Kristiansand Ap tok islamdebatten i kveld

Imam Yasir Fawsi (i midten) hadde store problemer med å sv are Randi Øverland om hvorfor kvinner og menn må segregeres i moskeen. Til høyre Aslak Brekke, som snakket om dialog og toleranse.

«Muslimer blir moderate når vi har bodd i Norge»

Kristiansand Ap tok islamdebatten i kveld

-Det er ikke til å tro at Arbeiderpartiet her i Kristiansand som en del av arbeiderbevegelsen ikke protesterer mot islam - som står for en stikk motsatt ideologi - og som fronter helt andre verdier enn det sosialdemokratiet står for - nemlig demokrati, likestilling, ytrings- og religionsfrihet. Hvordan kan dere forsvare å gå i dialog med en totalitær og ond politisk-religiøs ideologi? Leder i SIAN, Arne Tumyr, dengte løs mot holdningene som kom til uttrykk på et åpent medlemsmøte i Kristiansand Arbeiderparti i kveld.
Temaet var: «Om islam, toleranse, moské i byen og avkristningen av Sørlandssendinga.»

Innledere var Aslak Brekke, direktør for stiftelsen Arkivet og imam Yasir Fawsi fra Ahmadiyya-muslimene.
Fawsi sa: Vår menighet i denne byen har 50 medlemmer. Vi ønsker nå å bygge en ny liten moské som skal inneholde to rom, administrasjonskontor og en leilighet for imamen. Imamen må nemlig være tilgjengelig 24 timer i døgnet. Muslimer skal be 5 ganger om dagen og da må imamen være til strede. Vi holder oss til Den Hellige Koranens lære. Vi tror at Jesus ikke døde på korset, men at han fikk en naturlig død.
Imamen fortsatte: Her i Kristiansand har vi mange aktiviteter. I morgen skal vi ha stand i Gågata. Av andre muslimer blir Ahmadiyya-muslimer kalt kjettere. Vi blir ikke regnet som muslimer. Vi skulle gravlegge en av våre på det muslimske gravfeltet, men vi ble nektet. Det er helt klart at muslimer som har bodd i Norge blir mer moderate.

Hva er forskjellen?
I møtet utspant det seg flere spørsmål: Hva er forskjellen mellom muslimer og Ahmadiyya-muslimer. Neste innleder, Aslak Brekke, forklarte forskjellen slik: Det er omtrent som innenfor kristendommen - Den norske kirke - og lomelenderne.
Aslak Brekke, tidligere prest, la hovedvekten i sitt innlegg på nødvendigheten av toleranse. Vi må kunne se hverandre i øynene og diskutere med de vi er sammen med og som har en annen mening.
Vi bør kunne tåle å se at en nyhetsoppleser på TV har på seg et lite kors, halvmåne og David-stjerne må vi også kunne akseptere i en slik sammenheng. Nøytralitet i det offentlige rom fører ikke noe godt med seg, sa Brekke.

Dengte løs
Tumyr slapp til i debatten - og heller ikke denne gangen holdt han noe tilbake. Han sa bl. a.: Aslak Brekke, hvor tolerant vil du være? Skal vi ikke sette foten ned når vi står overfor den komplette politisk-religiøse ondskap? Du snakker om dialog, men var det galt av oss ikke å gå i dialog med Hitler? Skulle vestens demokratier gått i dialog med Sovjet-kommunismen?
Hvorfor tar ikke Arbeiderpartiet et oppgjør med islam som skaper ufred og konflikter over hele Europa?
Islam vil ikke ha dialog, vil ikke samarbeide med noen - islam vil ha den politiske og religiøse makt i ethvert samfunn. Over 60 prosent av det som står i Koranen handler om å drepe vantro og andre som ikke vil underkaste seg islam.
Tumyr fortsatte: Islam Net søkte Universitetet i Oslo om å få slippe til med en studentforening, men Universitetet sa nei - begrunnelsen var at Islam Net står for helt andre verdier enn de Universitetet bygger på.
Det samme bør hele det norske samfunn si til islamistene: Vi vil ikke ha noe med dere å gjøre - fordi verdiene dere bygger på er på kollisjonskurs med de norske. Nå er det på tide at vi setter foten ned. Det er ingen fare for vår generasjonen, men det er kommende slektsledd som får problemene, sa Tumyr.

Måtte medgi
Aslak Brekke måtte medgi at det hadde ikke nyttet å gå i dialog med Hitler. Toleransen hadde visse grenser.
Tidligere statssekretær, Randi Øverland, som ledet debatten, var opptatt av likestillingsproblematikken. Hun gikk til et mildt angrep på imam Fawsi som forsvarte at den nye Ahmadiyya-moskeen måtte ha to rom - et for menn og et for kvinner.
Det virket som det sterke innlegget til Tumyr gjorde inntrykk.
Bodil - nettredaksjonen - SIANs nettavis