Kvalmende islamsk seksualmoral - totalt fravær av normal vestlig og god menneskelighet

Konvertitter – avvikere på ville veier:

Kvalmende islamsk seksualmoral - totalt fravær av normal vestlig og god menneskelighet

Den saudiske imamen Nasser al-Omar meddeler i folkeopplysningens tjeneste at Allah i sin guddommelige godhet tillater at «Hellige krigere i Syria har rett til å ha sex med sine egne søstre når det ikke er noen andre kvinnelige jihadister tilgjengelige». Kvinnelige jihadisters rettigheter i sakens anledning nevnes ikke av den gode muslimen, idet kvinner som kjent knapt har noen rettigheter i islam. Mer om dette senere.

Tatt i betraktning den massive innavlen som pågår innen muslimske miljøer er den ovennevnte og i islamsk forstand lovlige incesten neppe egnet til å sjokkere gode muslimer. For alle oss andre fremstår det som avskyelig. Ayatollah Khomeini skrev i «The Little Green Book» Vol 2 Kap 19; «Hvis en mann sodomerer sønnen, broren eller faren til sin kone etter deres bryllup, fortsetter giftemålet å være gyldig». Vi registrerer at det i de islamske lønnkamre tilsynelatende forekommer så ymse av seksuelle utskeielser. Sharialoven Reliance of the Traveller § o1.2 nr 4 konstaterer at en far eller mor som dreper sitt avkom, ikke skal straffes for drapet. I islam er det altså uproblematisk å ha sex med sin egen søster, svoger og svigerfar. Videre må du gjerne drepe din egen datter hvis hun for eksempel har besudlet familiens ære ved å skaffe seg mobiltelefon eller facebookkonto. I normale kulturer og religioner defineres æres- og moralbegrepene åpenbart helt motsatt av hva islam gjør. Konvertitten må følgelig knuse og kaste sitt moralske kompass når han velger å sverge troskap til Muhammeds kamp mot menneskeheten. Selv ville dyr holder ikke på slik som islam foreskriver. Den perverterte islamske seksualumoral er jo kvalmende nok, men islams totale fravær av menneskelighet og empati som dokumenteres av nevnte hjemmel i sharialoven er verre. Hva er det som gjør at islam finner det hensiktsmessig å lage slike leveregler? Ingen annen religion kan mistenkes for å forskrive en slik oppførsel for de troende. Disse eksemplene sier oss noe om hva islam er, og det er noe helt annet enn det som luremuslimer og inkompetente apologeter forsøker å innbille oss; Islam er en ond pervers og sexfiksert kult der den mannlige muslimens hemningsløse utfoldelse skal forberede den gode muslim på de strabaser som venter i Paradiset, der han skal feie over mannlige og kvinnelige tjenere i hopetall. Samtidig beviser sharialoven islams totale mangel på respekt for menneskeliv, og islams ekstreme behov for å straffe enhver som ikke underkaster seg. Hva i helsike er det med islam som har et slikt forkvaklet menneskesyn? Hva er det for noe galt med konvertittene som gjør dem tiltrukket av denne skitne kulten? Konvertittene må utvilsomt ha gått glipp av sannheten om islam, i den grad de er ved sine fulle fem.

Hva er så sannheten om islam?
Blant ikkemuslimer er sannheten en observerbar størrelse. Blant muslimer er sannheten rett og slett det som Allah til en hver tid gjør, og det Allah vil at muslimer skal gjøre. En gjerning er god eller ond bare hvis Allah sier at den er det. Dette er en av årsakene til at muslimer og ikkemuslimer befinner seg på forskjellige planeter når vi diskuterer. Det er sannsynligvis også en årsak til at konvertitter lar seg lure til å bli muslimer. De begår den feilen å benytte sitt vestlige judeokristent definerte begrepsapparat i debatt med muslimer. På denne måten tror de at muslimen sier noe helt annet enn det muslimen egentlig mener å fremføre. En fatal forbisnakking.

