Jeg har kommet til at vi som folk ikke kan forby eller motsette oss islamiseringen

Raymond Johansen: Jeg trives i min nye rolle. Vi har en jobb å gjøre i «Det nye Norge».

I dag 1. april sier Arbeiderpartisekretær Raymond Johansen:

Jeg har kommet til at vi som folk ikke kan forby eller motsette oss islamiseringen

Arbeiderpartiets sekretær, Raymond Johansen, konverterte til islam i dag,  mandag, 1. april. Bakgrunnen er at han i enda større grad ønsker blant annet å solidarisere seg med «våre nye landsmenn», etter at han på landsmøtet i Arbeiderpartiet i 2011 uttalte: «Et angrep på muslimer er et angrep på meg!». Selv sier Johansen på en pressekonferanse han holdt i dag, der for øvrig bare SIAN's nettavis var til stede:  På bakgrunn av den utvikling og dragning jeg har hatt mot islam den senere tid – er det nå naturlig for meg å ta skrittet fullt ut. Jeg har kommet til at det å underkaste seg Allah kan være riktig. Vi kan ikke som folk motsette oss eller forby islam!

Raymond Johansen skal ha et folkemøte i Pakistan i august. Han fikk ideen etter at Kristin Halvorsen under valgkampen i 2005 dro til Pakistan der hun takkket muslimene på denne måten: «Takk for alt det blod, svette og tårer dere har brukt for å bygge opp Norge.»

Jens Stoltenberg er med på islamiseringslinjen.

 

I et intervju etter pressekonferansen innrømmet partisekretæren at han har en rev bak øret: Ved å gå til dette skrittet håper han at Arbeiderpartiet ved høstens valg vil få 200.000 nye stemmer fra islamske miljøer.

Tar helt nye grep

– Partiet er i en krisesituasjon - noe som nødvendiggjør at partiledelsen tar helt nye og ukonvensjonelle grep. Vårt mål er å vinne valget, selv om det i øyeblikket ser mørkt ut, sier partisekretæren.

Appell til muslimer

Som et ledd i kampen for å vinne høstens valg, skal han ha et større folkemøte på markedsplassen i Lahore i Pakistan i august. Der vil sekretæren appellere til alle muslimer som er i Norge – som har slektninger eller venner i Pakistan – at de stemmer Arbeiderpartiet ved høstens valg. Han innrømmer åpent at han har stjålet ideen fra Kristin Halvorsen fra SV, som under valgkampen i 2005 dro til Pakistan – og på møter der takket pakistanerne for «alt det blod, svette og tårer dere har brukt for å bygge opp Norge.»

Åse Kleveland uønsket

Partisekretæren forteller:  Opprinnelig var det meningen at Åse Kleveland med gitaren skulle underholde, men det har vi måttet droppe. Våre islamske venner og arrangører i Lahore kunne ikke akseptere noe musikalsk innslag - og slett ikke Kleveland som de oppfattet som en ikke ærbar kvinne –  etter som hun ikke går med hijab.

Litt brydd legger partisekretæren til:  Jeg forstår og respekterer holdningen til mine venner og partifeller i Lahore.

-Men er ikke det ille, Raymond Johansen, at dine venner i Pakistan ikke kan godta Åse Kleveland?

-Jo, på en måte kan du si det, men de var ikke helt avvisende. Åse kunne få spille og synge hvis hun kunne fremstå som en ærbar kvinne der hun iførte seg niqab, men det ville hun ikke.

Niqab i 17. mai-toget

Partisekretæren fremholder: Det er jo noen som mener at niqab og burka er kvinneundertrykkende islamske uniformer, noe jeg er uenig i. For det er jo som min gode venn Jonas sier: Vi lever i «Det nye Norge» – vi må tilpasse oss den nye tid. Personlig synes jeg at noen hundre innvandrerkvinner i heldekkende svarte niqab'er i 17.mai-toget i Oslo hadde vært et flott islamiserende innslag – som også hadde avspeilet det kulturelle mangfold i landet vårt. Men dette er jo ingen stor sak - det vesentlige for Arbeiderpartiet er nå at vi får muslimene i tale før valget.

Er ikke dette for drøyt?

-Er det ikke litt drøyt, Raymond Johansen, du konverterer til islam – også i den hensikt at dermed vil Arbeiderpartiet få flere stemmer?

– Jo, på en måte kan du si det, men vi må ta konsekvensene av den religionsmessige og politiske situasjon vi lever i. For å sitere Jonas nok en gang: «Vi må tilpasse oss.» Det innebærer at vi også må gjøre som muslimer gjør – vi tar en taquia når situasjonen krever det.

Muslimer stemmer sosialistisk

–Er du ikke litt  betenkt over at stemmer fra det «islamske ummah» kan skaffe Arbeiderpartiet en valgseier?

-Jo, på en måte kan du si det, men over alt i Europa går hovedtyngden av muslimenes stemmer ved valg til  de sosialistiske partiene. Vi så det sist i Frankrike – takket være islamistene vant sosialisten Francois Hollande  presidentvalget.

