Kan en muslim være en sekulær muslim?

Kan en muslim være en sekulær muslim?

Spørsmålet som her stilles kan sidestilles med: Kan en kristen forkaste oppstandelsen og påstanden om et evig liv? Ikke desto mindre er det slik at Hedningsamfunnet vil i året som kommer vektlegge bl. a. islamkritikk og i den sammenheng styrke kontakten mot ”sekulære muslimer i Norge”. Det kan bli spennende, men først av alt må vi fremkomme med en rettelse. Lars Gule er ikke, som det ble skrevet på SIANs nettavis, styremedlem i Hedningsamfunnet. Han er heller ikke medlem. Feiltagelsen beklages. Derimot er han med i styret for Religionskritisk forlag der Dagfinn Eckhoff er styreleder. Vi gjorde oss her skyldig i en uheldig sammenblanding.

”Sekulære muslimer i Norge” – hvor finnes de? Hva skiller ”sekulære muslimer” fra ”gode muslimer”? Hva skiller europeisk islam fra islam? Hva er forskjellen på radikal islam og islam? Tør en sekulær muslim stå offentlig fram og ta avstand fra det som står i Koranen om den straff som skal vederfares de vantro?

Etter det SIAN forstår vil ”sekulær islam” og begrepet ”sekulære muslimer” bli avvist med forferdelse og forakt av enhver imam. Da Muhammed-striden raste på det verste uttalte statsminister Erdoğan i Tyrkia i et TV-intervju: ”Uttrykket moderat islam er stygt og fornærmende. Det finnes intet moderat islam. Islam er islam.”

Med andre ord: Det finnes ikke ”sekulære muslimer” – muslimer er muslimer.

Det skal bli spennende å se hvordan Hedningsamfunnet takler disse spørsmålene. Her må man jo også ha i bakhodet uttalelsene fra Libyas president, Moammar Gaddafi. Han holdt en tale i Qatar 10. april 2006 som ble gjengitt på TV-kanalen al-Jazeera. Presidenten sa: ”Europa vil bli islamsk innen få årtier. Alle mennesker skal være muslimer. Muhammed er profeten for alle folk i Skandinavia…”

Arne Tumyr
Stopp islamiseringen av Norge (SIAN)
leder