Kan vi stole på Fremskrittspartiet?

Kan vi stole på Fremskrittspartiet?

Den rød-grønne regjeringens klønete håndtering av den nye paragrafen som skulle forby kritikk av islam og innføre hijab i politiet har løftet FrP til nye høyder på meningsmålingene. Skjønt klønete er neppe et dekkende ord. Snikislamisering kalte FrP det, og tok dermed i bruk et begrep som ble lansert av SIAN allerede for 2 år siden. Der skilte vi mellom den direkte og den snikende islamiseringen.

Som eksempel på det siste ble det anført at mannlige muslimske passasjerer som nektet å la seg kroppsvisitere av kvinnelige tollere ved ankomst lufthavn Gardermoen fikk medhold i dette, og applaus fra likestillings og diskrimineringsombud Beate Gangås i 2007.

SIAN definerte i korte trekk islamiseringsprosessen slik:

En islamiseringsprosess innebærer at lover, tradisjoner eller sosiale kjøreregler i samfunnet endres for å imøtekomme krav eller ønsker fra muslimer innenfor og utenfor landets grenser.

Det er denne virkeligheten som FrP har begynt å ta inn over seg. Først og fremst fordi de er presset av folkeopinionen. Men kan vi stole på at FrP holder stø kurs?

Etter forfatterens mening nei. Og det er to viktige grunner til dette.

For det første er FrP et populistisk parti. Dette er i og for seg ikke negativt, særlig ikke når det gjelder å lytte til anti-islamske stemmer i den norske befolkningen, men som et populistisk parti er FrP også til en viss grad dømt til å snu kappen etter vinden, som det heter. Er stemningen anti-islamsk i befolkningen, ja så følger FrP opp fordi det gir dem flere stemmer og innflytelse. Er folk lite opptatt av islamiseringen så blir dette også tonet ned som en politisk sak for partiet.

Det andre, og kanskje mest avgjørende punktet, er at FrP mangler en grunnleggende forståelse for hva islam er. Islam er okkupasjon, krig og ødeleggelse av demokrati og frihet. Gi oss et bevis på det motsatte eller ta konsekvensen av det!

FrP er ikke et anti-islamistisk parti og har ikke analysert islams natur og plan. De kan derfor ikke legge opp en langsiktig strategi for å møte okkupasjonen, men vil følge vindene litt mer, fra dag til dag. FrP har til og med muslimer fra Balkan i sitt midte som har front mot det kristne Serbia som forsvarte oss mot islam og ble dolket av NATOs bombing i mars 1999. Sentrale muslimer ønsker å vinne innflytelse i FrP.

Dersom FrP hadde forstått alvoret, hvorfor i all verden bar FrPs internasjonale sekretær Kristian Norheim en koran under armen i forbindelse med besøket i Malmös islamskokkuperte Rosengård nylig? Vi venter spent på FrPs egen fremstilling som selvfølgelig kan avvike fra det som ble presentert i blant annet Aftenposten fredag den 13. mars, men for oss virker det som om FrP her har gått rett i fella og at hele seansen til syvende og sist ble en servil forestilling med besøk i moskeer.

Hadde FrP hatt baller, som det heter, så hadde de overrakt Bejzat Bacirov fra Islamic Center et bilde av føreren deres: Muhammed. Da kunne vi få presentert et reelt eksempel på idyllen og det demokratiske sinnelaget til muslimene i Rosengård, og deres medløpere. Opptøyer og biler i brann hadde vært svaret. Ødeleggelse av eiendom. Og idyllen hadde slått sprekker.

I stedet er FrP med på å forsterke idyllen. De går i dialog. Vi sier med det danske SIAD: Det er slutt på dialog med muslimene. De skal enten rette seg etter dansk (/norsk) lov eller forlate landet! Oppholdstillatelse og statsborgerskap skal kunne tas tilbake. Og masseinnvadringen av muslimer skal stoppes.

For å fremme slike resolutte og prinsippfaste krav må den populistiske linjen forkastes. Vi trenger på den politiske scenen et ideologisk sterkt parti som forsvarer Norge og som har en klar forståelse for trusselen islam representerer.

Per i dag er det bare Demokratene som tar en prinsippfast holdning mot islam som ideologi. Demokratenes leder Vidar Kleppe har vært en modig talsmann for ytringsfriheten og støttet SIAN fullt ut når vi ble nektet å avholde møte i Byhallen i Kristiansand i fjor.

Å stoppe islamiseringen av Norge og Europa blir av mange forstått som et håpløst prosjekt. Vi tror ikke det, men vi tror heller ikke at islamiseringen stoppes med FrP i posisjon. Kampen vil bli langvarig og vi blir nødt til å bygge stein på stein.

Thomas Christiansen
Stopp islamiseringen av Norge (SIAN)
Representant