Islamkritikk er en Uriaspost

Rødefascister sjikanerer patrioter, Skanderborg station 2019 (foto SIAN).

Islamkritikk er en Uriaspost

Fra Uriasposten: Århus Rutebilstation: Antifascistisk Aktion truer

Den danske patrioten Kim Møller har lagt ned Uriasposten etter press fra venstresiden og statsmakten. Hvilket er to sider av samme sak, idet statsmakten i vest europeiske land har sluttet å fungere som tjenere for Folket, og i stedet bedriver venstrebliven politisk aktivisme nettopp med den hensikt å bringe til opphør informasjonsflyten fra dissidenter som er mer faktaorienterte og mer demokratisk anlagte enn globalistiske politikere og aktivister i for eksempel politi og domstoler.

Møller har måttet utstå vold og forfølgelse både fra statsmakt og andre fascister.   

Det er ikke lenge siden journalisten Joakim Lamotte i Sverige også la ned sin informasjonsvirksomhet på grunn av trusler fra de som har hastverk med å fullføre den pågående omdannelsen av Sverige til et kalifat. Da hadde politiet i sin passive medvirkning til islamiseringen, henlagt et par hundre anmeldelser av barbarene som fremsatte trusler og utøvde vold mot Lamotte og hans familie.

At statsmakten på denne måten velsigner og oppmuntrer til ytterligere politisk motivert vold mot patrioter, er noe vi tidligere har dokumentert at også norsk statsmakt bedriver.

I Norge driver politi og domstoler samme type lawfare mot patrioter i SIAN, som det Kim Møller utsettes for i Danmark.

Den rettstilstand man kan lese ut av lovforarbeider, lover, rettspraksis og ratifiserte internasjonale konvensjoner, er i praksis ikke gjeldende når den anklagede er patriot.  

Lov og rett - herunder grunnlovens likebehandlingsprinsipp og legalitetsprinsipp – pisses på av statsmakten de fleste ganger det oppstår en sak som involverer patriotiske menneskerettsforkjempere.

Samfunnskontrakten er opphevet. Statsmakten i de nordiske land (og vest Europa) synes i stedet å ha inngått en ny kontrakt – med en helt annen gruppe enn det folket de ble utpekt til å tjene.

Logikk og (vestlig) etikk er ikke etterspurt tankegods hos det bedervede menneskematerialet som plager patrioter i vår samtid.  

Hanna Arendt reflekterte ifm rettsaken mot Adolph Eichmann at det var ikke stupiditet men manglende vilje til å tenke, som var problemet.

Muslimer har som kjent et religiøst forbud utstedt både av Allah og Muhammed – mot å tenke kritisk og stille kritiske spørsmål ved de evige teologiske sannheter som islam har definert. En person som koranen definerer som muslim har ingen fri vilje og skal ikke tenke selv.

Derfor er det evige sannheter at jøder er aper og svin, at ikkemuslimer er skitne undermennesker, og at hele verden skal hærtas med den grad av voldsbruk som er påkrevet.

Den islamske fascismen er god og riktig fordi religionsstifteren sier at det er slik.

Når det gjelder venstreblivne rødefascister derimot, er det absolutt relevant å årsaksforklare deres voldelige umenneskelige atferd med Hanna Arendt sine teorier.

I vår samtid kan man føye til at intellektuell latskap supplerer manglende vilje til informasjonsinnhenting, kritisk og rasjonell tankebehandling av den informasjon man tilbys og de valg man inviteres til å ta.

Politikk, byråkrati, politi og domstoler er tungt infisert av folk med alvorlige kognitive hemmelser. Religiøst indoktrinert, selvvalgt eller som følge av hjernevask i akademia.

De av tjenestemennene som ikke er moralske og demokratiske analfabeter, er hyklere og kynikere som ser seg selv best tjent med å være en lydig kjedehund for elitene.

Noen av disse har en stabel marshmallows der ryggraden normalt befinner seg. Andre er simpelthen onde, enten fundamentalt eller konsekvensbasert. 

Bloggen til Møller har rapportert fra shariatilpasningen av Danmark siden 2003. Her fikk man faktabasert rapportering fra rabiat islamsk atferd og statistikk om muslimers islamske adferd, som systemmediene prøvde å hindre at allmenheten skulle få kunnskap om.

Av det stoff Uriasposten har publisert, gjengir vi nedenfor en muslimsk voldtektsguide fra 1886.

Denne har fått aktualitet i vår tids Europa etter at vi er blitt beriket med 50 millioner mennesker som har en seksualpredator som moralsk forbilde.  

Som kjent har voldtekt vært en kjær islamsk aktivitet siden pedofetens tid. For alle de som er så frastøtende at de ikke kan oppnå frivillig seksuell omgang med kvinner, er islam utvilsomt et attraktivt tankesett.

Muhammed voldtok som kjent alt han klarte å putte tissen sin inn i, og han sørget for at Allah erklærte voldtekt som lovlig og akseptabel muslimadferd, så lenge man unnlot å voldta muslimer (med mindre man voldtok muslimske kvinner og småjenter man var gift/tvangsgiftet med).  

Guide til islamisk elskovslære inkluderer vejledning i voldtægt (ikke medtaget i ny dansk oversættelse)

Sidste år udgav Naser Khader en kommenteret dansk oversættelse af Sheik Nefzaouis bog om islamisk elskovslære. I et interview med BT forklarede Khader, at Islam trænger til ‘en seksuel revolution, og pointerede at man i 1500-tallets Tunesien var mere åben omkring sex, og ‘havde større respekt for kvinder’. ‘Den duftende have’, har undertitlen ‘Den arabiske verdens Kama Sutra’. Det smager lidt af frisind, men Islam er stadig Islam.

Naser Khader valgte ikke at medtage enkelte afsnit i den danske oversættelse, og det forstår man godt – her i disse MeToo-tider. Bogen er bramfri, men ikke bare i forhold til seksuel frisind. I listen over forskellige stillinger (der inkluderer ‘Gedestillingen’), skiller en enkelt sig ud. Stilling 22: ‘El morteseb’, Voldtægt!

Et citat fra The perfumed garden of the Cheikh Nefzaoui : a manual of Arabian erotology, udg. 1886.

“22. El morteseb, rape. …

Twenty-second manner.—El morteseb (the coition by violence) . The man approaches the woman from behind, so as to take her unawares; he passes his hands under her armpits; and seizing hers, draws them up towards her throat, so as to paralyze all resistance on her part. He can intertwine his fingers with hers, and thus bring her hands behind her neck by making her bend her head down.

If she has no drawers on, he tries to raise her robe with his knees towards the middle of the body, fixing one of her legs with his, so that she cannot turn away her receptacle from his weapon, nor make any resistance to its introduction. If she has drawers on and is strong, the man will be obliged to hold her two hands with one of his while he undoes her drawers with the other.

This manner will prove convenient for a man who wants to enjoy a woman, and can only get her by force and against her will. (s. 70, 78f)

Vi gjengir ovenstående i forvissning om at for muslimske seksualpredatorer er dette allerede kjent kunnskap. Voldtektstatistikk i Norge, Sverige, Danmark og øvrige vestlige islaminfiserte land er sterkt preget av at de ubudne inntrengerne vet veldig godt hva islam sier om voldtekt av skitne vantro.

Oppdatering 5.8.22:  Møller har redegjort for sin beslutning her https://kontrast.dk/sektioner/debat/artikel/uriasposten-et-slag-er-tabt-...