Kristenfolket og SIAN har samme mening om islam

En fornøyd gruppe SIAN-medlemmer etter møtet i Larvik. Fra venstre møteleder Lillian Oulie, interessert medlem Oddbjørg Stave, Eilert Sannes som viste videofilm og som hadde et avsluttende innlegg - til høyre leder i SIAN, Arne Tumyr

«Gudsfrykt og nøysomhet har preget land og folk »

Kristenfolket og SIAN har samme mening om islam

Det ble virkelig et historisk møte i Larvik - onsdag den 4. september 2013 - der SIAN og kristenfolket, representert ved organisasjonens leder, Arne Tumyr, og tidligere ordfører og misjonshøvding, Olav Bergene Holm fremstod, ifølge Østlands-Posten, som samstemte. For første gang tok en fremtredende kristen personlighet - og et politisk engasjert menneske - fram på et offentlig debattmøte og tok konfrontasjonen med islam. For første gang hadde en norsk avis, Østlands-Posten i Larvik, en profesjonell journalistisk omtale av et islam-kritisk møte med Stopp islamiseringen av Norge som arrangør. Dette signaliserer riktigheten av det SIAN alltid har hevdet - at størstederlen av det norske folk har samme islam-kritiske holdning som SIAN, men det ligger og ulmer under overflaten - idet både biskoper, prester og kristenfolkets ledere undertrykker folkemeningen om islams forhold til norske og vestlige grunnverdier. i omtalen Østlands-Posten hadde 5. september heter det bl. a.: «Det ble ingen debatt på møtet - den tidligere ordfører i Hedrum og SIAN's leder, Arne Tumyr var samstemte i synet på islam.». Etter at Tumyr hadde hatt sin innledning slapp Bergene Holm til som startet slik: «Dette blir som å hoppe etter Wirkola. Jeg kunne ha skrevet under på alt det Tumyr sa. Eminent, opplysende og vel framført.»

Olav Bergene Holm i hegdig debatt med mJazn Korsvik.

Østlands-Posten: Både Tumyr og Holm fikk kraftig applaus

På forhånd hadde SIAN gjort det kjent ved kunngjøring: «Møtet vil kaste lys over et omstridt og vanskelig tema» og slik ble det.

Jan Høeg har et innlegg i debatten - Eilert Sannes lytter.

Av Bodil - redaksjonen SIANs nettavis
Stort
møte
Det ble et stort møte for SIAN, for kristenfolket og for nordmenn flest da vår leder, Arne Tumyr, møtte til debatt i Larvik 4. september, tidligere ordfører og misjonshøvding, Olav Bergene Holm, som sa at han kunne skrive under på alt det SIAN-lederen hadde sagt. Temaet var: «Moské i Larvik – ja eller nei?»

Fordi dette var et særdeles viktig møte gjengir SIANs nettavis hele innlegget til Tumyr og deretter innlegget til Olav Bergene Holm også in extenso:

Religionsfrihet en selvfølge
De fleste politikere i Larvik, så vel som ellers i Norge, vil nok si: Selvfølgelig skal muslimene få bygge sin moské. Det er religionsfrihet her i landet. Det er fri religionsutøvelse – en rettighet som er nedfelt så vel i Grunnloven som i menneskerettighetene.
Videre vil mange si: Vi må respektere islam som er verdens neststørste religion! Som en humanistisk og tolerant kulturnasjon må vi i Norge behandle islam på lik linje med bl. a. kristendommen, sies det.
Som et resultat av denne holdningen er det bygget 126 moskeer i Norge. Det samme skjer i Europa - der det bygges slike islamske bastioner i et stadig større antall. Jeg var nylig en tur i Tyrkia der var det en skog av minareter med tusener og atter tusener moskeer.
Det er nå omkring 60 millioner muslimer i Europa. Diskusjonene blusser opp både i Tyskland og Frankrike – særlig når det planlegges dominerende moske-byggverk som er større og høyere enn noen kirke. Her hjemme har vi bl. a. den ruvende moskeen på Furuset i Oslo med sin fremmedartede islamske arkitektur.