Her ligger en fare

–Men muslimene krever vel noe tilbake i praktisk politikk, hvor langt er Arbeiderpartiet villig til å gå, Johansen?

– På en måte kan du si at her ligger en fare, men vi har ganske mye å gå på. Rundt om i landet står hundrevis av kirker tomme mer eller mindre hele året – de må for en rimelig penge kunne bygges om til moskeer. Sharialoven bør kunne innføres – i hvert fall innen familiepolitikken. Vi må ha forståelse for at ingen muslimsk kvinne kan oppnå skillsmisse uten godkjennelse av imamen – som da skjer i henhold til sharia. Halalslakting må vi også kunne tillate.

Religionsfriheten har forrang

-Er ikke halalslakting   torturering av dyr?

-Jo, på en måte kan du si det, men religionsfriheten har forrang. Vi må ha respekt for religionsfriheten knyttet til den praktiske utøvelsen. Jeg tror det norske folk må akseptere  halalslakting, omskjæring av både jenter og gutter, bønnerom på skoler og i institusjonelle bygg. Fremfor alt må vi ikke være avvisende når muslimer krever særordninger som er motivert ut fra deres religion. Vi må ha respekt for Allah,  Profeten (fred være med ham) og alt som tilhører det hellige. Kort og godt: I noen grad må vi tilpasse oss islam, slår Raymond Johansen fast.

A vil tillate flerkoneri

–Hva tenker du om at muslimer kan ha fire koner mens det er tillatt med bare én kone for norske menn?

–På dette feltet gir jeg langt på vei min støtte til den islamske familiepolitikken. Blant muslimer er der nesten ikke skilsmisser og utroskap forekommer praktisk talt ikke. Med flerkoneri behøver ikke muslimen gå utenom hjemmes vegger når han vil ha variasjon i sexlivet.

–Flerkoneri hos oss vil nok  vekke  massiv motstand?

Jo, på en måte kan du si det, men vi må gjøre noe med intimsfæren innen familielivet. Vi må skjele til Allahs lover. Nå har vi den situasjon her i landet at ca. 50 prosent av ekteskapene ender med skilsmisse og 60 prosent av gifte personer har eller har hatt sex utenfor ekteskapet. Tenk hvilke ulykker dette fører med seg.  Vi får en fullstendig oppløsning av familiemoralen! På denne bakgrunn vil Arbeiderpartiet før valget legge fram et forslag som nærmer seg den islamske tradisjon –  idet partiet foreslår at enhver person bosatt i Norge kan ha to koner.

–Men dette strider mot kristen etikk?

–På en måte kan du si det, men Bibelen setter ingen grenser for hvor mange koner en mann kan ha. Martin Luther kom til den erkjennelsen allerede i 1524. Kong Salomo hadde 700 koner og 300 medhustruer.

Steining og pisking

–Ser vi konturene av steining og pisking  av de som begår ekteskapsbrudd?

–På en måte kan du si det. Vi må drøfte nærmere hva som er høvelig straffeutmåling her i landet. Jeg ser det som tvingende nødvendig at dersom ikke velferdsstaten skal ende i det rene Sodoma og Gomorra – må vi få slutt på den promiskuiøse og dekadente utenomekteskapelige knulling som ofte foregår i det skjule. Her er det svære mørketall.  Denne utålelige atferd får vi bare endret ved lovregulering med tilhørende straffebud. Det positive er at vi vil foreslå – i første omgang – to koner pr. mann – så får vi se hva dette fører til, sier partisekretæren.

–Blir ikke dette i strid med likestillingspolitikken?

–På en måte kan du si det, men i Det nye Norge har Allahs lov prioritet foran norsk lov.

 Vanskelig, Raymond Johansen?

– Men hvordan har du det inni deg i denne situasjonen, Raymond Johansen –  du ikke bare konverterer til islam – du vil også ha en fullstendig islamisering av det norske samfunn! Er ikke dette noe betent for deg personlig?

– På en måte kan du si det, men det er likevel ikke  så vanskelig. Jeg har jo vært vant til å underkaste meg partiet og sosialismens grunnholdning:: «Gå på ett to - gå på med tro!» Jeg har faktisk allerede innstilt meg på at islamisme og sosialisme kan  på mange måter bli hipp som happ. Jeg har bestemt meg for å gå i 17. mai-toget i min islam-tilpasset habitt – og jeg skal rope så høyt jeg kan: Allahu akbar - Allahu Akbar!! Her har jeg en avtale med filosofen Lars Gule - vi skal gå sammen i toget.

Islamisme er lik nazisme?

–Du åpner for islamisme i Norge, Raymond Johansen, men er ikke islamisme en form for nazisme?

–På en måte kan du si det, men om vi har moskeer i stedet for kirker og islam i det offentlige rom i stedet for kristendommen - hva er problemet? Folket skal og må tilpasse seg Det nye Norge – her er faktisk ikke noe alternativ. Jeg er overbevist om at dette vil gå seg til – og det ganske så uproblematisk. Vi så jo under krigen hvor rimelig greit folket underordnet seg «nyordningen» som nasjonalsosialistene innførte, sier partisekretæren – på dagen i dag, mandag 1. april 2013.

Arne Tumyr