Islam Net bekrefter islams krig mot Norge.

Fahad Qureshi erklærer krig.

Islam i krig med menneskeheten – og seg selv

Islam Net bekrefter islams krig mot Norge.

Fahad Qureshi klargjør i ny video at ved konflikt mellom islam og norsk lov er det Allahs doktrine som gjelder.

 

Nå og da piper en forskremt vestlig politiker at vi er i krig, i krigslignende tilstander eller ihvertfall at terroren er skikkelig fæle greier, som de fordømmer. Da er det befriende å få tydelige bekreftelser på tingenes faktiske tilstand fra sjefsideologen i islams brennende norske hus, Fahad Qureshi.

Gode muslimer bedriver det vi på bygda kjenner som vekselbruk. De bytter på å plage vantro og muslimer fra konkurrerende sekter. Ett eksempel på det siste er ondskapens trofaste disippel Fahad Qureshi som dukker opp i en ny youtubevideo. Her lekser han opp for hyklerne i egen leir. Vet de ikke at helvetes ild venter dem, om de ikke vender om og omfavner ekte islam?

Muhammed har definert islam en gang for alle, og avvik fra Muhammeds vei blir ansett som hykleri, kjetteri eller frafall, alt etter alvorlighetsgraden. En kar som definitivt ikke er noen hykler, er Fahad Qureshi. Han markedsfører islam i den innpakningen produktet hadde da Muhammed åpenbarte den islamske ondskapen for verden.

Qureshis mål er slik han selv sier i videoen å samle ummaen, samle muslimene. Dette innebærer selvfølgelig at de som avviker fra Muhammeds (og Qureshis) vei, må innordne seg Muhammeds islamske teologi eller ta de gufne konsekvensene slik disse beskrives i koran, sunna og sharialoven.

Qureshi presiserer at Islam Net er helt vanlige sunnimuslimer som ønsker å praktisere islam, formidlet gjennom koranen av Muhammed, og slik  det ble formidlet til oss gjennom de fire lovskolene. Vi står for helt vanlig basic sunni islam sier han. Legg merke til at Qureshi ikke hevder at de står for «mainstream» sunniislam (som er et mer ullent uttrykk som noen og en hver vil kunne påberope seg). Basic betyr i realiteten fundamental, opprinnelig, grunnleggende. Med andre ord, ekte original muhammedanisme. Dette har Qureshi utvilsomt rett i, men igjen, så uttrykker han seg på en måte som får det til å høres ut som at Qureshi representerer en anstendig form for sunni-islam. Slikt finnes ikke!

Den samme islamforståelsen som Islam Net står for vil du finne i så og si alle de sunnimuslimske moskeene i Norge, sier Qureshi. Dette er ingen beroligende anførsel, for ikkemuslimer. Dessverre er det sannsynligvis også sannheten. Realiteten er at Saudi Arabia, islams vugge, islams vokter, salafismens hjemsted gjennom århundrer, helt siden 1970-tallet har drevet regelrett hellig krigføring mot menneskeheten, med petrodollars. De benytter hundrevis av milliarder dollar til å  kjøpe vestlige politikeres lojalitet og bestikke vestlige universiteter og læresteder. Slik hjernevaskes den vantro fiendens politikere og akademikere til å ikke iverksette de nødvendige mottiltak mot islams krigføring, slik vi ser nå under den islamske invasjonen av Vesten, som ble intensivert i 2015 og fortsatt pågår. Videre finansierer SA moskeer i Vesten der deres salafistiske ideologi predikes. De fleste moskeene i Vesten er saudiinfiserte salafistreir der hat mot vertsnasjonen spys ut til de troende muslimene.

Qureshi sier at «Vi er ikke salafister eller wahabister slik orientalistene definerer dette begrepet». Legg merke til at han ikke hevder at de ikke er salafister. Det skyldes jo ganske enkelt at han anser seg som salafist, men han vet at begrepet har en negativ klang i alle ører som henger fast på hoder som salafister gjerne vil hugge av sine respektive kropper. Qureshi er uoffisiell norgesmester i muslimprat. En skal være skjerpet når den fyren skrur på «sjarmen». Det Qureshi gjør er å dempe bruken av salafibegrepet fordi dette har en dårlig klang for øyeblikket. Han dresser opp ideologien sin – som er uendret – som basic islam. Hvis du ser på ordet basic sammenholdt med Qureshis presisering av at det er koranen, Muhammeds og lovskolenes definisjoner, så er du i realiteten nede på fundamental grunnleggende original muhammeddesignet islam. Hva er mer salafi enn dette?  Han sier ikke at han er salafi, men benytter i stedet likelydende beskrivelser, for å understreke at han er salafi uten å bruke ordet salafi. En luremuslim av episke proposjoner.