Bærer galt avsted
Så er det noen få av oss som sier til politikerne: Men ser dere ikke at dette bærer galt avsted! Nå har vi hatt i omkring 40 år en ukontrollert innvandring fra islamske områder - vi har nærmere 200.000 muslimer – som med sin islamske ideologi er fullstendig på kollisjonskurs med norske og vestlige verdier. Hvordan kan dere tillate bygging av et utall moskeer som er ensrettede islamske indoktrineringssentra – der islamsk ukultur med sin ensrettede uniformerte ideologi får stadig sterkere fotfeste i landet vårt!

Islamsk terror
En februardag i 1989 strømmet 3000 muslimer ut fra Oslo-moskeer - de toget oppover Karl Johan - kvinnene i sine hijabuniformer der de hylende og skrikende krevde at en forfatter av en bok de ikke likte måtte drepes. Den 21. september i fjor strømmet tusener muslimer ut på Youngstorget for å fordømme en islam-kritisk filmsnut i USA som de ikke likte. En utstilling på et bibliotek i Telemark måtte demonteres, en tegning av en gris på Sørlandet sykehus ble fjernet etter krav fra muslimer.
Mens muhammedanerne her i landet nyter en frihet og toleranse der de med statlige og kommunale midler kan utbre sin inhumane politiske religion, er situasjonen i islamske områder at kristne og jøder forfølges og drepes, kirker brennes og enhver forkynnelse av en annen religiøs tro er forbundet med dødsstraff.

Norsk toleranse
Til dette sier våre politikere: Selv om muslimer i de islamske land oppfører seg uakseptabelt, må vi holde fast på våre idealer - nemlig toleranse, religionsfrihet for alle – og likebehandling av religioner. Jonas Gahr Støre sier: Vi lever i et multikulturelt samfunn og må tilpasse oss. Dette er Det nye Norge.

Muslimer i Larvik
Her i Larvik har muslimene gang på gang fått pålegg om å avvikle den midlertidige moskeen på Torstrand, uten at pålegget er etterkommet. Tvert imot påklages vedtaket enda en gang. Ja, for hvor skal de ellers være?
Denne saken kommer opp til politisk behandling i planutvalget 10. september. Den islamske forening har kjøpt den tidligere barnehagen på Hovland der de har planer om å bygge Muhammeds hus. Prislapp 7-8 millioner.
Men dette har skapt en ny ubehagelig situasjon for politikerne, for nesten alle beboerne i området - ca. 300 i tallet – sier nei og atter nei. De vil ikke ha at Hovland blir en fremtidig getto og en islamsk bydel der beboerne flytter ut og muslimer flytter inn – alt mens eiendomsprisene stuper. Politikerne vil gjerne stå på god for med velgerne på Hovland, men de vil også være - som Hallstein Bast – rause og inkluderende – overfor «våre nye landsmenn». De er i ferd med å forskreve seg.

Hvem betaler moskeen?
Det er over ett år siden Planutvalget besluttet at et omreguleringsarbeid skulle igangsettes der man skulle omdefinere barnehageområdet til et område for, som det heter, religionsutøvelse. Ett år etter er planarbeidet ikke startet opp. Muslimforeningen er på sin side ganske så fortvilet, later det til, for nå har ledelsen kastet sine øyne på den gamle handelsskolen som i tilfelle skal ombygges til moské: Prislapp 20-25 millioner. Man kan spørre: Hvor får muslimene alle disse pengene fra - fra Saudi-Arabia?

Politikerne gruer seg
Tilbake sitter da planleggerne i Larvik kommune og foretar reguleringsendringer som lokalsamfunnet på Hovland selv i utgangspunktet sier nei til!
Vi antar at politikerne kvier seg og kanskje endog gruer seg - for her ser de for seg en situasjon der de må gå mot Hovland-beboerne, eller overkjøre islam-foreningen. Noen sier, kanskje med rette, at dersom et flertall av bystyrets medlemmer hadde hatt sin bolig på Hovland, ville den islamske forening umiddelbart fått følgende melding: På grunn av uheldige trafikkmessige og reguleringsmessige forhold kan ikke den aktuelle eiendom omreguleres til religiøst formål med et større forsamlingshus.
Som dere skjønner kjære tilhørere, så har man her i Larvik en situasjon som enda en gang viser, det samme som over hele verden, der hvor islam kommer med sine krav blir der konflikter.

