Islam krenker de norske og våre vestlige verdier

Islam inn i Norge - nestekjærlighet og humanisme ut

Islam krenker de norske og våre vestlige verdier

Det gav virkelig ettertanke at såkalte «Nye SOS rasisme» – (SOS rasisme ble avslørt som en kriminell organisasjon) – fikk holde demonstrasjon rettet direkte mot aktive medlemmer av SIAN på markeringen av Trygve Lie på Furuset 20. juli. SIAN driver med informasjon om hva islam er, og hvordan det norske samfunnet islamiseres. Å kritisere islam er på ingen måte ekstremt eller rasistisk, for islam handler om en ideologi som er direkte krenkende mot menneskeheten.

Norge er et samfunn bygget på humanisme og nestekjærlighet, og norsk demokrati er bygget på nettopp dette grunnlaget.

I vår tid er det full frihet i det norske samfunnet – uten noen religiøse eller politiske krav overfor enkeltmennesket.

Nå virker det som om den islamske ideologien skal fremmes i det norske samfunn, og da vil humanismen og nestekjærligheten forsvinne.

Jeg fikk enda flere tanker etter møtet i moskeen i Enebakkveien, der SIAN var invitert til dialog.

En av lederne i moskeen fremførte to vers fra Koranen på et språk jeg ikke forsto, men det lignet veldig på arabisk.

Det var også en imam til stede i moskeen som snakket engelsk.

Møtelederen forklarte oss hva organisasjonen drev med, og fremhevet utdannelse og mekling blant ungdom.

En jente på 25 år som studerte medisin hadde mastergrad fra et engelsk universitet, og en bachelorgrad fra et universitet i Norge.

Hun påsto at hun var helt fri og veltilpasset i det norske samfunnet.

Hun fikk svare på noen av spørsmålene fra Arne Tumyr, og Arne kommenterte noen av svarene hennes da han var på talerstolen for andre gang.

Etter at talene var over ble vi invitert til fortsatt samtale med både jentene og mennene som tilhørte moskeen, og jentene var svært pågående overfor Lars Thorsen og meg fordi vi snakket om underdanighet og underkastelse.

Flere av jentene virket redde fordi vi fortsatt så på islam som en trussel mot det norske samfunn.

Vi snakket om hvor negativt islam var og er, men tilhørende i moskeen snakket bare om hvor fantastisk islam er.

Det var snakk om ekstreme muslimer som profetens ummah, og de i moskeen i Enebakkveien tok avstand fra profetens ummah.

Det er over 40 moskeer bare i Oslo, og imamene i minst 7 av disse moskeen støtter både profetens ummah og mulla Krekar. Krekar er en kriminell person ifølge norsk lov.

SIAN ble ønsket velkommen tilbake ved en senere anledning, og får jeg 10 minutter på talerstolen, så skal jeg peke på flere ting som kolliderer med det de i moskeen i Enebakkveien står for i forhold til veldig mange andre moskeer i Oslo.

De i moskeen i Enebakveien går totalt imot det som står i koranen, og Yusuf Assidiq fremhever påstander som straffes hardt ifølge Koranen.

I sammenheng med islam er det sharia og de muhammedanske soldatene som straffer de som bryter forbud og påbud i Koranen, så det handler overhode ikke om noen gudommelig straff etter døden, for sharia straffer til døde om nødvendig.

Når en person sier at han eller hun er muslim, så det er det en bekjennelse til islam. Det er en underkastelse i forhold til en ensrettet religiøs, politisk og kulturell ideologi – som signaliserer konflikt i forhold til grunnleggende norske og vestlige verdier.

Eilert Sannes