Islam har overtatt FN

FN islamiseres! Hva har Norge å tjene på sitt medlemskap i FN? (Foto: FN)

Islam har overtatt FN

De Forente Nasjoners generalforsamling har nettopp vedtatt en anbefaling til medlemsnasjonene at de skal bruker sitt rettsapparat for å stoppe islamkritikk!

Det ble vedtatt et ”forbud mot bakvaskelse av religioner”. Av generalforsamlingens medlemmer stemte 85 for dette forslaget, 55 imot mens 42 avholdt seg fra å stemme.

Resolusjonen oppfordrer FNs medlemsland til å foreta endringer i sine lovverk slik at rettsapparatet kan brukes til å hindre at islam blir koblet med menneskerettighetskrenkelser og terrorisme.

Det har lenge vært advart mot islamiseringen både av EU og FN, men med dette vedtaket er det klart at islam i realiteten har overtatt FN.

Knapt noen internasjonal organisasjon som nettopp FN har hatt en så sterk stilling i den norske folkesjel, men det var i de første tiårene etter krigen. Nå gjelder det å se sannheten i øynene: FN er en tapt skanse for de vestlige demokratier.

Hvordan har dette gått til? Forklaringen er enkel. FN har ikke stilt noen spesielle krav til nye medlemsorganisasjoner. Dermed har islamske stater og andre terrorregimer som systematisk tramper menneskerettighetene under fot fritt fått innpass i FN. Situasjonen er nå kommet så langt at det er disse organisasjonene som styrer verdensorganisasjonen.

Arne Tumyr
Stopp islamiseringen av Norge (SIAN)
Leder