Politikerne i knestående
Politikere tar ikke avstand fra islams påbud og forbud – selv om disse religiøst motiverte forordningene åpenbart er i strid med lov, rett og menneskerettighetene. Følgelig vil ikke politikerne åpne pakken som har påskriften Koranen, Profeten/sharialovene. Det som politikerne derimot, riktig nok motvillig, er forpliktet til å vurdere – er når islams lære tar mål av seg til å regulere det sivilrettslige sekulære liv.
Den Europeiske Menneskerettighetskonvensjon artikkel 9 nr. 2 slår fast: «Inngrep i religionsfriheten kan foretas når dette er «nødvendig i et demokratisk samfunn av hensyn til offentlig trygghet, for å beskytte den offentlige orden, helse eller moral, eller for å beskytte andres rettigheter og frihet».

Må tas grep
For å beskytte og verne om vårt samfunns grunnleggende verdier, må de tas politiske grep overfor islam. Islam tramper på menneskerettighetene, på det som er lov, moral og rett, for islam er det kun ett forhold som betyr noe - det er Allah, Profeten, sharia og alt som hører til. Såkalte «gode muslimer» setter islamsk lov foran norsk lov og utviser tidvis en uakseptabel og kritikkverdig holdning til norske lover og regler.
Det er dette programmet, det er denne indoktrineringen som promoteres for barn og voksne i moskeene. Islam godkjenner kun Allahs lover. Men – den offentlige orden – rett og moral – er helt avhengig av at vi forholder oss til menneskeskapte lover - ikke lover fra en religion som er skapt av en karavanerøver, sex-overgriper og krigsforbryter – som bygger på en islamsk despotisk ideologi.
Islam har ikke rom for dialog, for kompromiss - vi har å vise respekt for islamsk tro, krever islamistene. Koranen og sharia skal etterleves til punkt og prikke.

Islams onde lære
Dermed er vi over i islams lære:
For en muslim er det forbudt å skifte religion eller livssyn. Frafall skal straffes med døden.
Min gode venn, norsk-irakeren og muslim Walid Al-Kubaisi, holdt i Arendal noen foredrag i lokalradioen som omhandlet islam-kritiske betraktninger. Da han sammen med sin fetter kom ut fra studio, ble de angrepet av en gjeng muslimer. De ble en kamp på liv og død, En av angriperne ble drept. Fetteren ble tiltalt for drap, men ble frikjent på grunn av nødvergeretten. Walid selv ble ikke siktet. I rettspremissene ble det slått fast at det trolig ville inntreffe flere slike tragiske hendelser.
Det bemerkelsesverdige er at muslimene som gikk til angrep for å drepe gjorde det som «gode muslimer». Muslimer har en evigvarende plikt - drep alle som avviser Muhammed.
Mange muslimer tør ikke å bryte ut - de som snur ryggen til islam gjør det med fare for sitt eget liv. Lederen av Europas eksmuslimers forening sa: For meg er islam smerte og død.
For muslimske kvinner er det forbudt å gifte seg med ikke muslimer, enda det er slått fast i menneskerettighets-eklæringen at alle har rett til å inngå ekteskap på tvers av religionene.
Som skrevet står: «Dere som tror, slutt dere ikke til jøder og kristne», Koranen sure 5:56
Tyven, mann som kvinne, hugg av deres hender, heter det i sure5:42
En mann som har sex utenfor ekteskapet straffes med hundre piskeslag. Har dere sett disse videoene fra Iran? De blir invalidisert for resten av livet.
Kvinner som forelsker seg i unge menn familien ikke aksepterer, steines til døde. Familienes mannlige medlemmer kaster de første steinene. Muslimenes samvittighet overfor ofrene er fraværende. Far som steiner sin datter og brødrene som gjør det samme – har god samvittighet overfor Allah.
Vi har Koranen liggende her borte. Den som leser gjennom hele boken vil oppdage at over 60 prosent av innholdet handler om å slåss mot og drepe de vantro og andre som ikke underkaster seg Allah. De skal drepes og korsfestes.
Den personlige frihet er fraværende - det heter i sure 33: 37 at når Allah og profeten har avgjort en sak skal ingen protestere.
Islam godtar ingen annen religion. De vantro skal utryddes for de er satans venner.
Islams lover står over lovene til alle andre folkeslag. Som muslim er man underkastet muslimsk lov.
Nora Sunniva Eggen, konvertitt fra Larvik som nå er knyttet til universitetet i Oslo, hevder at for henne står islams lov over norsk lov. Zahid Mukhtar sa til TV": «Som muslim er man underkastet muslimsk lov, og for muslimer står sharia over alle andre lover.
Sharialoven er nådeløs og barbarisk:
1. Du vil bli pisket hvis du ikke ber fem ganger for dagen.
2. Hvis du stjeler vil hånden din bli huget av ved håndleddet.
3. Stjeler du en gang til vil den ene foten din bli hugget av.
4. Sang er forbudt.
5. Dans er forbudt.
6. Hvis du ikke er muslim og du ber til annen guddom enn Allah vil du bli pisket
7. Kvinnene skal ikke ha øyekontakt med menn, de kan ikke kreve skilsmisse på lik linje med menn, de får ikke lov å kle seg i øyenfallende klær. En kvinne skal ikke le på offentlig sted - hvis hun gjør det vil hun bli pisket.
Har dere sett videoen på nettet der en homofil bli angrepet i Iran? Politiet ser til at han blir slått sparket og trampet på. Til slutt heller de bensin over mannen og tenner på. I islamske områder er det dødsstraff for homofile.
Vi ser andre videoer fra barneskolen der elevene blir indoktrinert i det som fremgår av Koranen - at jødene er for aper og svin å regne.
Den tidligere nevnte irakeren som har bodd i Norge i mange år Walid Al-Kubaisi som har skrevet flere bøker om dette, gir uttrykk for at det verste med islam etter hans mening er at muhammedanismen i realiteten har forbud mot kjærlighet. Kvinner og menn har ikke lov til å se på hverandre - langt mindre ta på hverandre med mindre de lever i et Allah-ekteskap.

