Jihad prøver å feste grepet men hva gjør den rød-grønne regjeringen?

PST har arrestert 3 terrormistenkte jihadister.

Jihad prøver å feste grepet men hva gjør den rød-grønne regjeringen?

 

3 terrormistenkte muslimer er pågrepet. 2 av PST, og en av det tyske Bundeskriminalamt, i byen Duisburg.
Statsadvokat Günter Wittig i Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt bekrefter at aksjonen ble utført etter en forespørsel fra norske myndigheter. Det dreier seg om følgende jihadister:

 

En muslimsk mann med norsk statsborgerskap (39), og med uighursk bakgrunn (muslimsk minoritet i Kina). Mannen kom til Norge i 1999, og ble norsk statsborger i 2007.
En muslimsk mann med irakisk statsborgerskap (37), som fikk innvilget opphold i Norge på humanitært grunnlag. Kom til Norge i 1999. 37-åringen ble pågrepet i Tyskland.
En muslimsk mann med usbekisk statsborgerskap. Mannen kom til Norge som asylsøker i 2002, men fikk asylsøknaden avslått. Mannen har i dag permanent oppholdstillatelse på grunn av familiegjenforening.
Regjeringens pressekonferanse var en sørgelig forestilling i politisk korrekthet fra både statsminister Stoltenberg, justisminister Storberget og et tilnærmet samlet pressekorps side. Ingen av de nevnte parter tok opp de grunnleggende forhold omkring den jihadistiske bevegelsens krigserklæring mot kristne,jøder,budhister,ateister,hinduer osv. For, terror fra muslimenes side skjer jo i alle de landene der vi finner befolkning fra disse gruppene. Og dette er innlysende dersom man har satt seg litt inn i hva islam er; en politisk/religiøs bevegelse som har verdensherredømme som mål. Statsministeren og justisministeren fikk på pressekonferansen idag så og si ikke et eneste spørsmål som satte den bakenforliggende ideologien ISLAM på dagsordenen. Mulig vi hørte en stemme fra Human Rights Service men den druknet i såfall i det samlede politisk korrekte pressekorpset. Hva skal vi egentlig si? Her har vi å gjøre med 3 jihadister som kanskje vil bli dømt for ”terrorisme” eller ikke. Har PST gått i Bhatti fella igjen? Ikke nok bevis, for lite selvstendig vurdering når myndighetene føler seg presset av media i USA som er i ferd med å slippe katta ut av sekken? Uansett. Dette var en ventet forestilling fra PK Norge med regjeringen og et lydig korrekt pressekorps som iscenesettere. Den norske befolkningen skal for all del ikke forholde seg til at alle de 3 jihadistene kom fra ulike etniske grupper; en uigurer, en iraker og en usbeker,som alle har en eneste ting til felles nemlig ISLAM. Istedet kom spørsmålene om det kanskje var pga. Norges deltakelse i krigen i Afghanistan som var årsaken. For hvis svaret på dette er ”ja” så har vi vel bare oss selv å takke, eller hva? Problemet er imidlertid ISLAM. SIAN har aldri sagt at; alle muslimer er terrorister men vi sier med forankring i PST,s egen forståelse når de snakker om ”ekstrem islam” at alle terrorister er muslimer. Det er derfor regjeringens pressekonferanse ble et kvalmende bedrag: statsministeren turte til og med å snakke om ”behovet for mangfold” idet en islamsk terrorsak var i ferd med å bli rullet opp i landet vårt.
Istedet for å snakke om trusselen fra islam. Og at vi er inne i den 3. Jihad.
Rolf Eriksen/representant for SIAN