Ja, mer kunnskap og folk flest avviser islamismen

Muslimer, sympatisører og regjeringen mener det norske folk trenger mer kunnskap om islams lære

Ja, mer kunnskap og folk flest avviser islamismen

Jusstudent og medlem av ytringsfrihetskommisjonen, Sarah Zahid, skriver i VG at hun vil ha hijab-uniformert politi og at også dommere skal kunne iføre seg svarte islamske gevanter. Hun beklager seg over at 30 prosent av nordmenn har «fordommer mot muslimer». Unge Arina Aamir intervjues i Dagsrevyen. Hun er misfornøyd med at i skolen læres det alt for lite om islam og religionens innhold. Her er hun åpenbart på linje med islam-sympatisøren, Lars Gule. Det samme er regjeringen som sier at fordommer mot muslimer er et økende problem. Mer kunnskap og respekt vil angivelig sikre at alle kan delta i samfunnet med trygghet og likestilling. Det er all grunn til å hilse med glede tiltak som sprer kunnskap om islams teori og praksis. Da snakker vi om kunnskap - ikke glorifisert og falsk propaganda ¬ om islam - slik dagens skoleundervisning er preget av. Kan f. eks. SIAN slippe til i skolen, og i det offentlige rom ellers og spre kunnskap om islam? Om så skjer vil det trolig resultere i at de fleste vil avvise og hate alt som forbindes med Allah og «Profeten».

Muslimer lærer på koran-skolene at ikke-muslimer som nekter å underkaste seg islam, skal drepes. Koranens lov er klar: Muslimer kan ikke ha «vantro» som venner. De skal terroriseres og halshugges som tror på andre skrifter enn Koranen. Hvis det er noen som kritiserer islam så skal de lemlestes og korsfestes. Allah og «Profeten» beordrer: Gå til krig mot de vantro som bor i nabolaget ditt.
Den islamske samfunnsmodellen er innført i over 50 land. Hva kan årsaken være at millioner muslimer fra disse land står i kø for å komme til Europa og Norge? Islam terroriserer egne borgere og tvinger dem til å følge sharia-lovgivningen. I særlig grad forfølges ikke-muslimer.
Sannheten er uomtvistelig: Den dag islam får politisk makt i et samfunn diskrimineres alle ikke-muslimer.
På denne bakgrunn må vi fortelle elevene i skolen: Det er all grunn til å hate islam og islamisme, på samme måte som vi hater nazismen og Stalins terrorregime. Muslimer er bærere og apologeter av en religiøs-politisk totalitær destruktiv ideologi og politikk. De indoktrinerte kan og må frigjøres ved av-islamisering.
De som angriper SIAN bør også angripe andre «hatefulle som demoniserer islam». Det gjelder blant annet Europarådets resolusjon nr. 2253 (1919) der det slås fast at islam med sharia-lovgivningen og Kairo-erklæringen av 1990 er uforenlige med demokratiet og den europeiske menneskerettighetskonvensjonen. For Norge betyr det at islam er i strid med lov og rett.
Det sies og skrives «norske muslimer», som synes å signalisere at norske muslimer er noe helt annet enn kjortelkledde, helskjeggete menn som løper omkring med bombebelte og roper Allah uakbar.
Flertallet av muslimer i Norge er, påstås det, moderate.
Islam er islam og en muslim er muslim - moderat muslim finnes ikke, sa president Erdogan i Tyrkia.
Organisasjonen for islamsk samarbeid, som med sine 57 medlemsland, vedtok den såkalte Kairo-erklæringen slår fast: Verdens muslimer er de moralsk overlegne, på bakgrunn av deres religion. Sharia-lovene holdes høyere enn menneskerettighetene.
Det er disse spørsmål vi gjerne skulle ha sett at regjeringen fikk problematisert i det norske skoleverket og i samfunnet. Gjørs det vil man kanskje komme til at «SIANs hat mot muslimer» kan muligens resultere i frigjøring av mennesker fra en totalitær ideologi.
Arne Tumyr