Det er denne ideologien, det er denne læren imamene i moskeene doserer mer eller mindre åpenlyst.
Biskopen kunne ikke svare
Biskop i Sør-Hålogaland, Tor B. Jørgensen, uttalte til avisen Klassekampen at islam og kristendommen hadde visse felles grunnverdier. Vi spurte: Hvilke verdier er det. Vi har purret på svaret mange ganger, men svaret uteblir.
Vi skulle ha et debattmøte i Kristiansand. Temaet var: Skal kirken ønske islam velkommen? Vi spurte 7 prester og tre biskoper om de ville legge fram kirkens syn, men ingen hadde anledning.

Politikerne tør ikke
Men våre politikere, kjære tilhørere, de sier at islam er verdens neststørste religion som må respekteres på lik linje med kristendommen.
Dessverre er det slik at våre politikere valser ned alle som protesterer høylydt mot islam.
Det er ingen politikere som tør å si: Islam må reformeres, islam må fullstendig endre sin ideologi og sin praksis for at vi skal akseptere denne ideologien som religion!
I dag er islam et politisk-religiøst system som har samme mål verdensherredømmet. Fatwageneralen i Europa, Yousef Al-Qaradawi sier: I vår tid skal islam erobre Europa ikke med sverdet, men ved et samarbeid med myndighetene.

Moskeer for vold
En fersk undersøkelse viser at over 80 prosent av moskeene i USA støtter islamsk vold. I Midtøsten er moskeer siste tilholdssted for selvmordsbombere. Her dusjer de, tar på pene klær og pudrer seg før de spenner på seg bombebeltet. Når det smeller og de sprenger seg selv i biter farer de rett til Muhammeds paradis der 72 jomfruer venter dem. Hjemme i familien er det full fest fordi en av sønnene i huset er kommet til Paradis. De gjør klart for neste martyr i familien.
Det er mange i Norge som spør: Må vi finne oss i at den primitive og umenneskelige islamske ukultur invaderer vårt land – kan vi ikke få satt en stopper for dette som er uforenlig med norsk tenkemåte og mentalitet?

Islamsk barbari
Til det er å si kjære tilhørere at når våre politikere med åpne øyne legger forholdene til rette for at det islamske barbariet skal få vokse i vårt land, gjør de det i strid med norsk lov. I loven om trossamfunn fra 1969 heter det i §1: «Alle har rett til å driva religiøs verksemnd åleine eller saman med andre og til å skipa trudomssamfunn når rett og sømnd ikkje verkt krenkt.
I § 13 heter det at trudomssamfunn kan registerføra når «det ikkje med si lære eller sitt arbeid kjem i strid med rett og moral». Ikke bare står islam i strid disse lovbestemmelsene, men hele den islamske lære er et eneste massivt uakseptabelt angrep på de humanistiske og kristne verdier som det norske folk bygger på.
En oppfordring om å forfølge og drepe andre som har en annen religiøs tro – er i strid med vår rett og moral. De grusomme straffemetodene som sharia krever er å krenke det som er rett og sømmelig. Det er lovstridig når islam har forbud mot ekteskap med ikke-muslimer. Koranen aksepterer barbariske straffemetoder og diskriminerer kvinner i strid medd rett og moral.