På samme måte som Qureshi latterliggjorde seg selv på NRK ved å late som han ikke forsto grunnleggende islamske prinsipper, så forsøker han nå med list og bedrag å sette andre ord på sin islamske ondskap, men understreker samtidig at ondskapen står uendret, for alle som gidder å høre etter hva mannen faktisk sier. Det er fortsatt Muhammeds perverterte ideologi i originalutgaven, som Qureshi promoterer.

Fahad Qureshi har gått lange omveier om sannheten når han uttaler seg offentlig. Det er ikke så overraskende. Han er jo en av profeten Muhammeds hurragutter. I Bukhari vol 7 bok 67 nr 427 sier Muhammed selv at han er en løgner. Når vi samtidig vet at muslimer plikter å kopiere Muhammeds adferd, så forstår vi lettere Qureshi sine uttalelser i sitt rette lys.

De «progressive» muslimene liker det nok ikke, men i Allahs navn så må vi gi Qureshi rett, der han beviselig har rett; Koranen 10:17 konstaterer at det ikke eksisterer noen større synd enn blasfemi, herunder å endre på Allahs åpenbarte befalinger. Koranen 10:64 gjentar at det er forbudt å foreta endringer i det budskap som Allah har gitt i koranen. Qureshi poengterer også dette i videoen (22.30) De progressive muslimer har ingen teologisk støtte. De vil skape et islam som ikke har profetens velsignelse. Ingen av sunni lovskolene som Qureshi nevner i videoen, åpner for moderat/progressiv tolkning av islam. Moderate muslimer blir av Allah betegnet som hyklere (uansett om de kaller seg progressive. Et så fint ord fantes ikke blant ørkenaraberne).  Allah advarer i koranen 3:78 mot hyklere som forsøker å reformere, fordreie og forfalske islam. Qureshi gjør i realiteten ikke annet enn sin muslimske plikt, når han påpeker at samtidens hyklere avviker fra Muhammeds oppmerkede løype for gode muslimer.

For oss ikkemuslimer som står på siden og bivåner kampen mellom de muslimske sektene i Norge gir kjeklingen en grei pekepinn om hvor Norge er på vei; Lukt til Helvete, det islamske helvetet. På samme måte som muslimene har kranglet og myrdet hverandre helt siden Muhammed kreperte i 632, så blomstrer det muslimske internhatet stadig kraftigere i Vesten, i takt med islams stigende innflytelse. Dette har enkle og menneskelige forklaringer. Muslimene ser at det ikke er lenge før de har kontroll over vår sivilisasjon, og kan omgjøre Norge til en islamsk terrorstat der de vantro må leve som dhimmislaver. Nå gjelder det å posisjonere seg for alle de muslimer som er maktsyke og/eller tørste på de vantros gods og gull. Alle ikkemuslimene sine seter i Stortinget og i lokalpolitikken skal besettes av muslimer. Alle dommerstillinger besatt av ikkemuslimer skal besettes av muslimer. Alle ikkemuslimenes eiendommer, formuer, koner og barn skal beslaglegges og fordeles mellom de muslimene som har deltatt i overtagelsen av Norge (slavemarked opprettes for organisert handel – dette har muslimene lang erfaring med). Her er det milliardverdier som ved tvang og varierte former for vold, skal skifte eiere fra ikkemuslim til muslim. Som god muslim vil man naturligvis posisjonere seg før festen starter. Dette er en av forklaringene på at mange muslimer engasjerer seg i posisjonering mellom sektene. Muslimer sloss om krigsbyttet før liket av Gamle Norge er kaldt.    

Muhammed forutså selv den splid som ville oppstå i det voksende arabiske imperiet hans, når han selv døde. «Det vil gå med mitt folk slik det tidligere gikk med israelittene (...) Israelittene ble sannelig splittet i 72 sekter, men mitt folk vil bli splittet i 73 sekter. De vil alle være i ilden unntagen én. Disiplene spurte: Å Allahs sendebud, hvem er de? Muhammed svarte; Det er de som følger min og mine følgesvenners praksis».