Den gang jeg var ung ble man punker dersom man ville gjøre opprør mot samfunnet. Alternativt søkte man seg til venstreekstreme eller høyreekstreme miljøer, men det var ikke samme schwung over disse ytterpunktene på den politiske høyre-venstre aksen. Punkerne parkerte seg selv helt utenfor dette kartet og de representerte slik motpolen til alt som var ansett som aktverdig i vår kulturkrets. Det er naturlig å utgyte negative superlativer i stort monn over fenomenet punk, men islam er utvilsomt en enda mer samfunnsskadelig bevegelse. Islam er også en tydelig motpol til alt som er aktverdig. I vår tid ser vi tragisk nok at ungdom med sterk motvilje mot samfunnet velger å søke seg til islam, og da oftest til ekte og usminket islam med alt av dertil hørende antidemokratiske og antimenneskelige tilbøyeligheter. Ekte islam slik Muhammed designet det, tilbyr nye og gamle muslimer muligheter for en spenningsfylt tilværelse preget av plyndrings- og erobringstokter i Allahs navn. Utsiktene til å bedrive voldtekt, slavehandel, mishandling og drap på ordentlig, ikke bare på PC-spill, leder ubehagelig mange patetiske sjeler inn i islams fold. Den meget vellykkede motivasjonsfaktoren som Muhammed tok i bruk i Medina fra år 622 har tiltrekningskraft på skjeggefanter også i vår tid. I USA viser en undersøkelse at 49 % av konvertittene var under 21 år gamle. Ved å opplyse ungdommen om hva islam faktisk er allerede i grunnskolen, vil vi derfor kunne redde svært mange unge fra en dyster fremtid.

Konvertering, et fatalt feilskjær
Det er menneskelig å feile. Alle gjør det i varierende grad. Å melde seg inn i Team Islam er en fatal feil ikke bare fordi det ødelegger livet til konvertitten, men det dømmer også alle hans/hennes etterkommere til et liv som muslim. De fleste av oss nedstammer fra forfedre med visjoner om en bedre hverdag for sine etterkommere. De bygde landet fundamentert på verdier og normer som konvertitten vender ryggen til, i det han pisser på sine forfedres minne. Sviket mot forfedrene, deres verdier og mot det samfunnet som har oppfostret konvertitten er alvorlig nok i seg selv. Men enda verre er det at konvertitten dømmer sin fremtidige slekt til et liv under koranens åk. Det deles bare ut enveisbilletter til Islam. Når konvertitten er blitt lurt inn i islam er det ingen vei tilbake. Det er ingen angrefrist på medlemskap i Team Islam. Det er dødsstraff for å melde seg ut. Koranen, hadithene, siraen og sharialoven er alle sammen klokkeklare på dette faktum. Yusuf al-Qaradawi sier det slik; «Hvis de hadde kvittet seg med dødsstraffen for frafall ville ikke islam eksistert i dag (…) Å hindre frafall er det som har bevart islam til denne dag».

Bastian Vasquez og Anders Cameroon Østensvig Dale er eksempler på hvordan det går når ikkemuslimer roter seg inn i islam. Begge har gjort karriere i terroristorganisasjoner. Men disse gutta skal i det minste ha kredit for å ha forstått hva islam egentlig går ut på. De har utvilsomt tatt Muhammed på ordet og følger hans befalinger til alle gode muslimer. Slik fremstår terroristene som skikkelige og gjennomførte muslimer, i motsetning til de fleste konvertitter som innledningsvis lures til å tro at islam er en anstendig religion.

