Islamske tilstander i voldsbyen Sandefjord

Islamske tilstander i voldsbyen Sandefjord

 Det islamproblemet som SIAN reiser rundt og forteller om, utarter tidvis slik at vi egentlig ikke behøver å si ett eneste ord. Sandefjord torg 23.4.22 var et slikt tidspunkt.

Allahs fotsoldater beviste hva slags menneskemateriale de er, og hvilke hensikter de har med sitt opphold i vårt land. Barbarene latterliggjorde godfjottene som hadde møtt frem for å støtte islams krig mot menneskeheten på det norske frontavsnitt. Enhver støtte til islamisering er ondskap fordi islam er ondskap etter norsk etikk.

Talene kan sees her:  Lars Thorsen  Ellen Due Brynjulfsen  Anna Bråten

Arrangementet måtte avbrytes da de drapslystne barbarene trengte gjennom sperringene. Det begynner å bli mange tilfeller av muslimsk hatkrim mot patrioter. Frem til 2016 var det kommunistiske og anarkistiske utskudd som preget voldsomhetene. Deretter har muslimvold dominert vår interne krimstatistikk ved våre politiske arrangementer.

Muslimers islamske atferd foregår i forutsigbare steg, basert på deres andel av befolkningen i et område. I dag har andelen muslimer nådd et nivå der hemningsløs drapsvilje omsatt i dertil relatert islamsk atferd er den nye normalen. På nåværende trinn i jihadmatrisen er det stort sett politiske opponenter som søkes drept. Dersom andelen muslimer tillates å øke, vil folkemord på nordmenn være et uunngåelig faktum. Derfor er det mest humant å avskaffe islamproblemet snarest.

Mange nordmenn ønsker ikke å forholde seg til fakta. De kritiserer SIAN. Noen mener at dersom vi ikke hadde irritert invasjonssoldatene ville de ikke oppført seg islamsk. Dette premisset er åndsforlatt. De Allah kaller muslimer oppfører seg alltid islamsk. Når tiden er inne. Når det er påkrevet å utslette politisk opposisjon til islams erobringsprosjekt. Inntil da oppfører de seg som pedofeten før 622. Hvis du ikke vil forstå dualismen i islam er du en sitting duck. Du vil aldri forstå hva som traff deg. Du fjernes fra genpoolen. Det kan jeg leve med, men jeg kan ikke tillate at din stupiditet ødelegger fremtiden for mine etterkommere.

At en muslim smiler til deg på en solskinnsdag når du ikke kritiserer politisk islam, er ikke til hinder for at han umiddelbart vil kunne prøve å drepe deg hvis du viser politisk motstand mot islams erobringsprosjekt. Prøv selv, hvis du i dag lever omhyllet av luftige illusjoner om fredelig permanent likeverdig sameksistens. Dette er nemlig forbudt i islam.   

Skal du begi deg inn i debatt om og med oss må du kunne islam og du må ha kunnskap om muslimsk mindset. En som Muhammed definerer som god muslim reagerer ikke som nordmenn på stimuli fordi hjernen hans er kondisjonert av islam og derfor kjemisk fri for humanitet og sivilisert tankegods. De har motsatt etikk og motsatte visjoner for hvordan Norge skal se ut.

Psykopatens logikk er å klandre voldsofferet. Islam er en massepsykose som hensetter folk i en psykologisk tilstand der denne logikken er god fisk. Fordi Muhammed fremsto som en psykopat. Koranen 33:21.

Skuffende mange som teoretisk sett er norske, har unorske holdninger til vår demokratiutøvelse. Om dette skyldes stupiditet, feighet eller andre dårlige grunner varierer. Årsak er ikke viktig. Virkning er viktig. Virkningen av norske ynkeligheter er at slikt i praksis fremmer islamiseringen ved å støtte opp under de åndsforlatte og uetiske narrativer som godfjotter, journalister i systemmedia og muslimer fremmer.

SIAN ankom Sandefjord 23.4.22 med forsett om koranbrenning fordi politistasjonssjef Siw Thokle hadde bedt om dette idet hun forut for arrangementet begikk en lovstridig tjenestefeil som hun nektet å rette opp i. Hun angrep demokratiet og SIAN ved å begrense taletiden vår. Saken er juridisk sett meget enkel, men vårt politiserte skrivebordspoliti mangler fullstendig moralske skrupler i sin tjenesteutførelse. De er roboter som adlyder ordre fra onde globalister som har det travelt med å avskaffe den norske nasjonalstaten.

Da vi ankom torget hadde tåregassen allerede vært fremme. Allahu Akbar - muslimenes barbariske krigsrop - gjallet.

