– Jeg kan ikke reise tilbake til Iran, der kan jeg bli hengt!

– Jeg kan ikke reise tilbake til Iran, der kan jeg bli hengt!

”Jeg opplever press fra norske muslimer til å følge muslimske lover. Jeg kan ikke reise tilbake til Iran, der kan jeg bli hengt”, heter det i et brev SIAN har mottatt fra en iraner bosatt i Norge. Han vedlegger frimerker til en verdi av nærmere kr. 100 – som vi må bruke ”i kampen mot islam i Norge”. Av frykt for represalier må han være anonym. ”Dere forstår”, skriver iraneren – og det gjør SIAN.

Blant muslimene her i landet er det mange som er motstandere av islam, men de tør ikke stå åpent fram av frykt for konsekvensene. Det å bli beskyldt for å være ”kafir” er en belastning de færreste muslimer klarer å leve med. En kafir er en vantro, en som avviser Muhammeds budskap. De ”rettroende” muslimer bruker skjellsordet ikke bare mot egne frafalne, men også mot kristne fordi de kaller Marias sønn for Gud. Da er det litt lettere å høre at man ikke er ”en god muslim”. Mange jenter som ikke går med hijab opplever det.

Særlig ved undervisningsinstitusjoner i Europa dannes muslimske gjenger som ser det som sin oppgave å slå ned på andre muslimer som viser tegn til å ta til seg dekadente skikker og vestlig levemåte. De bruker alkohol, følger ikke de strenge religiøse reglene under ramadan og de ber ikke fem ganger om dagen. Heller ikke drar de til Mekka på pilegrimsreise, som de er forpliktet til å gjøre en gang i løpet av sitt liv.

Muslimer som har opplevd ufriheten og den religiøse terror i et muslimsk land og som har erfart islam som smerte og død – vil gjerne advare Europa mot dette totalitære systemet – men de tør ikke av frykt for egen sikkerhet.

Det er bare å se sannheten i øynene – muslimer som erklærer seg som frafalne og som motarbeider islam setter sitt eget liv i fare. Dette er ytringsfrihetens stilling i Norge anno 2009 – og verre vil det bli.

Iraneren skriver: ”Dere forstår.” Tenk om hele det norske folk hadde forstått!

Arne Tumyr
Stopp islamiseringen av Norge (SIAN)
leder