Muhammed bekreftet altså her at de uekte og hyklerske muslimene vil havne i Helvete, slik koranen angir. Muhammed presiserer også at den ene rette sekten er de som kopierer Muhammeds adferd her på jord. Utenfor Norges grenser er det Den Islamske Stat som best kopierer Muhammeds adferd, med Iran og SA på delt andreplass (de får sloss om medaljen). Intet muslimsk samfunn i Norge kopierer Muhammeds budskap bedre enn Islam Net. Det er et faktum, ubehagelig, skremmende, uønsket –  men like fullt sannheten.

Qureshi erkjenner i videoen at det eksisterer forskjellige sekter men understreker at alle har det samme rammeverket, i hvertfall hva sunnier angår. Han forsøker å få hyklerne inn på rett spor, Muhammeds fast track til en islamsk stat i Norge.

Qureshi sier i videoen at islam innebærer å underkaste seg Allahs vilje. Dette er ikke kompatibelt med vestlig tankegang. I en sekulær stat skal ikke religion påvirke hvordan man lever livet i det offentlige. Med andre ord krever Norge at muslimen underkaster seg den sekulære staten. Dette er utålelig for en god muslim. Her går Qureshi over til å bruke mer arabisk for at de vantro ikke skal forstå alt han sier i videoen. Han vil jo nødig at den vantro «sitting duck» skal våkne.  

I videoen gir Qureshi en viktig avklaring (18.00). Allah kommer først, deretter skal muslimene tilpasse seg vertssamfunnet. Muslimene skal tilpasse seg samfunnet de lever i, men ikke på bekostning av Allahs lære! Det betyr, dersom norsk kultur, norsk samfunn, norske verdier eller norsk lov er i strid med Allahs lære, så er det Allahs lov – sharia - som gjelder. Qureshi bekrefter det vi har visst hele tiden – Islam Net sin målsetning er innføring av sharialov i Norge. De er fiender av det sekulære demokratiet Norge. Utsagnet er i realiteten en krigserklæring. Som god muslim kan han ikke finne seg i at norsk lovgivning forblir slik den er i dag, overordnet Allahs lov. Det norske sekulære demokrati er i alle gode muslimer sine hoder en midlertidig overgangsordning som Qureshi og de andre gode muslimene må finne seg i, inntil de har etablert sin filial av kalifatet her.

Qureshi presiserer at han er konservativ (24.50). Det er også interessant. Fra før vet vi nemlig at både Mulla Krekar og Mohammed Usman Rana betegner seg som konservative muslimer. Og når alt kommer til alt, hvem er ikke konservativ? Som den tyrkiske sultan in spe Erdogan har konstatert; moderat islam finnes ikke, islam er islam. Det blir veldig tydelig at Erdogan har rett, når en ser på den buketten som erklærer seg som konservative.

Qureshi er heller ikke sjenert over å markere at han er supremasist, når han trekker frem at Allah har oppnevnt muslimene til overmennesker (26.20). Qureshi presiserer uten blygsel at muslimene er bedre mennesker enn jødene og de kristne. Han er følgelig en rasist, dersom vi skal tro Lars Gule. Og det skal vi jo, mener Gule. Islam er den beste umma, slår Qureshi fast.

Realiteten er at islam er den beste doktinen for muslimer fordi islam påbyr alt som er bra for muslimer, og forbyr alt som er ondt for muslimer. (dette er ikke bare min logikk, men bekreftes av Qureshi i videoen 39.00 der han omtaler hijabforbud og nakenbading som det onde). Hva som objektivt sett er godt og ondt for menneskeheten som sådan, det driter islam og alle gode muslimer langt i. De har utelukkende omtanke for seg selv, sin kult og sin ideologi. Medmenneskelighet eksisterer jo ikke i islam. Man må være en veldig god muslim for å anse denne bedervede kulten for moralsk overlegen enhver annen trosretning. Og akkurat det er jo Qureshi.    

Qureshi retter skytset mot Ali Chishti, Linda Noor og Shoaib Sultan, som representanter for de hyklerske og/eller kjetterske muslimer. Qureshi beskylder de nevnte for å være progressive, hvilket i seg selv er forbudt i islam, siden en progesssiv tilnærming nødvendigvis må korrumpere Muhammeds originalbudskap.

