestille deg en slik «gud» ? Hvordan kan en rasjonell, tenkende, normal person tro at noen «gud» vil velge som sin «profet» en morder, en terrorist som slakter medmennesker, drar ned buksene på skrekkslagne guttebarn for å avgjøre om de skal halshugges eller selges som slaver, tillate salg av kvinner og pikebarn som slaver, og beholde en vakker ung kvinne som sin egen sexslave? Kan du forestille deg skrekken til guttebarna som må se på at fedrene og brødrene blir halshugget og at mødrene og søstrene blir bortført som slaver og videresolgt som krigsbytte? Hvordan kan noen tilhøre en slik religion og beundre en slik profet? Hvordan kan menneskeheten akseptere dette barbariet som en «religion»?

Hva sier muslimene selv om denne grufulle forbrytelsen? Selvsagt er meningene delte blant verdens halvannen milliard muhammedanere, men jeg ser i hovedsak to grupper: Majoriteten av verdens muslimer er analfabeter og svært kunnskapsløse. De er fra barnsben av blitt hjernevasket til å mene at Muhammed er det beste mennesket som har levd, og de har måttet pugge noen koranvers (oftest på arabisk som de færreste av dem forstår) som skal bekrefte dette. De har etter all sannsynlighet aldri hørt om Muhammeds mange ugjerninger. Denne gruppen oppkaller med stolthet sine guttebarn etter denne forferdelige personen - i et slikt omfang at det i 2014 er blitt det mest vanlige navnet i flere europeiske storbyer, inkludert Norges hovedstad! Den andre gruppen, de som har kunnskap om emnet, innrømmer at historien er sann, men at utryddelsen av den siste av de tre jødiske stammene var maktpåliggende for at islam skulle overleve den kritiske fasen Muhammed og hans relativt få tilhengere befant seg i på det tidspunktet. Med andre ord: «En endelig løsning på jødeproblemet» var helt nødvendig!

Og verst av alt: Halshugging av «vantro» fortsetter den dag i dag! IS – Islamsk Stat – «som ikke har noe med islam å gjøre» (sic!) kan fullt ut rettferdiggjøre sine grusomme handlinger på bakgrunn av «profetens» eksempel. I tillegg kan de henvise til et utall av påbud og anbefalinger i islams hellige skrifter! (Skriftene består som kjent av «trilogien» Hadith, Sira og Koranen.)

Siden det nå bor tohundretusen muhammedanere i Norge mener jeg det er på høy tid at media forteller oss litt om Muhammeds ord og gjerninger og utfordrer den tilsynelatende allment aksepterte meningen at «islam er omtrent det samme som kristendommen». «Jesus og Muhammed var nokså like!» Halvor Tjønns glimrende bok, Muhammed - slik samtiden så ham, er svært troverdig, men det ser ut til at norske muslimer og deres apologeter har bestemt seg for at historien skal ties i hjel.

Å fortelle sannheten om Koranen og Muhammed blir betegnet som «hatretorikk» av media, politikere og til og med enkelte av våre kirkeledere!

Edmund Burke sa: « Alt som skal til for at ondskapen seirer er at gode menn forholder seg passive».

Islam er en fascistisk og voldelig ideologi kamuflert som religion, og den må bekjempes for at vår sivilisasjon ikke skal gå til grunne! 

Stopp islamiseringen av Norge!

 

Kåre Magnus Dreyer,
September 2014