Islamister terroriserer, men Vesten er handlingslammet

Ayatolla Khomeini: Hvert eneste land i verden skal adlyde islamsk lov. (Foto: Ukjent)

Islamister terroriserer, men Vesten er handlingslammet

Den muslimske amerikanske major, Nidal Malik Nadal Hassan, som ovenikjøpet er utdannet psykiater, meiet ned – drepte og skadet et stort antall soldater på militærbasen Fort Hood i Texas. Meldingen om massakren ble sendt utover verden 6. november. Majorens store mareritt var at han skulle dra til Irak – og der måtte han kjempe mot sine ”muslimske brødre”, noe som er forbudt ifølge islamsk lære. President Obama er i sjokk og oppfordrer amerikanerne til å be en bønn. I Afghanistan massakrerer talibanere FN-personell og andre som er i bombenes nedslagsfelt, hvoretter FN-ansatte rømmer landet. Når skal det gå opp for Vestens politiske ledere at det er verken Taliban eller major Hassan som er problemet? Det er islam – Koranen, Profeten, hadithene og islamistenes krigerske atferd i snart 1400 år – som er drivkraften bak djevelskapen. Dette til tross: Vesten er handlingslammet!

Nei, Vestens politikere rører ikke islam. De velger å snakke og skrive om ”terrorister”, ”muslimske ekstremister”, ”fanatiske og hatefulle krigere”.

Aftenpostens redaktør er ingen unntagelse. I avisens leder 6. november er det Taliban som får skylden for situasjonen i Afghanistan. Det heter i lederartikkelen: ”FN står overfor en motstander som ikke skyr noen midler”. Hadde avisen ikke feiet realitetene under teppet, ville det ha stått: FN står overfor islamister som ikke skyr noen midler.

For å forstå de faktiske forhold er det tilstrekkelig å lytte til den muslimske strategen, Abu-l-Ala Mawdudi: ”Islam ønsker å knuse alle stater og regjeringer over alt på jordens overflate som motsetter seg islams ideologi og program, uansett land eller nasjon. Islams hensikt er å opprette en stat på grunnlag av sin egen ideologi og program.”

Eller man kan lytte til ayatolla Khomeini: "Islam pålegger alle voksne menn å gjøre seg klar til å erobre andre land, slik at islamsk lov kan bli adlydt i hvert eneste land i verden.”

Våre politiske ledere nekter å innse at Vesten er i krig med islam – her i landet kan denne krigen stoppes før den er begynt – hvis politikerne setter foten ned mens det ennå er tid.

Arne Tumyr
Stopp islamiseringen av Norge (SIAN)
leder