Islam kan ødelegge offerets hjerne
For at norske konvertitter skal forstå alvoret i hva de gjør mot sine egne etterkommere gir jeg et eksempel fra boken «Imamens datter» av ex-muslimen Hannah Shah, side 108 om hennes bror som ble sendt på koranskole; «Jeg vil aldri, aldri tilbake dit sa Raz omsider. Hvis noen prøver å sende meg tilbake, tar jeg livet av meg først. Broren jeg kjente og elsket var nedbrutt og ødelagt, og erstattet av en skadet ung mann som var vridd av frykt. Senere i livet skulle Raz få alvorlige psykiske problemer, og arrene fra madrasaen skulle aldri bli helt borte. (…) Mange madrasaer i Pakistan forbereder guttene på å gå i jihad mot Vesten. De tar guttene fra familiene når de er i en sårbar alder, torturerer dem og bryter dem ned. Når de har fått guttene under kontroll, indoktrinerer de dem med hat og sender dem av gårde som kanonføde». I disse dager sender muslimen nok en gang inn søknader om å få drive islamske indoktrineringsanstalter for barn i Norge. Dette må stoppes!

Norske medier bidrar til å lure folk inn i islam
I den forhenværende kristne avisen Vårt Land kan vi lese om en norsk avviker i moskeen til Akmal Ali i Kristiansand, som frivillig har valgt å bli muslim, etter påvirkning fra en muslimsk anført «venn». Konvertitten begrunner det slik; «Det kjennest som at islam oppklarte mykje av det som er ulogisk i kristendomen. I kristendomen er det mykje som ikkje passar overeins med moderne vitskap. Islam er annleis». Vi kan dessverre konstatere at stakkaren er blitt lurt av sin muslimske bekjente. For det første; Muslimer har ikke lov til å ta ikkemuslimer som venn. Det er 13 vers i koranen som befaler muslimer til ikke å være venn med ikkemuslimer. Muslimer har dog lov til å late som de er venn med ikkemuslimer, dersom dette tjener islams sak. For det andre; koranen er selv så full av vås, feil, selvmotsigelser og påstander som totalt bryter med vitenskaplige sannheter, så vel som etikk og moral. Å bruke vitenskap som argument for å bli muslim er tvers i gjennom tragisk og vitner om en fundamental og potensielt fatal mangel på faktakunnskap hos konvertitten. Dersom gutten hadde fått en reell religiøs åpenbaring og oppriktig trodde at Allah var en god Gud, så ville det vært akseptabelt. Men når sleipe luremuslimer greier å fordreie sinnet til en søkende norsk avviker, med løgn og falske påstander, da er det en borgerplikt å si i fra om at konvertitten har blitt lurt. Slike tragiske misforståelser muliggjøres ikke bare av medvirkningen fra norske medier. Muslimene selv, med Saudi Arabia i spissen, pløyer milliarder av kroner inn i Vesten for å drive islamisering av vår sivilisasjon. Pengene brukes blant annet til å produsere propagandamateriell inneholdende forfalskninger av islams innhold, formidlet av luremuslimske nettsteder.
En hver ikkemuslim må forstå følgende: Du har ikke en muslimsk venn. Dersom du har en venn som sier han er muslim, så er han en dårlig muslim, fordi han ikke følger Allahs påbud i koranen. En slik person vil ikke jobbe aktivt for å omvende deg, fordi han til en viss grad erkjenner at islam har negative sider, og han anerkjenner din rett til å leve et liv i frihet (dvs utenfor islam). Din muslimske bekjente som jobber aktivt for å konvertere deg til islam, er ikke din venn. Han bruker din uvitenhet og din søken etter et fellesskap som et våpen mot deg, for å lure deg inn i kulten sin.
En norsk konvertitt som ble intervjuet av Aftenposten presterte sågar å begrunne sin konvertering slik; «Jeg følte Muhammad var mannen jeg kunne se opp til. Han var litt som meg: Litt misforstått, grublende, ærlig og med en ned-på-jorden-mentalitet». Dersom denne nordmannen har lest koranen og sunnaen fremstår det som komplett ubegripelig at han kan bli sjarmert av personligheten til muslimenes onde og falske profet. Jeg ser intet i trilogien som kan underbygge konvertittens påstand om at Muhammed var misforstått, grublende og ærlig. Folk i Muhammeds samtid forsto meget godt hva Muhammed holdt på med. Likevel viser Muhammeds egen biografi at de arabiske hedningene utviste en ufortjent stor tålmodighet og toleranse med bråkmakeren Muhammed. Den toleransen måtte de betale dyrt for, slik vi nå er i ferd med å gjøre. Islams profet var definitivt ikke ærlig. Muhammed siteres flere ganger i sunnaen på at det er helt greit å lure og bedra ikkemuslimer. Muhammed sier selv i Bukhari vol 7 bok 67 nr 427 at han er en løgner og at du ikke bør stole på ham. En selvoppnevnt profet som hevder å ha flydd på et esel til Jerusalem og der steget opp til den syvende himmel fra et tempel som beviselig ikke eksisterte fordi det var revet ned 500 år tidligere, kan ikke sies å ha en «ned-på-jorden-mentalitet». Basert på fortellinger i Muhammeds biografi og hadither, som begge er kilder forfattet av Team Islam, kan vi konstatere at Muhammed var en løgner, kvinnehater, voldtektsmann, landeveisrøver, plyndrer, blodsuger, pedofil, nekrofil, slavedriver, slavehandler, torturist, terrorist, snikmorder og massemorder. Beklager dersom jeg har uteglemt noe. Jeg vil gjerne vite hvilke konkrete positive egenskaper ved Muhammed som denne konvertitten har oppdaget, og som medfører at konvertitten sitt bilde av Muhammed i sum kommer ut med positivt fortegn. Beklager gutt, men du er blitt lurt!

