Islamfrykt er positivt og sunt

Islamofobidagen bør feires med lovlige uttrykksformer av alle frihetselskende nordmenn

Islamfrykt er positivt og sunt

Den som ikke frykter en dødskult som utpeker deg til slaktepølse er en idiot.
Er Anniken Huitfeldt en idiot?

Korankloss, Diversity Block, Merkel poller. Islamofob betong har mange navn

Den som ikke frykter en invasiv dødskult med uttalt forsett om å plyndre, voldta og drepe deg, har høyere sannsynlighet for å forsvinne ut av genpoolen enn han som har en sunn frykt og dermed er bedre rustet til å motstå invaderende seksualpredatorer og morderzombier med den påkrevde dose motvold.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt er mest kjent for å ha bragt fred og menneskerettigheter til alle verdenshjørner ved å sponse talibanerne med vinterferieopphold i Oslo. Nå har hun angivelig gitt seg i kast med den forferdelige og allestedsnærværende islamofobien.

Regimemedia i det islamske drittlandet pakistan bragte i februar nyheten om at vår eminente utenriksminister hadde blitt enig med sin pakistanske kollega om «å arbeide felles for å forhindre økende tilfeller av islamofobi i verden».

Islamofobi er i realiteten et begrep i vår samtid som betyr det samme som «Fitna» på Muhammeds tids. Det inkluderer enhver form for politisk opposisjon mot islam, herunder fredelig verbal informasjonsvirksomhet og kritikk.  

Begrepet islamofobi er som kjent en hersketeknikk for å skremme folk fra å formidle faktabasert informasjon om islamproblemet. Begrepet har nesten like mange definisjoner som det finnes venstreblivne statsfinansierte akademikere og gode muslimer i verden. På 1990-tallet definerte venstreblivne tenketanker islamofobibegrepet som «unfounded fear of islam», dvs uberettiget frykt.

Ergo anså man berettiget frykt som tillatt. Du er ikke rasist når de virkelig prøver å drepe deg. Du er ikke rasist når de faktisk plyndrer, mishandler, voldtar og fornedrer deg.   

Ettersom omfanget av nevnte typer islamsk atferd har eksplodert i Vesten de siste 30 år, vil jo nær sagt all frykt for og kritikk av islamproblemet og dem Muhammed kaller gode muslimer være berettiget, med andre ord, det er ikke «islamofobi».

Med den opprinnelige definisjon av islamofobi ville man miste dette slagtreet mot skitne ikkemuslimske patrioter. Følgelig er islamofobidefinisjonen blitt forsøkt utvidet til å omfatte enhver kritikk av islamsk atferd, likegyldig av hvor berettiget kritikken er. Da er ytringsfrihet og alle andre vestlige friheter med den, avskaffet. Shariatilpasningen er et faktum.

Hvis du uttaler deg negativt om tankesettet som fikk en uintegrerbar barbar til å voldta datteren din og drepe sønnen din, da er du en rasist som skal puttes i fengsel.

Den eneste fordel med dette er at du slipper å sitte fengslet sammen med muslimske seksualpredatorer og morderzombier, for de ble ikke straffet.

De var trangbodde og skylden lå dermed på det norske vertsamfunnets systemiske rasisme.

Drap, plyndring og voldtekt av ikkemuslimer er jo ikke straffbart etter sharia. Tjenestemenn og embetsmenn i norsk politi og rettsvesen har vist en fantastisk tilpasningsvilje til islamsk lov de senere årene, helt uten hensyntagen til at dette objektivt sett innebærer landssvik.

Vi har forespurt Utenriksdepartementet om det ble inngått noen konkret avtale med pakistanerne ifm møtet under sikkerhetskonferansen i München. Vi spurte også om hva norske myndigheter legger i begrepet islamofobi.