Bystyret i Larvik
La oss tenke oss at Larvik bystyre på prinsipielt grunnlag hadde vedtatt følgende:
«Larvik kommune kan ikke imøtekomme søknaden fra Larvik islamske kulturforening om etablering og oppføring av det omsøkte moské-bygget på Hovland – da angjeldende trossamfunn forfekter en lære som krenker «rett og sømnd» og som er i strid med «rett og moral» – jfr. Lov om trudomssamfunn og ymist anna. Saken vil kunne bli behandlet på nytt dersom islam gjennomgår en grunnleggende reformasjon – slik at teori og praksis utøves i overensstemmelse med norsk lov og de universelle menneskerettighetene.»

Den islamske verden ville ha oppfattet vedtaket som en krigserklæring mot 1,5 milliarder muslimer. Vi kan alle ha en forestilling om konsekvensene.
Selvfølelig vil ikke politikerne in Larvik tenke i slike baner. De vil trolig ut fra det som er politisk korrekt ønske en moské i byen velkommen - de tror det vil styrke mangfoldet og det fargerike fellesskap. Folk flest overser at islam er i strid også med Straffeloven § 135a, § 228, og § 231 samt likestillingsloven. Koranens lære bringer bud om blodhevn, rasisme, trusler og oppfordringer til straffbare handlinger.

Spredte tilløp
Vi har sett spredte tilløp til protester mot islamiseringen. Den italienske nasjonalforsamling besluttet ikke å utbetale statlig støtte til islamske trossamfunn. Begrunnelsen er at islam defineres mer som politikk, ond politikk. Da jeg hadde et innlegg i Minhaj_ul-Quran-moskeen i Eenebakkveien i Oslo sa jeg til de fremmøtte muslimene: For at islam skal bli akseptert i Vesten må religionen gjennomgå en revolusjon - en gjennomgripende reformasjon. Alternativet er at islam kollapser på samme måte som nazismen og kommunismen.
La meg helt til slutt gjøre det klart at vi har ikke noe imot muslimer som mennesker, som borgere. Det vi kjemper mot er det systemet de promoterer. Tyskerne måtte fristilles fra nasjonalsosialismen før vi fikk dem i tale – og borgerne i de islamske stater må fristilles fra islam før vi kan føre normale samtaler med dem.
Islam er lik krig
Over alt i verden der islam gjør seg gjeldende blir det konflikter og krig. Vi kan bare registrere at så vel shiamuslimer som sunnimuslimer dreper hverandre - over hundre tusen bare i Syria. Islam er rett ut sagt galskap. De som peker på og kritiserer dette vanviddet trues på livet. Det skjer først og fremst for de muslimer som faller fra. Vi andre kan imidlertid også oppleve denne skremmende fanatismen. Kan vi tenke oss en norsk person skriver omtrent det samme som jeg fikk på en mail. Her står det - jeg siterer:
«Arne Tumyr måtte Allahs forbannelse være over deg, måtte du bli lam og syk, måtte du miste ditt vett og søvn, det er smerte og brann som venter deg i det hinsidige. Allah har gitt deg bare kort tid før du skal bli tatt av dage. Du er alt for dum til å forstå hva det betyr.» Sitat slutt.
Takk for oppmerksomheten.

Olav Bergene Holm sin tale:
Godtfolk.
Forhistorien til denne kvelden.

Arne Tumyr sitt anliggende er å stoppe islamiseringen av Norge.
Mitt foredrag har fått tittelen: Fra et kristent ståsted.
Jeg tillater meg å endre tittelen til: Islam sett fra et kristent ståsted.

