Islamist forsvarer barnehijab

Mahira Karim i lag med andre kjente islamister

Drammens Tidende med shariatilbøyelig skribent

Islamist forsvarer barnehijab

Som en naturlig følge av den pågående invasjon av Vesten ser vi at debatten om shariauniformering i det offentlige rom tiltar i hele Europa. Flere og flere erkjenner shariauniformens undertrykkende signaler og effekter. Totaltildekking forbys i land etter land. Muslimenes svar er innbitt agitasjon for andre former for shariauniformering.

En av dem som driver jihad fi sabilillah er Mahira Karim, som er tilknyttet Drammens Tidende. Hun forsvarte barnehijab i et innlegg nylig.  Saken har fått velfortjent oppmerksomhet [her], [her], og [her].

Denne saken dreier seg ikke bare om slør eller ikke slør. Den dreier seg om hva slags samfunn vi skal tillate de gode muslimene å forme her i Norge. For der hvor islam får fotfeste legger den seg som et giftig slimslør over sivilisasjonen, og dreper våre verdier, vår kultur og vårt folk.

Det islamske slør er mer enn et plagg. Sløret kommer i mange varianter og hijab er en av dem. Alle varianter av tilsløring er shariauniformering. Det er flagg for politisk islam. Det markerer på en tydelig måte at denne kvinnen står over – og er bedre enn –  de voldtagbare skitne ikkemuslimske kvinner, slik Allah slår fast i koranen. Islam har som forsett å begå folkemord på oss. Hijaben er et hendig middel for å skille folk fra hverandre, i den prosessen.  

Allah, Muhammed, Walid al-Kubaisiog Ex-muslims er ganske enige om at hijab er et symbol på islam. Især de sidene ved islam som er inkompatible med vestlige frihetsverdier. Karim prøver å selge en annen versjon enn de nevnte. Det er ikke troverdig.  

En som bærer shariauniform kan gjøre det av dårskap, ondskap, tvang, - enten i bæreren selv eller i hennes mannlige eier (verge). Om en bærer shariauniform, behøver en ikke å offentlig forsvare uvesenet. Hun kan velge å senke sitt blikk og dempe sin røst i offentligheten, slik Allah og Muhammed foreskriver. Karim gjør ikke det. Hennes forsvar av hijab fremstår som grovt umoralsk, målt etter et vestlig verdikompass. Hennes adferd kan skyldes at hun manøvrerer etter et islamsk kompass. Slike peker jo i motsatt retning. Det som er godt i islam, er ondt etter sivilisert målestokk. (Se «Reliance of the Traveller», sacret knowledge).

Karim er hijabfan. Og hun snur virkeligheten på hodet. Hun ignorerer at hijab har gjort den seksuelle trakasseringeni Iran verre. Heller ikke i Egypt beskytter tilsløring mot seksuelle overgrep fra muslimer; 99% av kvinner i Egypt utsettes for sextrakassering. Der er tilsløringsprosenten høy. Og det er neppe koptere som klyper muslimdamene i rumpa. Dersom hijaben er et frivillig hodeplagg uten religiøs tvang eller tilknytning, hvorfor drepes kvinner for å ta den av? Hvorfor ønsker Mahira et slikt barbarisk uvesen her i Norge?  Sågar på barn?

Årsaken kan være at hijaben - sammen med talibanpelsen - er en måte muslimene viser Vesten, våre verdier og våre innbyggere fingeren på, i følge en psykiater med førstehåndskunnskap om islamproblemet. Personlig er jeg ikke opptatt av fingeren til Karim. Jeg er mer bekymret for hennes glatte overflate, at hun selger seg inn som noe helt annet enn  det hun er.

Karims forsvar for hijaben kunne vært avskrevet som ungdommelig dårskap, om det ikke allerede var stadfestet at så ikke er tilfelle. I et møte hos Fritt Ord 3.11.17 slo hun nemlig fast at hun setter sharia «litt» over norsk lov. Det er hun da også forpliktet til, som god muslim. At dette kategoriserer henne som en fiende av Norge kan være årsaken til at Drammens Tidende fant det hensiktsmessig å sensurere informasjonen om hennes shariatilbøyelighet. I kommentarfeltet til Karims artikkel i DT nevnt innledningsvis, skrev jeg en faktabasert kommentar. Den passerte forhåndsmodereringen. Etter litt tid var den imidlertid forsvunnet. Den ble nok ansett belastende for Karim. Kommentaren lød;

«Mahira Karim er nestleder i Minareten. Hun er uttalt selverklært islamist. Jeg var på et møte hos Fritt Ord med Minareten 3.11.2017. Her sa hun at hun satte sharia «litt» høyere enn norsk lov. Det er jo oppklarende. Vi kan nok forvente oss mye interessant fra den kanten fremover. Realiteten er at det er Allah som seksualiserer hunkjønn ved å befale at de skal skjules bak et slør. Allahs begrunnelse i koranen er jo nettopp at fremmede menn ikke skal forveksle det ærbare muslimske hunkjønn med skitne vantro utilslørte kvinner. Sistnevnte er lovlige å skjende iflg koranen».