Av svaret fra UD fremgår at. «FNs generalforsamling etablerte i 2022 den 15. mars som FNs internasjonale dag for bekjempelse av islamofobi. Dagen ble etablert med enstemmighet i generalforsamlingen, slik også med norsk tilslutning. Norske myndigheter har imidlertid ikke noen egen definisjon av begrepet islamofobi. I møtet med Pakistans utenriksminister uttrykte utenriksminister Huitfeldt at hun vil markere den internasjonale dagen mot islamofobi, som del av regjeringens innsats mot diskriminering og hat mot muslimer. Det er imidlertid ikke inngått noen formell avtale mellom Norge og Pakistan om et samarbeid om å bekjempe islamofobi slik du indikerer i e-posten din».

Dersom UD beskriver møtet korrekt, har med andre ord pakistanerne urettmessig skrytt på seg en formell avtale med Norge. Dette fremstår som nokså unødvendig sett hen til den nidkjære innsats norske myndigheter legger i sin eskalerende shariatilpasning av Norge, herunder lawfare; kriminell statlig forfølgelse og fengsling av lovlydige politiske dissidenter som opponerer mot islamiseringen.

Ifølge Utenriksdepartementet har ikke Norge en egen definisjon på islamofobi. Påstanden støttes av fraværet av en definisjon i Stortingsmelding 6 2012-2013.

Å bekjempe noe man ikke på forhånd har definert må være like utfordrende som å sloss mot vindmøller. Uttrykket beskriver en kamp mot egne vrangforestillinger, og er dermed dekkende for mangt og meget i Anniken Huitfeldts karriere.

Dersom utenriksministeren ikke forstår at det er våre ubudne gjester som er problemet – ikke vertskapet – kan hun med fordel pakke kofferten og slå følge med de hundretusentalls uintegrerbare som må relokaliseres til hjemlandet fordi de ikke passer i vårt land.

Teoretisk sett skal det fortsatt være tillatt å kritisere islams religionsrasistiske apartheiddoktriner, samt å fordømme aktørene i statsmakten som fremmer interessene til muslimske seksualpredatorer og morderzombier. Dersom du og jeg ikke insisterer på å bryte opp ytringsrommet som politikere og inntrengere jobber for å lukke, vinner fandenskapet på walkover. Det skal ikke skje. Islamofobien er død. Leve islamkritikken.

15. mars er FNs internasjonale dag for bekjempelse av tankeforbrytelsen islamofobi. Da skal blant andre pakistanske inntrengere med sterke antipatier mot vestlige frihetsverdier feire dødskulten sin på Eidsvolls plass.  

De feirer islams fobi mot alt det vårt samfunn bygger på, bortsett fra NAV. NAV er god islam, fordi den opererer i samsvar med islams parasittiske doktriner for økonomisk utnyttelse av skitne vantro.

Vi skal ikke akseptere islamsk fobi for vestlige frihetsverdier.

Vi skal ikke akseptere islamsk fobi for menneskerettigheter.

Vi skal ikke akseptere islamsk fobi for islamkritikk.

Dersom du har fobi mot alt det norske vertssamfunnet er bygd på, er det mest humant å relokalisere deg til opprinnelsesland.

Inntrengerne som demonstrerer mot vestlige frihetsverdier på Eidsvolls plass på islamofobidagen erklærer at koranbrenning er islamofobi. Deres narrativ er at et hvert utsagn, enhver handling som påvirker muslimers følelsesliv negativt – er islamofobi. Det er straffbar rasisme. Dermed bekrefter de at våre muslimske ubudne gjester likestiller islamofobi med fitna jamfør ovenfor.

Med slik logikk (islamsk logikk) dør ikke bare demokratiet, men hele samfunnet. Et samfunn uten rett til å ytre noe andre finner ubehagelig, dør. Forbudet mot å såre andres følelser er én av årsakene til at verdens islamske stater er tilbakestående drittland. Demonstrantene på Eidsvolls plass 15. mars vil føye Norge til listen over dysfunksjonelle shitholes.

Anniken Huitfeldt bør i fremtiden dedikere sin tid med pakistans utenriksminister til å avtale hundrevis av direkteflygninger med enveisbillett hjem for de som ikke passer her.