Jan Bøhler – den siste grorudianer?

Jan Bøhler – den siste grorudianer?

Mens etniske nordmenn flytter fra Groruddalen fordi området er blitt islamisert, forteller Arbeiderpartiets stortingsrepresentant, Jan Bøhler, bosatt nettopp i Groruddalen, at han akter å bli boende der. Dette området har nemlig så mange kvaliteter – og Bøhler har et så fint forhold til innvandrerfamilier. I NRK radio medga imidlertid stortingsrepresentanten at det var et problem at det er 90 pst. innvandrerbarn i skolene  – i enkelte klasser tett opp til 100 prosent. Likevel – Jan Bøhler har for det meste bare positivt å si om miljøet i Groruddalen. Man kan spørre: Hva er det nordmenn flest ser som Jan Bøhler og mange politikere med ham ikke ser?
 

 

I NRK’s politiske kvarter i dag morges ble Bøhler spurt om hva som kunne gjøres for at nordmenn fortsatt skulle kunne finne seg til rette i området. Bøhler svarte omtrent slik: Jeg har hatt min barndom her og har hele mitt liv bodd i Groruddalen. Da vi flyttet hit opplevde jeg som barn at det var som å komme til paradiset. Flott blokkbebyggelse med store friluftsområder og med Marka tett innpå. Vi følte at vi hadde det utrolig fint i Groruddalen.
Reporteren måtte presse litt og sa: Men hva kan gjøres i dagens situasjon for å hindre fraflytting av etniske  norske fra Groruddalen?
Bøhler: Vi må endre grensene og få flere norske barn inn i skolene. Kommer  andelen norske barn opp i 20 – 30 prosent vil det norske kunne prege skolemiljøet.
Det er tydelig at heller ikke Jan Bøhler har noen tanker om å fjerne bindet foran øynene.
 
Det var ingen som hørte at denne stortingsrepresentanten fra Arbeiderpartiet sa: Situasjonen i Groruddalen er en katastrofe, ikke bare for de etniske norske som bor her, men for hele samfunnet. Situasjonen i dette området  illustrerer på en krystallklar måte  at der muslimer klumper seg sammen i gettoer, flytter nordmenn ut. Vi ser at det samme skjer i Norge som over alt ellers i Europa – muslimer oppretter islamske ”ministater” der ikke-muslimer ikke har adgang. I Frankrike har man nå flere hundre slike områder.
Bøhler sa heller ikke: Det er bare et tidsspørsmål før Oslo Øst blir en islamsk enklave.
Ingen reporter spurte: Hva kan du som stortingsrepresentant gjøre med det?
Hadde Bøhler fått spørsmålet kunne han ha svart: Det er ikke noe vi kan gjøre. Det er for sent. Den ukontrollerte innvandring av muslimer som vi i Arbeiderpartiet har hovedansvaret for er hovedårsaken. Det vi ser i Groruddalen er bare begynnelsen på islamiseringen av Norge.
Til slutt kunne reporteren ha spurt: Men ser du ikke at dette bærer galt av sted?
Svaret fra Bøhler kunne hatt denne formulering: Galt? Det er jo folket som har valgt oss og som har gitt sin tilslutning til vår politikk - som har vært og er det multikulturelle samfunn!
Arne Tumyr