Konflikter - fremmedgjøring dersom islam får dominere

Trenger ikke politikere som skyver problemene under teppet

Konflikter - fremmedgjøring dersom islam får dominere

-SIAN er en fredlig og demokratisk anti-islamistisk organisasjon, og det kan vi være stolte av å være en del av! For om Norge skal ha en positiv fremtid, så er motstand mot islamisme en viktig forutsetning!  Vi vil ta vare på og bevare de verdiene  som bevares bør i et fritt og demokratisk samfunn, sa nestleder i SIAN, Morten Schau, på «talerstolen» under standmarkeringen på Eidsvollsplass i går.

 

Her gjengis hele talen til Morten Schau:

Vi trenger ikke  politikere som er mer opptatt av å skyve problemene under teppet enn å stå for de politiske forandringene samfunnet trenger og som MÅ komme i fremtiden. Man beholder ikke demokrati, fred, frihet og likestilling i denne verden om man bare lener seg tilbake og sier at “alt er greit!” “Det går nok over bare vi gir det litt tid til å fortsette som før!”

Men nei…..alt er ikke greit!

  • Kjønnslemlestelse må slås mye hardere ned på. Omfanget må avdekkes ved metoder som virker.
  • Kjønnssegregering og undertrykking av jenter må opphøre. Hijab på barn i barneskole er et undertrykkingsverktøy og virker anti-integrerende. Så små barn kan ikke velge selv.
  • Ytringsfriheten er under press. Kritikk av islam vanskeliggjøres. Man må være sterk for å heve seg over påstandene om at man er et “dårlig” menneske om man kritiserer islam.
  • At vi nå står i fare for å få parallellsamfunn i Groruddalen, er et klart bevis på en integreringspolitikk som er fraværende eller har feilet.
  • Burka i offentlig rom er ennå ikke forbudt.
  • Det finnes et ukjent antall unge jenter i Oslo by som til enhver tid er fanget i egne hjem og ikke kan bevege seg utenfor døra uten mannlig følge.    Mange er fortvila og vil etter hvert av desperasjon etter et annet liv, gifte seg med den FAR ønsker. Hvem er deres stemme i det offentlige rom?

 

SIAN er en fredlig og demokratisk anti islamistisk organisasjon. Og det kan vi være stolte av å være en del av! For om Norge skal ha en positiv fremtid, så er motstand mot islamisme en viktig forutsetning!  Vi vil ta vare på og bevare de verdiene  som bevares bør i et fritt og demokratisk samfunn.  Samfunnet skal ikke bevege seg bakover og inn i ennå en tid der prester har makt over menneskers liv og hvor eldgamle religiøse dogmer presser mennesker til å gjøre undertrykkende og til tider grusomme  ting med hverandre.

Det er mange islamister i Norge i dag som ønsker en slik utvikling. Noen er lette å se, mens andre jobber i det skjulte og virker mer som en fot på bremsen når norske politikere forsøker å skape en ny integreringspolitikk som virker.

Uenighet om integreringspolitikk har ført til en nesten total politisk lammelse på området. Noe som selvfølgelig er et godt tegn for islamister. Eller rettere sagt; De TROR det er et godt tegn. Noe det selvfølgelig ikke er for noen av oss som bor her.

Konflikter, fremmedgjøring, uvennskap, hat, undertrykking, paralellsamfunn, økt rasisme mot alle folkeslag. Også mot hvite vil bli et fremtidig resultat av denne unnfallenheten.

Politikerne må komme seg ut av sine partipolitiske skyttergraver og få til en tverrpolitisk enighet om å stoppe urettferdighet, innskrenkning av ytringsfrihet og all kjønnsdiskriminering som bruker islam som grunnlag. Misforstått toleranse på disse områdene vil ikke skape tolerante og fornøyde muslimer slik islamistene og deres blåøyde medhjelpere liker å innbille våre politikere. Tvert imot vil det kun skape MER intoleranse for de verdiene vi setter så høyt her i Norge.  Og som vi BURDE ha et ønske om å bevare for alle.

Og til de som skulle være I tvil om det jeg sier er sant: Følg med på utviklingen selv. Se hva som skjer!

Det nytter å opplyse befolkningen om islamiseringen. Flere og flere ser farene med islamisering og grupper som Islam-net og Profetens Ummah. Dette er Grupper som støtter dødsstraff for frafall fra religionen, blasfemi og utroskap. De jobber også for et mest mulig kjønnssegregert samfunn.

Noen vil spørre seg selv: Hvorfor skal folk flest støtte SIAN? For mange av oss som støtter SIAN er ikke enige i alle meninger som kommer fra SIAN. Om det er uttalelser fra den ene eller andre innen organisasjonen. Til dette spørsmålet finnes det et meget godt svar.; For det første;  Det å ha forskjellige syn på konkrete saker er helt vanlig innen organisasjoner og partier. Da engasjerer man seg i det synet man selv støtter, og jobber for å få gjennomslag for det. For det andre: SIAN er helt soleklare i at vi vil sette foten ned for islamistiske verdier som strider mot de norske grunnleggende verdiene vi ønsker å bevare i samfunnet. Og dette er veldig viktig. Du kan spørre partier på høyre og venstresiden om de støtter kjønnslemlestelse, undertrykking, kjønnssegregering, frihetsberøvelse, tvangsekteskap eller andre negative ting som kommer med islam til landet. De vil vel alle si at de ikke støtter disse tingene, men de klarer ikke å utforme en politikk som stopper dette. Det kan være flere grunner til at de ikke klarer det, men de gjør det i hvert fall ikke!

 En tverrpolitisk enighet er nødvendig i mange saker som omhandler islamisering. For kun politisk vilje i stor skala vil kunne stoppe islamistiske ordninger i samfunnet. La oss håpe det kommer i fremtiden. Inntil da er det i hvert fall ingen tvil om hvor SIAN står i saken. Vi ER imot islamiseringen av samfunnet.

Avslutningsvis vil jeg si at å være antiislamist og medlem av SIAN er å være med på et fredsprosjekt. Ikke en måte å få ut hat mot mennesker på. Vi går ikke rundt og hater mennesker fordi de tilfeldigvis er født inn i en bestemt religion.  La det være tindrende klart!  Vi kritiserer ikke islam fordi vi hater muslimer.

Vi kritiserer islam på grunn av kjærlighet til land og folk!