Avslutningsvis (50.40) siterer Qureshi koranverset som pålegger alle muslimer å delta i hellig krigføring selv om de selv misliker det. For Allah vet best hva som er bra for muslimene. Som jeg var inne på tidligere; Det som er bra for muslimene, er aldri bra for resten av menneskeheten.

Helt til slutt vises bilder med koranvers, blant annet vers 2:8; «And of the people are some who say, We believe in Allah and the last day, But they are not believers. En normal tolkning av dette verset i denne konteksten er at Ali Chishti, Linda Noor og Shoaib Sultan er frafalne, hvilket innebærer at de kan drepes. På Qureshis underfundige luremuslimske vis, følger det med en tekst; «Vi sier ikke at disse versene er rettet mot personene som ble nevnt i denne videoen». En redelig og utvetydig måte å kommunisere på ville derimot vært å si at «versene er / er ikke rettet mot...». Det Qureshi gjør med sin ormtunge her er å legge hyklernes liv i hendene på enhver god muslim som ser videoen. Gode muslimer klarer utmerket godt å forstå hva Qureshi sier og ikke sier i denne teksten. Alle gode muslimer vet at det i Reliance of the Traveller o5.4 er tillatt og straffefritt for enhver å drepe frafalne (herunder progressive) muslimer.

I videoen (10.00) siterer Qureshi Shoaib Sultan. Om vi legger til grunn at Qureshi siterer Sultan sitt utsagn korrekt, så viser dette at også Shoaib Sultan er en ekte muslimsk lurendreier helt i løgneren Muhammeds ånd på samme måte som Qureshi selv er det. Historien om Lot dreier seg i følge Shoaib Sultan om voldtekt av menn. Ikke frivillig homofil praksis. Trolig har Sultan funnet på dette sludderet ifm at han har møtt både seg selv og islam i døra, etter at Sultan tidlig i karrieren nektet å ta avstand fra drap på homofile. Både Qureshi og Sultan farer med lureri i denne saken. Det vil de formodentlig fortsette å gjøre for å gavne islamiseringen, inntil den ikke lenger kan reverseres. Da vil nok både homoer og andre vantro raskt få bekreftet at Allahs evige visdom fortsatt gjelder, og islams ondskap er intakt, i motsetning til hva mange muslimer vil lure oss til å tro.

Når Ali Chishti klargjør i VG at blant hans inspirasjonskilder er både al-Ghazali og Tariq Ramadan, så forstår vi at heller ikke Chishti er en muslim som vi kan regne med at vil stå opp for Norge og de norske verdiene den dagen det spyrjast etter spjot. Al-Ghazali har ansvar for å ha satt islam i revers, og Ramadan er like falsk som Qureshi. Som lydig muslimkone legger vi til grunn at Linda Noor også følger Ali Chishti i muslimenes kamp mot Norge. Han vil riktignok ha et litt annet islam enn Qureshi, men islam i alle former er bokstavelig talt døden for de frihetsverdiene som ligger til grunn for de europeiske sekulære demokratiene. Det beste beviset for at også muslimer som Ali Chishti er en fare for Norge og nordmenn, er hans eget utsagn om at Muhammed selv; «var en progressiv samfunnsreformator, som fikk igjennom sosiale omveltninger som ga grobunn for utvikling og rettigheter for alle borgere». Det virker som om Chishti tror at de vantro er analfabete idioter som ikke har lest trilogien. Qureshi er i det minste smart nok til å forsøke å kamuflere lurendreieriet sitt litt, han. Den Muhammed som Chishti omtaler, fikk sannelig i stand sosiale omveltninger. Foruten kvinners forverrede kår etter Muhammeds innføring av islam, ble samtlige jøder torturert, massakrert eller fordrevet. Arabiske hedninger ble plyndret, invadert og tvangskonvertert. Muhammed iverksatte en befolkningsutskifting ved bruk av tvang og massiv vold i Arabia fra 622. Dette finner Chishti grunn til å beskrive i positive vendinger.

Om vi velger terrorprofeten Muhammed sin blodige vei, Ali Chishti sin «gylne middelvei» eller Fahad Qureshi sin løsning som ligger nærmere Muhammeds enn Chishtis, så leder alle veier til Helvete. Det heter Norvegistan.