Slik beviste muslimene at politiets begrunnelse for å angripe demokratiet og SIAN sin taletid, var ugyldig. Vedtaket var ikke egnet til å løse det ordensmessige problem det var ment å forhindre. Dette hadde vi orientert politiet om på forhånd men vårt politiserte politikorps er ikke interessert i jus og faktum. Statsmaktens selvdestruktive akselerasjonisme er noe som bør bekymre alle gode nordmenn. Hvorfor opererer statsmakten i strid med nordmenns interesser? Hvem gir ordrene?

De som er overrasket over at muslimer i Sandefjord ikke er noe forskjellige fra muslimer i Malmø, Islamabad og Mekka, må realitetsorientere seg. Islam er islam, over alt og i all tid. Inkompetanse og faktavegring om islamproblemet vil få deg drept. Det hjelper ikke å være underdanig og ynkelig. Krokodillen spiser deg også til slutt, selv om du mater den i dag.

Barbarene som ville drepe SIAN, som kastet stein, herjet, knuste politibiler og sloss med politiet, er helt normale mainstream muslimer. De smilte fredag, de smiler søndag, men lørdag oppførte de seg islamsk. Dette ligger i dem alle, dersom de er det koranen definerer som muslim. Det er derfor både kvinner og menn i alle aldre deltok i krigshandlingene på Sandefjord torg. Islams krig mot menneskeheten er et fellesprosjekt som alle muslimer er forpliktet til å delta i.

Dette er det selvfølgelig ubehagelig å diskutere og erkjenne, men det er ikke en god strategi å stikke hode i sanden når du er omgitt av strupekuttere.

Fredelige nordmenn var sjokkerte vitner til muslimenes manifestering av at de ikke passer i vårt land, og derfor snarest må deporteres. Det var stort sett lokale muslimer blant de krigførende, men om det også var enkelte tilreisende er dette irrelevant. Islam er islam og muslim er muslim, ifølge koranens forfatter. Ummaen kjenner ingen kommune- eller landegrenser.

Politiet frarådet media å snakke med voldsapene. Politiet mente journalisten provoserte muslimer til vold ved å snakke med dem. Dette er et skandaløst overtramp fra politiet, og det var ikke det eneste:

Idet vi ankom torget hadde tåregassfesten allerede begynt. Politiet manifesterte sin politiserte uprofesjonelle atferd idet de kommuniserte til barbarene med megafon. Politiet roper da at muslimene ved sin islamske atferd «gir SIAN det de ønsker». (facebook stream 21:50) Hvordan vet politiet hva SIAN ønsker? Er det politiets jobb å spekulere i slikt?

Her gjentok Sandefjordspolitiet sin atferd fra 2019 da de ba publikum om å «stå der borte og vis deres avsky for SIAN». Jeg har ikke tro på at politiet i Sandefjord realitetsorienterer seg før en god del av dem er drept eller invalidisert av de fiendtlig stridende som politiet pudler for.

At representanter for norsk politi viser seg å være en skam for sin uniform er dessverre ikke uvanlig. Trenden tiltar ettersom muslimske krigshandlinger tiltar i styrke. Statsmaktens strategi er å pudle for de som vil avskaffe statsmakten. Det er en dårlig strategi og den vil få de fleste av oss drept, med mindre det gis sterke politiske signaler om at politiet må vende tilbake til det som er ment å være deres samfunnsoppdrag.  

Noen som ikke liker å snakke om ubehagelige temaer som den krigførende ummaen i Sandefjord, har som en avledningsmanøver kritisert oss med påstand at talene var dårlige.  Under en pågående krigstilstand er det umulige vilkår for en normal tale. Den som ikke forstår dette er velkommen til å bli med oss når vi skal tilbake til Sandefjord senere i år.

Andre anførsler går på at det er vår skyld at muslimer vil drepe oss, siden vi er så frekke å insistere på at vestlige frihetsverdier skal gjelde i vårt land hvor muslimene er gjester.

En fyr som ringte meg sa at han hatet russere pga Putins krig men han ga meg sterk kritikk for politisk agitasjon mot islam, fordi han kjente noen muslimer som kunne smile. Full intellektuell og/eller moralsk kollaps.

Faktavegrende nordmenn må nå erkjenne at islamproblemet er her, det er enormt mye større enn det du ser på en solskinnsdag, og det vil utslette oss dersom vi ikke avskaffer det.

Islamproblemet lar seg ikke avskaffe med skulderklapp fra et kompispoliti som den uintegrerbare helst vil drepe så fort anledningen byr seg.

