Islamproblemet splitter Trondheim

Bystyret avskaffer seg selv når de heier på islamiseringen

Islamproblemet splitter Trondheim

Bystyret i Trondheim har 16.6.21 begått et vedtak vedrørende SIAN sin forestående menneskerettighetsaktivisme 17. juli. De vedtok da å rakke ned på SIAN ved bruk av ikkefaktabasert dydsposering.

«SIANs holdninger er uønsket i Trondheim. Organisasjonen SIAN (Stopp islamiseringen av Norge) har nå varslet at de, som ledd i sin turné i landet, også skal markere seg i Trondheim. Alle partiene som er representert i bystyret i Trondheim fordømmer SIANs holdninger. SIAN har rett til å ytre seg. SIAN har imidlertid gjentatte ganger systematisk spredd sitt ulovlige og hatefulle budskap. Deres markeringer brukes til å spre et budskap som bygger opp under diskriminering og hat. SIANs metode for å få oppmerksomhet er særlig å trigge grupperinger som tyr til vold og fysiske konfrontasjoner, der dette igjen tiltrekker seg nysgjerrige tilskuere. Vi vil sterkt oppfordre til å snu ryggen til eller boikotte arrangementet og slik unngå å helle bensin på bålet. Vi vil på det sterkeste oppfordre alle om å markere uenighet på en måte som ikke fører til fysiske konfrontasjoner. Som representanter i Trondheim bystyre vil vi si klart ifra om at SIAN og deres budskap er uønsket her hos oss.»

Saken er omtalt i Nidaros,  Adresseavisen og NRK.

At politikerne tar avstand fra vårt formål om å stoppe islamiseringen fremstår som lite gjennomtenkt, i den grad tankekraft overhodet har vært involvert. Som kjent sier koranen og sharia at samtlige vantro politikere mister jobben dersom bystyret sin uttalte støtte til islamiseringen av Norge fører frem.

Bystyret lever i den villfarelse at SIAN fremmer ulovlige og hatefulle ytringer på våre torgmøter. Det er et beviselig faktum at bystyret sin påstand er usann. Trass i at SIAN underlegges gransking av statsmakten etter hver eneste tale, har vi aldri blitt dømt for noen taler i de 21 årene vi har holdt på.

SIAN bygger ikke opp under diskriminering og hat. Vi kritiserer et uønsket tankesett som er basert på identitetspolitikk, apartheid og religionsrasisme, der hat mot ikkemuslimer er en ubetinget religiøs plikt for de troende.

SIAN har ikke provokasjon som metode, men dessverre er våre gjester ekstremt lettkrenkelige. De tolererer ikke regulær demokratiutøvelse. De aksepterer ikke krenkelse. Derfor passer de ikke her. De må sendes hjem.  

Representanter for totalitære tankesett finner sammen, og angriper demokrati og statsmakt. Det så vi i Trondheim i fjor. Det er frekt av bystyret å gi voldsofferet skylden for andre sin voldsutøvelse. Slik rettferdiggjør bystyret bruk av politisk motivert vold. Bystyret hundefløyter til sine voldstilbøyelige meningsfeller.

At politikerne kritiserer SIAN er en simpel distraksjonsmanøver. Det er jo politikerne sine vedtak som har ført til at trygghet, tillitssamfunn og velferdssamfunn hurtig forvitrer og dør.  

Stine Børø Szell fra Miljøpartiet De Gale bidro med dagens artighet, da hun erkjente at troll ikke sprekker i sola. Jeg vil anbefale å prøve med faktabaserte argumenter i fri meningsbrytning. Det har fungert helt fint siden grekerne fant opp demokratiet. Ulempen for Szell er at det avslører politikere med dårlige argumenter.

SIAN forsvarer demokratiet ved å insistere på vår rett til fri meningsbrytning og bidrag til allmenhetens sannhetssøken også i enklaver der islam står sterkt, som for eksempel Trondheim.

Jeg vil oppfordre uintegrerbare adidasriddere med sinnemestringsproblemer om å holde seg borte fra våre arrangementer slik at gode patrioter kan delta i demokratiet uten å risikere å bli slått helseløse.

Bystyrevedtaket gir grunn til refleksjon. Politikerne fattet ikke noe likelydende vedtak da byens voldsmenn skadet en politimann og knuste vårt lydutstyr i fjor. Prat er billig. Hva de gjør og ikke gjør, er derimot hva velgerne bør evaluere politikerne etter. I så fall blir Felleskjøpet i Trondheim raskt utsolgt for tjære og fjær.