Islam må stoppes
Men la meg innledningsvis få presisere at Arne Tumyr ikke er den første nordmann som har sett på islam og islamiseringen som en veldig fare – en religion som må stoppes og om nødvendig med voldelige midler.
Går vi vel 900 år tilbake i Norges historie så rustet den norske konge Sigurd Magnusson ut 60 langskip og anslagsvis 6000 mann for å motarbeide islamiseringen av den del av Europa som lå langs kysten ned til landet Israel og Jerusalem. Etter hjemkomsten fra Jerusalem 3 år senere, sommeren 1111, med anslagsvis 100 mann, fikk han navnet Sigurd Jorsalfar.
Oppfordret av paven i Rom ble det også gjennomført en rekke korstog - alt fra barnekorstog til ridderkorstog, men muslimene ble ikke nedkjempet og i dag utgjør muslimene 18 % av jordens samlende befolkning. Dvs. mellom 1 og 1,5 milliard mennesker er i dag muslimer.

Bekjempes med ånd
Men menneskets historie vitner om at menneskene aldri lærer av historien og at uenighet verken kan eller skal bekjempes med vold, men med ånd. De to siste verdenskriger hadde sin rot i det sviktende åndelige fundament - troen på Guds ord - og en voksende tro på den menneskelige makt.
Jeg tillater meg å ta med noen linjer av diktet ”Til ungdommen” av Nordahl Grieg:
”Kanskje du spør i angst, udekket åpen: Hva skal jeg kjempe med hva er mitt våpen?
Stilt går granatenes glidende bånd. Stans deres drift mot død – stans dem med ånd!”

Hevnens religion
Til tross for Europas 2000 års og vårt lands tusenårige kunnskap og innsikt i de bibelske sannheter og den kultur Bibelen har gitt oss gjennom den kristne tro, så viser historien at vi glemmer det vi har lært så alt for fort. Selv om Europas og USA sitt åndelige fundament bygget på Bibelen, er det bibelske fundament i dag temmelig underminert. Dette har de siste kriger mot de tyranniske muslimske regimene i de muslimske landene igjen bevist - for strid og kiv bilegges ikke med våpen. ”Krig er forakt for liv”, sier Nordahl Grieg i samme dikt og blir det nå krig i Syria så vil det resultere i enda mer blod og enda flere muslimske flyktninger. For islam er en sverdets og hevnens religion og ikke en fredens religion.
Men det er ikke bare muslimer som har tro på vold og makt som et fredens redskap.

Vår grunnlov
Da vårt folk skulle snekre sammen en grunnlov for et fritt, selvstendig og uavhendelig rike for 200 år siden, kom det inn i en av de første og grunnleggende paragrafer at jøder og jesuitter ikke skulle ha adgang til riket. Denne lovformulering bar i seg insitamenter til menneskeforakt og segregering.
Det var ideer fra korsfarertiden som dukket fram i ny drakt.
Jødeparagrafen som den ble kalt var en skamplett på vår grunnlov, men også dette insitament dukker også i dag på den politiske agenda. For eksempel boikott av Israelske varer.

Et makkverk
Men hva sier så Bibelen om islam og muslimer?
Muhammed som ble født i år 570 og grunnla sin lære i løpet av de første tiår etter år 600. Han hentet stoff og personnavn, ord og begreper fra både det gamle og det nye testamentet som Bibelen består år. Men med Bibelen som utgangspunkt kan ethvert menneske skrive mye sant og godt, men det er og blir et menneskeverk og et makkverk. For eksempel fikk vi en som utga Mormons Bok. Her er også mye godt og sant, men boken som helhet er et makkverk og en stor løgn.

