Islam og islamiseringen avdekkes i all sin gru

Islam og islamiseringen avdekkes i all sin gru

Etter Siv Jensens utspill om islamiseringen, følger i kjølvannet i media en strøm av islamavsløringer. Det virker som om noen journalister har frigjort seg aldri så lite fra skjønnmalingen av ”det fargerike fellesskap”.

En reporter fra P2 ”Slik er livet” besøkte 27. februar et eldresenter i Oslo Øst, og her kom det ene norske intervjuobjektet etter det andre med skrekkopplevelser om hvordan det er blitt når muslimer overtar blokka og lokalsamfunnet.

Aftenposten har hatt journalister i Rosengård i Sverige – og de forteller at her er holdningen hvorfor arbeide når man tjener like bra på trygdeordninger. Over 80 pst. har innvandrerbakgrunn (les arabere), arbeidsledigheten er opptil 86 pst., I visse deler av Rosengård er ni av ti arbeidsledige. I mange leiligheter bor det ti mennesker på tre rom. I perioder nekter brannfolk og ambulanser å kjøre inn i området. Mange mennesker som bor her har ingen kontakt med det svenske samfunnet.

I samme avis intervjues hijabbekledde norske studenter som forteller at når de har dette plagget på er de ”nærmere Gud”, de er ”representanter for islam” – de føler seg som ”menneske – ikke som objekt”.

Forfatteren Dagfinn Nordbø har sluppet til med et debattinnlegg i Aftenposten hvor han skriver:

Jeg er syk. Jeg lider av fobi. Jeg er ikke alene. Halve Norges befolkning er rammet. I fjor førte sykdommen til at jeg ble sparket som spaltist i en venstreorientert avis.

Som et eksempel på snikislamisering trakk Siv Jensen fram atskillelse av gutter og jenter under svømmeundervisningen i skolens basseng. Det ble en unison fremstilling fra politiske døråpnere for islam at dette hadde ikke noe med snikislamisering å gjøre. Høyres Jan Tore Sanner sa at dette var tvert imot integrering, fordi en slik ordning ga som resultat at de muslimske jentene ikke ble trukket vekk fra undervisningen!

Utdanningsetaten i Oslo har sendt et brev til Møllergata skole der det fremgår at muslimske elever kan få bruke ”heldekkende badedrakter”.

Vi i Stopp islamiseringen av Norge (SIAN) kan registrere at når media avdekker aldri så lite av islamiseringen og islams sanne ansikt, kommer det som et sjokk på mange nordmenn. Dette er opplysninger som vi i SIAN har forsøkt å få fram gjennom media i en rekke år, men vi er blitt avvist. ”Ja til det fargerike fellesskap”, ”dialog med andre kulturer og religioner” og ”litt mindre norsk” – var det vi ble møtt med av de som sensurerte ytringskanalene.

Endelig ser det ut til, ikke minst takket være Siv Jensen, at vi nå er kommet inn i en ny situasjon der islam og islamiseringen ikke blir skjermet i media like bastant som hittil.

Arne Tumyr
Stopp islamiseringen av Norge (SIAN)
Leder