Jeg har kontaktet politisk redaktør Karianne Braathen og ansvarlig redaktør Kristin Monstad i sakens anledning. De har ikke respondert, og må antas å være komfortable med at avisen deres nærer en islamist ved sitt bryst, og at avisen selv bedriver aktiv sensur av brysomme fakta i sakens anledning.

I et avisinnlegg 29.6.17 ble Karim utfordret på å sette handling bak ord, og skille islam fra islamisme. Hennes uttalelse på møtet 3.11.17, viste tydelig at i den grad hun skiller mellom islam og islamisme, så har hun selv valgt islamismen.

Karim prøver tilsynelatende å selge oss konseptet moderat islam, selv om hun etter eget utsagn selv er tilhenger av ekte islam. Sistnevnte har islamisme som viktigste bestanddel. Den USA-bosatte gode muslimen Linda Sarsour sier det veldig enkelt; «Hvis du våknet opp i dag, du puster og du er muslim, da er du politisk» (dvs islamist). Islamisme er islam og islam er islamisme. Det vet jeg, det vet Allah og det vet Linda Sarsour fra Det Onde Muslimske Brorskap. Jeg tipper Karim også vet det.

Dessverre ønsker 70% av verdens muslimer å leve i en shariastat. Diverse undersøkelser viser at mer enn halvparten av muslimer i Vesten ønsker at vertslandet deres skal styres etter sharia.

Hvis du synes jeg er brutal mot tilsynelatende hyggeligmuslimer når jeg knytter ekte islam til dem som forsøker å selge oss en sminket versjon; Spør vedkommende om de tar avstand fra Muhammeds liv og lære. Spør om de tar avstand fra de 527 intolerante koranvers, de 109 voldelige vers eller de 164 jihadvers. Muslimer vet at å ta avstand fra profeten eller ett koranvers er synonymt med apostasi. Etter et par generasjoners opphold i sivilisasjonen har De Uintegrerbare blitt ganske flinke til å skjønne hva de skitne vantro vil høre. Men når muslimer tvinges til å ta konkret standpunkt, vil pipa få en annen låt. De tør ikke lyve, fordi Allah hører på. Tar de avstand fra koranen eller Muhammeds liv og lære bærer det lukt til helvete. Gjerne hjulpet av en «bror» i form av brutal aktiv dødshjelp.

Det er mange slags planter i Allahs hage. Men de står plantet i den samme jorda og får den samme næring; koran og sunna. Moderat islam er bare en luftspeiling ment for å bedra de skitne vantro. Ærlige muslimer som Erdogan, slår fast at det ikke finnes. Det er en fabrikasjon. Begrepet moderat islam forekommer ikke i tidlige islamske juridiske, teologiske eller filosofiske skrifter. Det er forsåvidt også tilfellet med jødedom og kristendom. Det finnes jo ikke moderat kristendom. Begrepet moderat islam er ikke konstruert for at muslimer skal ha lov til å drikke seg fulle, danse og sysle med lignende styggedom. Begrepet moderat islam forteller oss at det er andre sider ved islam som ikke er moderate – som er mindre tiltalende - men at moderat islam er redningen fra de gufne effektene av ekte islam. Vestlige politikere og godfjotter begjærer moderat islam og bejubler ukritisk en hver muslim som forfekter fenomenet, fordi disse holder liv i illusjonen om at det er mulig å la islam eksistere i vestlig sivilisasjon. Dette utnytter Karim. Med vakre ord og vendinger får hun tillit, som hun misbruker til å pushe ekte islam - undertrykkelse og sharia - på vertssamfunnet.  

Jeg betrakter islamisme, dvs ekte islam, som et problem. Karim vil leve etter sharia, selv om hun etter eget sigende ikke ønsker å bruke muslimterror for å oppnå et shariastyrt vertsland. Det er da også saken uvedkommende på hvilken måte de gode muslimene islamiserer Norge. Verbaljihad, økonomisk jihad eller væpnet jihad er alle bare verktøy for å oppnå det samme Norvegistan. Middelet hun velger for å islamisere Norge er av underordnet betydning ved vurdering av om hun har holdninger som er kompatible med norske normer og verdier. Karim har erklært at sharia står over norsk lov. Hun bør deporteres.  Kanskje bør vi også vurdere å utstede enveisbillett til de nordmenn som hjelper de gode muslimene å ødelegge landet.