Bibelske sannheter
Bibelen sier om seg selv at ”den hele Skrift er innåndet av Gud” og videre at ”aldri har noe profetord framkommet ved et menneskes vilje, men de hellige Guds menn talte drevet av den hellige ånd”. 2. Tim, 3.16 og 2. Pet. 1, 21.
Og videre står det i Gal. 1,8: ”Men selv om vi eller en engel fra Himmelen forkynner dere et annet evangelium enn det som vi har forkynt dere, han være forbannet.”
Og på Bibelens siste blad sier Jesus:
”Jeg vitner for enhver som hører de profetiske ord i denne bok: Dersom noen legger noe til dette, da skal Gud legge på ham de plager som er skrevet i denne bok og dersom noen tar noe bort fra ordene i denne profetiske bok, da skal Gud ta bort hans del fra livsens tre og fra den hellige stad, som er skrevet om i denne bok”. Åp. 22. Dette går rett på Koranen og Mormons bok og tilsvarende bøker.
Altså Gud og Bibelens beskrivelse av det budskap mennesket Muhammed framstiller i sin bok, kalt koranen, er og blir et falskt evangelium. Det hjelper ingen ting at boken forteller at de mennesker som følger koranens regler, skal vinne himmelens salighet. Men hva slags himmel er det og hva slags gud er det som rår der, når en vet om seg selv og ser verdens ondskap og slike skal uten videre komme sammen i en slags evighet. Selv et barn kan med sin tanke forstå at det blir ingen salighet dersom ikke mennesket blir født på ny. Blir et grunnleggende nytt menneske uten lyst til det onde.
Bibelen har en sann beskrivelse av menneskene både i fortid og framtid. Det står om de første mennesker at ”deres ondskap var stor på jorden og at alle dets hjertes tanker og påfunn var onde den hele dag”. 1. Mos. 6.
Men den Hellige og Evige Gud elsket sine skapninger og alt før noe ble skapt så sier han at han ville gi ethvert menneske en personlig sjanse til en evighet i en himmelsk salighet gjennom en personlig tro på hans sønn – Jesus Kristus.
”For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin sønn den enbårne for at hver den som tro på han ikke skal fortapes, men ha evig liv”. Står det i Joh. 3.16. Det bibelvers som kalles den lille bibel.
Sett i lys av dette så er Bibelens evangelium og det menneskeskapte budskap som framkommer i koranen ikke bare som to motpoler, de er to inkommensurable størrelser. De er som å sammenligne druer og klinkekuler. Bibelen er Guds verk – koranen er menneskeverk.
Men sier så Bibelen noe om hvordan vi skal møte mennesker av annen tro, hudfarge, nasjonalitet?
Selvsagt gjør Bibelen det!
Hvem er historiens mest kjente flyktningfamilie utenom Maria og Josef og Jesus? Men det var intet UDI i Egypt som sa nei til deres flyktningstatus. Men de dro alle tilbake så snart den tyranniske romeren Herodes var fratatt sitt embete og landet igjen var trygt å bosette seg i for en som var Kongens konge.
Men før vi kom så langt i menneskehetens historie hadde det jødiske folk vært flyktninger og fanger i Egypt i 400 år og i Babylon i 70 år. Det jødiske folk har i sannhet opplevd det å være flyktning. Derfor sier Bibelen flere ganger hvordan vi skal ta i mot de fremmede og flyktninger. Jeg skal ikke belegge det med mer enn et par skriftsteder:
I 2. Mos. 23, 9 står det: ”En fremmed skal du ikke undertrykke. Dere vet jo hvordan den fremmede er til mote, dere var selv fremmede i landet Egypt”.
Og i Jesu tale til sine disipler om hvordan en sann kristen skulle leve så står det følgende: ”Jeg var sulten og dere gav meg mat. Jeg var tørst og dere gav meg å drikke. Jeg var fremmed og dere tok imot meg”. Matt 25. 35.
Også i det stykket om hvordan vi skal ta i mot flyktninger og fremmede er Bibelen helt klar på.
Så over til hvordan vi rent praktisk skal gjøre det og ikke minst hva vi skal kreve av den som søker opphold her i landet.

Følg landets lover
1. Her er det også et ufravikelig krav som også kan belegges med skriftord at den som kommer hit til landet må uten knussel følge landets lover. Jfr. Romerbrevet 13, 1-2.
”Hver og en skal underordne seg de myndigheter Han har over seg. For det er ikke øvrighet uten av Gud, men de som finnes, er innsatt av Gud. Den som setter seg opp mot øvrigheten, står Guds ordning i mot.”
Det ligger derfor i sakens natur at en fremmed - en flyktning - kan ikke ta med seg sitt lands lover og leve etter disse når disse lover bryter med Norsk lov. Vil vedkommende ikke følge Norsk lov – kan vedkommende reise tilbake.
Det er et minimumskrav som norske myndigheter må stille til en hver asylant.
2. Det er også et krav at den fremmede må respektere de internasjonale lover som Norge har sluttet seg til. En kan ikke under noen omstendigheter påberope seg sitt lands lover og praksis.
3. Dernest må vedkommende respektere vårt lands kristne og nasjonale kultur.
Den som søker i smug å omskjære jenter og sågar søker å bortgifte småjenter og for så vidt også myndige jenter mot deres vilje, har ingen ting her i landet å gjøre for de bryter norsk lov og norsk kultur. Slike forhold er så grunnleggende i den norske kristne kulturen at de må utvises umiddelbart.
17. mai er vårt lands nasjonaldag og da kler enhver som har den norske nasjonaldrakten seg i den. Det er uttrykk for manglende respekt for Norges kamp for frihet, rettferdighet og kultur å gå med hijab og for eksempel det tyske flagg.
Det er nedfelt i vårt lands grunnlov at enhver har rett til fri religionsutøvelse. I det ligger det ikke at muslimene kan rope ut fra sine minareter. Det er ikke bare brudd med norsk kultur, det er direkte uhøflig. Ja, uforskammet!
4. Respekt for det norske språk, eiendom og goder.
Det er manglende respekt for norsk språk når voksne folk ikke i løpet av 2- 3 år har lært seg norsk og bruker det som dagligtale.