En grunn til at søkende ungdom ikke selv er i stand til å avsløre islam, kan være at de ikke leser trilogien i det hele tatt, eller leser den på feil måte. Lesning av koranen i kronologisk rekkefølge, samtidig med lesning av Ibn Ishaq er helt essensielt for å forstå islam. Konvertitter har åpenbart ikke gjort dette, siden de har valgt å konvertere. Jeg anbefaler Halvor Tjønns Muhammedbok som en lettfattelig innføring i ekte islam. Tjønn sin bok har den store fordelen at den sammenfatter fortellinger fra flere, slik at man enkelt ser for eksempel når Ibn Ishaq og Tabari har avvikende beskrivelser av begivenheter. Dette er den eneste leseverdige norskspråklige islamlitteraturen pr dags dato. En god bok som utvilsomt vil avverge mange tragiske konverteringer, i motsetning til for eksempel Kari Vogts tendensiøse og selektive fremstillinger samt Einar Bergs forvrengte koranoversettelse. Disse to er ikke egnet til å gi folk reell innsikt i islam.

Kvinnelige konvertitter
Kvinner konverterer primært i forbindelse med at muslimer trenger deres norske pass for selv å få oppholdstillatelse med dertil hørende sugerør til den norske honningskrukken. Den tilsynelatende sympatiske muslimen kan ofte endre karakter etter ekteskapet. Se mer om dette på http://alisina.org/. Det kan redde livet ditt å se filmene «Not without my daughter» og «The Stoning of Soraya M» på youtube før du svarer ja på imamens spørsmål. Mannen er kvinnen overlegen (2:228). Kvinnen er mannens eiendel på linje med gull og sølv, hester, kveg og åkrer i følge koranen 3:14. Kvinnen er i koranens egne ord bokstavelig talt en åker som mannen kan harve over når han måtte lyste (dersom din koran har en annen ordlyd besitter du en av de mange moderne forfalskede oversettelsene). Kvinnens lyst er naturligvis ikke et tema (2:223). Å få barn med en muslim fratar barnet den friheten du selv hadde til å velge livssyn. Du har dømt dine etterkommere til et liv i smerte og mørke, fordi du selv fattet en feil beslutning. Mer om kvinnens degraderte status i islam her;
http://sian.no/artikkel/kvinner-i-islam og her http://www.sian.no/artikkel/kvinner-i-islam-slor-og-pryl

