Konflikter kommer i Europa

«Vi må beskytte oss selv - steng grensene!»

Konflikter kommer i Europa

At Norge kan vente seg store økonomiske problemer om noen år, det hersker det liten tvil om etter rapporten fra SSB. Norge forvandles nå sakte men sikkert til et u-land  i løpet av de neste 10 år! Og det vil være helt uunngåelig grunnet den ikke-vestlige innvadringen som gjør at Norge snart går fallitt.  Her er det ikke bare den sosialistiske venstresiden som har skylda – men også den kapitalistiske og liberale høyresiden som FrP og Høyre tilber. Eller sagt med andre ord: De som har ønsket en globalisert verden! Og der er også Venstre et av de verste partiene!

Fakta er den at både sosialister og liberalister i disse tider tror at bare de lar fremmede folk få bosette seg hvor de vil, der de skal mikse mennesker, kulturer, språk og religioner i ei salig blanding, og til en uspiselig graut, da vil de dermed skape større forståelse og fred. Men i realiteten vil dette eksperimentet etter hvert heller skape store etniske, kulturelle og religiøse konflikter! Venstresiden har dessverre skapt en myte om at nasjonalstaten er årsak til krig og konflikter. Mens sannheten er at det heller er det motsatte!

På den andre siden har vi den kapitalistiske fløyen som Erna  Solberg og Siv Jensen tilhører og jubler for. De ser muligheten for billig arbeidskraft, og ikke minst større omsetning og fortjeneste ved at bedrifter kan etablere seg og flagge ut til andre land. Der det er mindre problem med fagforbund, tollgrenser og annen kontroll. Derfor er både kapitalister og sosialister medskyldige i den ukontrollerte tilstrømningen av innvandrere fra ikke-vestlige land.

For det nytter ikke lenger å krangle om det er sosialistene eller kapitalistene som har skylda. Norge og resten av Europa vil snart oppleve katastrofale tilstander grunnet politikere som aldri har tatt sitt ansvar alvorlig! Og snart kan hele Europa gå konkurs og overende. Og det er det ingen som er tjent med! Verken vi eller innvandrerne. Derfor har vi intet valg! Norge sammen med resten av Europa må nå stenge sine grenser. Vi må nå beskytte oss selv! Og fattige land som eksporterer sine problemer til oss, de må nå ta mer ansvar for seg selv og sin befolkning. Noe som vi ikke kan løse for dem! For nå føler vi snart bare avmakt, dernest forbannelse over utsiktene for landets framtid!

 Amund Garfors