«Nøysomhet og gudsfrykt»
Det er forakt for norsk lov og kultur å forsøke og stikke til seg gjenstander selv om ingen ser det. Det er også en uting når enhver salgsvare skal prutes på.
Det er respektløst av flyktinger med eller uten oppholdstillatelse og eller med gammelt eller nytt statsborgerskap ser på Norge som en økonomisk melkeku som de søker alle mulige utveier til å få mest mulig penger ut av.
Det er ”Gudsfrykt med nøysomhet” som har preget dette lands oppbygging. Derfor er det en undergraving av vår nasjon når våre nye landsmenn spekulerer i utsendelse av store pengesummer til krigerske og halvkriminelle organisasjoner i sitt fødeland.
Det er brudd på og forakt for disse punkter at vi har fått ord og begrep som pakkis, fremmedfrykt og SIAN.

Front mot biskopene
På den annen side må det også sies at hadde det norske folk tatt bedre vare på grunnlaget for vår kultur, med sann og grundig kristendomsundervisning i skolen. Samt at DNK ansatte fra biskoper til kapellaner hadde forkynt Guds ord slik vi har det i vår Bibel, så hadde muslimene automatisk kommet til å fare mer ydmykt fram når de banket på vår dør. Men når prester og biskoper setter likhetstegn mellom religionene så nedbryter de landets grunnvoll og respekten for Guds ord både hos det norske folk og de fremmede. Her ligger den egentlige årsak til desimeringen av vårt folks slitestyrke i møte med andre folk og kulturer.

Svik og svikt
Til tross for dette svik og denne svikt i det norske folk, så står de fremmede enten de nå kommer fra Europa, Afrika, Asia eller Sør-Amerika foran en veldig oppgave hvis de ønsker å rette opp den skade mange asylanter har påført menneskeheten med sine holdninger og handlinger.

Fra virkeligheten
For ca 30 år siden kom det to asylanter oppsendt fra arbeidskontoret i Larvik til vår bedrift i Kvelde.
Den ene var muslimsk araber. Den andre var katolsk chilener. Begge hadde gått arbeidsledige i noen tid. Araberen forsvant etter to dager med begrunnelsen: ”Hvorfor skal jeg måtte arbeide når jeg nesten får like mye i trygd?”
Chilenere var så flittig og omhyggelig i alt han foretok seg at jeg måtte spørre hva som gjorde at han ytte en så overmåte flott innsats? Vet du hva han svarte: ”Hvis ikke jeg gjør en bedre jobb enn mine norske kollegaer, kan jeg og andre chilenere fort bli stempla som late? ”
Hernan Barera var et eksempel til etterfølgelse ikke bare for flyktninger, men også for nordmenn.
Men når alt dette er sagt, så blir bildet ravende galt om jeg ikke legger til at hovedmengden av våre nye landsmenn er skikkelig, arbeidsglade og flotte mennesker som gjerne vil skape seg og sine en ny framtid i Norge og på Norges premisser.
Men blant de mange tusen som har kommet til Norge de siste tiår er det alt for mange som ikke har hatt det som mål og de har ikke noe her i Norge å gjøre. Mullaen Krekar er en av dem!
Takk for oppmerksomheten!

Voldsomme etterdønninger
Det er blitt voldsomme etterdønninger i Østlands-Posten etter møtet. Kr.f-topper angriper Olav Bergene Holm, som på sin side kritiserer journalisten i avisen for mangelfullt referat, noe som avisen svarer på ved å legge ut hele innlegget til Holm må Ø-Ps nettside. Hans uttalelser til avisen blir oppfattet som om han går noe tilbake på det han sa på møtet.