Kontroversiell konvertitt hevder SIAN fremsetter drapstrusler

Shia og sunni; Same shit different wrapping.

Kontroversiell konvertitt hevder SIAN fremsetter drapstrusler

Shiamuslimene feirer sin komposterte imam Hussain ved Karbala med denne blodsprutende bæsjen. Er det her Trond Ali hentet inspirasjon til drittpakka han konstruerte mot SIAN?

Kjetil Rolness har fått fortjent kritikk etter hans utgytelser om islamkritikk. En av kritikerne er shiamuslimen Trond Ali Linstad.

Linstad har frivillig meldt seg inn i en ond dødskult med en uttalt målsetning om å slakte og undertrykke 80% av verdens befolkning. Nå beklager han seg over en angivelig ukoselig epost fra målgruppen for denne folkemordaktiviteten.  

I et innlegg i Aftenposten 25.11.20 fremsetter Linstad – i tillegg til saklig kritikk av Rolness – påstander mot SIAN som er ærekrenkende og uten forankring i virkeligheten. Han hevder;

 

«Jeg mottok for en uke siden, fra det jeg antar er Sian-elementer, en e-post om at de vil banke meg opp – og med håp om at jeg skal ende «på bunnen av Glomma». Grunn: Jeg er «forræder». Det er også meldt politiet. Jeg angripes av IS- og Sian-elementer. De truer med å ta livet av meg».

Ordet «element» kan brukes om en person som bestanddel av et samfunn, en organisasjon eller lignende. Han beskylder med andre ord et ikke navngitt SIAN medlem for drapstrusler. Siden han ikke navngir vedkommende – og heller ikke har forutsetninger for å fastslå om noen er SIAN medlem - blir anklagen hengende ved organisasjonen som Linstad uten påviselig grunn knytter vedkommende til.

Dette er tilsiktet fra den gode muslimen Linstad. Pedofeten har som kjent gjort det lovlig å benytte løgn som verktøy i islams krig mot ikkemuslimer.

 

I Norge er det straffbart å uriktig anklage personer for å fremsette drapstrusler. Linstad slipper unna straff for sin påstand fordi den ikke er rettet mot navngitt person.

Men dette gjør ikke Linstads angrep mindre umoralsk. Etter norske moralske standarder vel å merke. Etter islams moral er det derimot en god handling å bedrive verbaljihad etter Muhammedmetoden mot politiske motstandere, slik Linstad her gjør.

 

At Linstad trues av enkelte av de titusenvis av IS sympatisører i Norge er ganske naturlig siden IS og Linstad sin sekt har ligget i krig med hverandre siden kamelslaget. Den sekteriske internkrigen mellom muslimer - som har kostet 11 millioner av dem livet bare siden 1948 - stopper ikke før en av partene er utryddet. Slik er islam.

Internkrigføringen tar stundom en pause, men da kun for å samarbeide om å slakte kristne eller andre vantro.

Ellers i innlegget til Linstad problematiserer han at gode muslimer i Saudi Arabia og Qatar eksporterer islamsk tankegods som er egnet til å få muslimer til å oppføre seg islamsk. Men han glemmer å klandre sine venner i det onde iranske presteregimet som gjør akkurat det samme. Vennene hans er verdens største terroreksportør, og bedriver massiv umenneskelig undertrykkelse tortur og drap på egen befolkning.

Linstad etterlater slik et inntrykk av at undertrykkelse og terror er gode handlinger så lenge dette begås av hans egen sekt. Sharia sier at han har rett i en slik konklusjon.

Det er derfor vi ikke vil ha sharia her.

Linstad har tidligere slått fast at  «Islam er en offensiv tro. Den er sanksjonert av Gud. Og troen gjelder for alle. Den er revolusjonær, og sikter mot en bedre verden. Vi må ha strategier for det».

Linstad sin strategi er åpenbart å fremsette løgner mot dem han betrakter som en hindring for at hans kjære islam skal omgjøre Norge til et komplett islamsk shithole.