De Muhammed definerer som gode muslimer finnes i hundretusentall i Norge. De kan smile selv om de følger Allahs befaling om å hate deg. Deres islamske sinnelag eksponeres ikke før du insisterer på din rett til å kritisere deres tankesett. Dette utløser deres hellige plikt til å drepe deg, i det islam kaller for defensiv jihad.

Verden er full av eksempler på hyggeligmuslimer som på ett sekund blir gode muslimer og dreper sin skitne vantro nabo. Hvis du insisterer på å basere deg på livsløgnen om at islam er kompatibel med vestlig sivilisasjon, vil det ta livet av deg og det vil avskaffe landet du sviktet ved din stupide godhet, din tanketomme ondskap.

Nordmenn må nå forstå at de koranen definerer som muslimer blir sinte og voldelige av det som er helt normal norsk demokratiutøvelse. Når de Muhammed kaller gode muslimer eksponeres for kritikk, vil de umiddelbart gå i drapsmodus fordi det er slik islam dresserer dem – til å bli gode muslimer etter islams etiske definisjonsmatrise.

Politistasjonssjefen og moskélederen har sagt at politiet drev utstrakt dialogarbeid forut for arrangementet. Hvorfor er det nødvendig at politi, kommune, moske og næringsliv må ha masse møter og snakke om noe så grunnleggende som fri meningsbrytning og sannhetssøken? Hva er dere redde for?

Ingen ting underbygger godheten i våre påstander bedre enn all politisk panikk og ståhei som iverksettes når vi skal holde et arrangement. Er det vår demokratiutøvelse eller De Uintegrerbare sitt enorme potensiale for unorsk atferd dere er redde for?

Stupide vantro politikere uttrykte tilfredshet med at de hadde hatt så mye dialog med de ubudne gjestene i forkant, for hvis ikke er de sikre på at det hadde vært mye verre tilstander på torget. Slik innrømmer godfjottene at hvis man lar muslimene utfolde seg etter eget forgodtbefinnende i vårt land, vil de drepe enhver kritiker de kommer over. Hadde godfjottene hatt IQ over skonummeret sitt ville de holdt kjeft om denne erkjennelsen, som beviser at islamimport er dødelig og et fenomen som må reverseres umiddelbart.

Etter Sandefjordslaget la den muslimske hærfører Gaff skylden for muslimenes islamske barbari på kommunen og politiet, fordi de hadde latt oss avvikle arrangementet. «SIAN har ødelagt vår rolige by» hevder Gaff. Muslimene har naturligvis intet ansvar for egne handlinger. Dette er regulær psykopatlogikk, som systemmediene villig formidler uten å stille det åpenbare naturlige spørsmål; Er De psykopat herr Gaff? Realiteten er at vi har pirket i den islamske verkebyllen slik at den sprakk.

Politikerne har skyld for å ikke ha kurert islamproblemet før det vokste seg så stort, men å klandre dem for å følge grunnloven er uhørt, med mindre man er en god muslim som følger islams grunnlov; koranen. Gaff har levert en sterk søknad om enveisbillett hjem. Han tolererer ikke det skitne vantro vertsamfunnets lover. Da er det best for alle at han reiser hjem.  

De norske innbyggere som faktisk har gått rundt i den tro at de levde i et harmonisk fellesskap med muslimene, må nå gå i seg selv og foreta noen ubehagelige men påkrevde politiske veivalg. Det bør også statsmaktens representanter gjøre.

Politiets angrep og overgrep mot SIAN er for tiden inne i en fase der alle hemninger er kastet. Politiet produserer løgner, ignorerer faktum og jus i desperate forsøk på å stoppe vår virksomhet gjennom statlig grovt kriminell politisk forfølgelse. Dette er dog en krigføring som ikke omtales i mediene, og som kommer i skyggen av de fiendtlige islamske invasjonsstyrkenes åpne fysiske krigføring mot Norge.

Muslimene vil drepe oss. Statsmakten vil kanskje bare nøye seg med å drepe organisasjonens politiske virksomhet. Det blir et spennende år.

Norge er fylt opp med rabiate voldsaper, men politikere og politi velger å skyte pianisten fremfor å gjøre det de er betalt for.

Derfor er det av vital betydning for sivilisasjonens fortsatte eksistens at siviliserte mennesker i Norge forsvarer landet med ord - og når det blir påkrevet, med våpen.  

Hvor lenge skal de islamske tilstandene få pågå før statsmakten tar i bruk adekvate virkemidler og nøytraliserer de fiendtlig stridende på permanent basis?