Kommunister viser vilje til å initiere koranskjending i Trøndelag

Kommunister viser vilje til å initiere koranskjending i Trøndelag

Kommunister er en variant av menneskearten som er tilbøyelige til å ty til vold og verbalvold. Dette skyldes deres begrensede mentale kapasiteter som hindrer dem i å fremsette saklige faktabaserte meningsytringer i normal demokratiutøvelse.

Rød Ungdom og Sosialistisk Ungdom har derfor kunngjort at de vil bedrive straffbar ordensforstyrrelse i Stjørdal og Trondheim når SIAN kommer for å adressere all den islamske herrefolkatferd og dominanskrim som sårbare uskyldige trøndere utsettes for som følge av deres egne politikere sin aktive innsats for å islamisere Norge.

Etter at SIAN har kommunisert med blant annet politidirektoratet har det skjedd en endring i politiets atferd. Politiet er i dag noe mer villige til å håndheve og selv følge norsk lov enn hva de tidligere var. Politiets vilje til å ivareta ytringsfrihet og ty til fysiske inngrep mot det menneskematerialet som saboterer demokratiet er slett ikke på linje med lovverkets krav, men det er gjennomgående bedre enn før.

Det bli derfor spennende å oppholde seg i Stjørdal og Trondheim fredag og lørdag.

Vi har i lang tid kommunisert det faktum at dersom vår verbale kommunikasjon saboteres og blokkeres i en grad som objektivt sett må karakteriseres som ordensforstyrrelse, vil vi måtte ty til visuell kommunikasjon.

Alle som har lyst til å se koranen utsettes for unevnelige ting kan følge oppfordringen fra kommunistene om å begå straffbar ordensforstyrrelse, blokkere vår formidlingsfrihet og krenke publikums menneskerettigheter.

Jeg nærer en viss bekymring knyttet til det faktum at politiledelsen er av samme ideologiske støpning som de selverklærte støyterroristene.

Hvilke ordre politiets innsatsleder får med seg ut i felt avgjør hva som skjer og ikke skjer i Stjørdal og Trondheim.  

Turnéen til Lillehammer, Stjørdal og Trondheim livestreames HER