Islam-motstandere i alle lag av befolkningen – foren eder!

Fremskrittspartiet representerer en politikk som har satt motstanden mot islamiseringen av Norge på sin agenda. Ved neste neste stortingsvalg må mange norske borgere legge fra seg detaljpolitiske oppfatninger og bestemme seg for om landet skal reddes eller overgis til islam. (Foto: Fremskrittspartiet)

Islam-motstandere i alle lag av befolkningen – foren eder!

Ved høstens valg vil det norske folk forhåpentligvis gå mann av huse og stemme på Fremskrittspartiet – for å redde landet fra islam for kommende generasjoner. I virkeligheten er det nasjonens fremtidige være eller ikke være som rettsstat som står på spill.

FrP er det eneste politiske partiet som er i posisjon og som har saft og kraft i seg til å ta de nødvendige grep – som verner demokratiet, nasjonen og det norske styresett.

De andre partiene har erklært at de vil fortsette å utvikle ”det fargerike fellesskap” – som innebærer at landet legges åpent for uunngåelig islamisering. Politikerne unnskylder seg med at de må etterleve ”internasjonale konvensjoner” – som om en bastant tolkning av disse er viktigere enn å overlevere et fritt land med ytrings- og religionsfrihet til kommende generasjoner!

Fremtidens historikere må kanskje skrive: Ved stortingsvalget høsten 2009 tok folket selv kontroll over det politiske liv – og satte inn i nasjonalforsamlingen et overveldende flertall folkevalgte som på forhånd hadde erklært at de ville sette en stopper for den ukontrollerte innvandrings- og asylpolitikken.

Skal det lykkes å få i bevegelse en bred politisk fedrelandsbevarende folkestrøm – må mange velgere ved dette valget skifte parti – og legge til side nyanserte politiske vurderinger til fordel for det alt overskyggende formål: Det gjelder å redde landet! Nå eller aldri!

Islam-motstandere i alle lag av befolkningen – foren ender!

(Merk: SIAN som organisasjon konkluderer ikke til fordel for ett bestemt politisk parti.)

Arne Tumyr
Stopp islamiseringen av Norge (SIAN)
Leder