Krigserklæring fra De Uintegrerbare

God muslim bekrefter islams hensikter

Krigserklæring fra De Uintegrerbare

I flere europeiske land er det stiftet rene muslimpartier som ikke er like tilbakeholdne med å kommunisere islams målsetning med sitt nærvær i Vesten, som det vi observerer fra muslimer som har infiltrert den øvrige partiflora.

De fleste muslimer forstår at det skader islams erobringsprosjekt dersom de allerede i invasjonsfasen forteller vertskapet at de som koranen og Muhammed definerer som gode muslimer har til hensikt å slakte, plyndre, voldta og slavebinde oss.

Muslimløgnere pleier å berolige det vantro vertskapet med at krig ikke er deres hensikt, at det kun er kalifen som kan erklære krig og at islam ikke har en kalif. Ergo ingen grunn til uro over den observerbare samfunnskollaps som islam naturlig fører med seg.

Realiteten er at offensiv jihad krever en kalif, men defensiv jihad er alle muslimers individuelle plikt. Med «defensiv» betyr noe helt annet på islamsk enn på sivilisert språk, fordi islams etikk er motsatt av vår.

Sistnevnte plikt utløses ved at noen truer eller krenker islam, herunder politisk islam. Det betyr at hvis et partiprogram er ufordelaktig for islam, skal muslimer føre regulær krig mot partiet. Hvis noen fornærmer islam, skal muslimer føre krig mot og drepe vedkommende.

En av de som er ærligere enn muslimer flest, er Krar Al-hamede fra Arabiska partiet i Sverige. Landet har flere særpartier for muslimer, til tross for at alle partiene i Riksdagen helt siden 1975 har ført en politikk som tilrettelegger for islamiseringen.

Når jeg sier alle, dvs inkluderer SD, skyldes det at de har en alt for veik holdning til islamproblemet. Å begrense islamsk innvandring er åpenbart utilstrekkelig politikk, når realiteten er at det kreves millioner av deportasjoner for å redde landet fra det selvpåførte islamproblemet.

Likevel er muslimene sure på SD. Arabiska partiet har i en video nå erklært helt åpent at de vil gå til regulær krig mot vertskapet dersom SD får makt, og at gjestene allerede besitter stridsmidlene som trengs.

Dersom du får inntrykk av at fyren er sprø, må jeg få opplyse om at galskap er en veldig nærliggende diagnose ved observasjon av det som koranen og Muhammed definerer som gode muslimer, rett og slett fordi psykiatrien evaluerer deg og det som skjer inni hodet ditt ut i fra et vestlig sivilisert narrativ. At du bærer på teologisk politiske besettelser om å slakte de som opponerer mot ditt politiske prosjekt er kanskje galskap etter vestlig kompass, men det er helt normalt i islam. Når Muhammed er normalen, blir sivilisert adferd ekstremisme.

Det er ingen grunn til å få panikk bare fordi en muslim er ærlig om islams hensikter. Åpen krig er bare én av jihadformene. Muslimer har allerede ført jihad her i 50 år, i form av demografisk, verbal og økonomisk krigføring.

At muslimer nå snakker åpent om regulær krig mot oss er derfor ikke den store nyheten det umiddelbart ser ut som. Men åpenheten forteller oss hvor langt muslimer nå anser invasjonsfasen å ha kommet, det er tid for et siste brutalt stikk, før islams fane offisielt heises på våre offentlige bygninger.

Historisk sett har sosialistpartier hatt stor nytte av å importere nytt stemmekveg. Imamene selger politisk midlertidig makt til de vantro tåper mot løfte om moskébyggetillatelser lokalt, og økonomisk forsørgelse nasjonalt. Denne trenden er brutt, både ved at De Uintegrerbare i større grad stemmer på kommunistpartier (herunder de grønne), og at de etablerer egne rene muslimpartier.

Det er liten grunn til å regne med at virkeligheten som nå er dokumentert, vil få statsmakten til å ta islamproblemet på alvor. De som er betalt for å tjene folket gjør det motsatte, som for eksempel da Støre hevdet at radikal islam ikke er et problem. Enten er mannen stupid, eller så har han fått en fordelaktig avtale med de hitreiste.

Ynkelige vantro i politikk, forvaltning, politi og domstoler, som ikke ved sitt arbeide utgjør en trussel mot islams okkupasjonsambisjon, vil slippe billigere fra invasjonsfasen. Er du ikke en trussel mot islams erobringsprosjekt, har muslimen lov til å la være å skade deg, inntil du eventuelt ikke klarer å betale mafiaskatten jizya. Da dør også den mest iherdige landssviker, selv om vedkommende for eksempel var statsminister før okkupasjonen.

Man kan med styrke argumentere for at det allerede i dag pågår en regulær krig mot det ikkemuslimske vertskapet i både Sverige og resten av Vest Europa.  Det muslimske brorskapet som står meget sterkt både i Norge og Sverige, har erklært at deres hensikt med oppholdet her er å ødelegge vår sivilisasjon, og gjøre Vesten til et islamsk shithole. At de andre muslimske sammenslutningene også har samme målsetning skyldes ganske enkelt at de alle følger Muhammeds islam.

Det er derfor vi må forby sharia og deportere de shariatilbøyelige.