Islamske tilstander i Oslo

Se talene som førte til opprør og vold fra Det Nye Herrefolket

Islamske tilstander i Oslo

SIAN holdt folkeopplysningsstand på Eidsvolls plass 29.8.20. Tema for dagen var «krenkefest», inspirert av den islamske adferden i Bergen uken før, da De Uintegrerbare adidasridderne beviste for hele Norge at de ikke hører til her.

Denne konklusjonen står enda sterkere etter at barbarene i Oslos gater dokumenterte sammenhengen mellom islam og vold på en måte som fikk selv garvede kulturmarxister som Lars Gule, Rolf Utgård og Erling Folkvord til å våkne ett øyeblikk. Som filledukker var de prisgitt islambermen de trodde de kunne stagge.

Problemet med motdemonstrasjonen er ikke bare at den var arrangert av de voldelige meningsfellene til de tre røde herrer. Problemet er at de fyrer oppunder den hemningsløse voldsviljen til våre muslimske gjester, når gjestene får manifestert – fra skitne verdiløse vantro kommunister – at muslimenes harme over vår ytringsfrihet er berettiget.

Islams problemløsningsmetodikk er vold. Det burde voksne samfunnsengasjerte mennesker vite, og agere deretter.

Flere venstreblivne burde delta i markeringer med det uintegrerbare menneskematerialet. Dette er langt fra første gang SIAN ser stupide venstreblivne stå maktesløse og se på den vold og den samfunnskollaps de selv er ansvarlige for å ha initiert. Velkommen til virkelighetens verden.

Det som er nødvendig å si om arrangementet er allerede sagt i rikspresse og alternative medier. Men jakten som Muhammeds lynsjemobb førte på SIAN sympatisører i byens gater uten at politiet beskyttet folk, gir refleksjoner om rettstilstanden på den pakistanske landsbygda der mistenkte sjelden rekker frem til rettslokalet før de slaktes i gata og lempes på en søpledynge. 

Sjelden har vi sett bedre bevis på at Muhammeds og Allahs islam ikke passer her, og at de som følger dette tankesettet snarest må deporteres.

Se talene på vår videokanal

Stig Andersen

Lars Thorsen

Ellen Due Brynjulfsen

Kareem Sadraae

Kjersti Margrethe Adelheid Gilje

Anna Bråten koranskjending

Muslimvold mot Anna Bråten

Tredjepart stream

Document video

Intervju med TV2

Facebookstream