Koronavirus kjemper mot koranpest om folkets oppmerksomhet

Luftbåren elendighet gjør det vanskeligere å redde Norge fra islamsk elendighet

Koronavirus kjemper mot koranpest om folkets oppmerksomhet

Koronaviruset setter islamproblemet i andre rekke i manges bevissthet, for en periode. Realitetene påvirker også hverdagen til oss som er engasjert i å redde Norge fra islamdyret. Gater og torg er folketomme, og det er en god ting slik ting ligger an nå.

SIAN vil avlyse møter og stands i den samme utstrekning som myndighetene regulerer aktiviteten i samfunnet forøvrig, for å begrense virusspredning. Og da sikter jeg til koronaviruset.  

Islam ligger fremdeles som et giftig slimslør over landet, og den vil fortsette å gjøre det den dagen koronaviruset har sluttet å plage oss.

Globalister av ymse valører har hatt stor nytte av å kunne proppe folk fulle med ikkefaktabasert propaganda for å lokke frem individets trang til godhetsposering og hykleri på bekostning av kommende slekter. Når en ekte krise treffer befolkningen, vil dette trolig gjøre det vanskeligere for de som ikke vil Norge vel, å i fremtiden selge folket pjatt og vrøvl om sleipe distraksjoner de vil ha deg til å bite på;  Invasjonen fra islamske land er ikke er flyktningskrise, selv om den utvilsomt er en krise for vertslandene i de kommende århundrer, med mindre vi reverserer islamiseringen. Vi har ikke en klimakrise som er menneskeskapt og som kan repareres bare alle gir slipp på sine friheter og sine penger. SIAN er ikke her for å krangle om klimahysteriet men vi må advare mot en hver form for distraksjon, usannheter og forsettlig destruktiv sjarlatanadferd som har som eneste formål å skremme folket til lydighet og hjerneløs flokkdannelse om Store Sol Erna. Ingenting svekker kampen mot islamproblemet mer enn avskrudde dhimmihjerner.  

De som er vokst opp i en gullfiskbolle med løgn på alle kanter kan ha godt av å kjenne på et ekte problem som setter ting i perspektiv. Det er synd at folk må dø av et virus for at hjernevaskede egohumanister skal våkne og kanskje skru på hjernen sin.

En rask opsummering fra den selvvalgte karantenesofaen;  Koranpesten har tatt 270 millioner ikkemuslimske liv. I tillegg er mange titalls millioner muslimske liv gått med i islaminterne myrderier. For de ikkemuslimer som overlever koranpesten, tilbyr islam fornedrelse, undertrykkelse, utrygghet, armod, plyndring, voldtekt, vold og drap. Folkemord på ikkemuslimer er like sikkert som skiftende årstider, i islamskokkuperte områder.

Er du deprimert og bekymret over koronaviruset, så trøst deg med at islam er en mye større trussel. Du kan gjemme deg for korona. Islam må bekjempes aktivt. Det vil vi gjøre i et forsvarlig omfang i tiden fremover. Det vil bli gjennomført lokal distribusjon av informasjonsmateriell også i koronaperioden.

Vis at du er et sivilisert og Norgesvennlig menneske, når viruset har takket for seg. Møt opp og delta på våre arrangementer. Nye arrangementer og nødvendige kanselleringer kunngjøres her, og på facebook.