Det er intet guddommelig ved islam
Det er viktig å være klar over at når muslimer lurer konvertitter inn i islams edderkoppnett, gjør de det ved gradvis manipulering. Delinkventen utsettes for koranvers fra tidlig mekkaperiode til tross for at alle vet at disse er opphevet og ugyldige. Deretter utsettes konvertitten gradvis for vers som åpenbarer islams sanne onde ansikt. Metodikken med gradvis manipulering av hjernen til muslimkandidater er i tråd med ideene fra Sayyid Qutbs Milestones. Det ligger en bevisst strategi bak den islamske prosessen med å lure ikkemuslimer inn på islams vei, fordi islamske verdier er i opposisjon til all menneskelig fornuft og anstendighet. Disse to egenskapene må derfor nøytraliseres eller omdefineres i konvertittens hjerne. Det krever mye innsats gradvis å tilvenne en nyrekruttert muslimhjerne til alle fasetter av islams ondskap. Da Ayman al-Zawahiri i sitt brev 9.7.2005 kritiserte Abu Musab al-Zarqawi for utstrakt voldsbruk i Irak var det ikke fordi voldsbruken var uislamsk, men omstendighetene var etter al-Zawahiris syn ikke de rette ennå. De gode muslimer burde ha ventet litt med barbariet sitt. Terroristenes gradvise manipulering av befolkningen var ikke kommet langt nok til at det ekte usminkede islamske barbari ville bli applaudert av folk flest.

Flere og flere muslimer erkjenner i dag at volden som utøves av deres trosbrødre faktisk er religiøst motivert, og at urmuslimen Muhammed var et avskyelig menneske med en adferd som dagens muslimske terrorister speiler på en svært god måte. Muslimer som forlater islam, har gått lei av det genuine islamske hatet mot alt og alle. De forstår at islam er inkompatibel med vitenskap, logikk, etikk og menneskerettigheter. Flere og flere muslimer forstår at terroren som truer verdensfreden og krigene som herjer de muslimske nasjoner og deres naboer, ikke er politisk eller økonomisk, men religiøst motivert. Siden islam er den involverte religionen, er det mer presist å konstatere at det er hat som er motivet. Allah hater nemlig alle som ikke underkaster seg hans diktatur. Svekkelse av islam betyr seier for menneskeheten.

Dersom du savner en dypere mening med livet og mener at løsningen kan ligge i å søke tilknytning til en religion, så velg for Guds skyld ikke islam. Allah er en ond antigud. Enhver religion er bedre enn islam. Mens vi i Vesten ser at enkelte ikkemuslimer velger å konvertere til islam på grunn av manipulering og/eller ekteskap med muslimske menn, så ser man i muslimske land en motsatt trend. Uten å ville bli mistenkt for å misjonere for noe som helst nevner jeg at misjonæren David Garrison i boken «A Wind in the house of Islam» konstaterer at det de første 12 årene av dette århundret er oppstått like mange kristne bevegelser i muslimske land som i de foregående 1200 år. Muslimene selv er med andre ord i ferd med å innse at islam stinker. Ateisme er det raskest voksende livssynet. Islams dramatisk fallende popularitet – trass hemningsløs formering blant muslimer - skyldes økende grad av utdanning og ikke minst informasjonsalderen, som bidrar til at imamene ikke lenger kan lyve til muslimene uten å bli avslørt. Råttenskapen i islam er så omfattende at den ikke kan skjules i internettalderen.

Filosof og professor Bertrand Russell konstaterte i sin tid følgende om islam; «Over en milliard mennesker tror på Allah uten virkelig å vite hva Allah angivelig står for eller hva han egentlig krever av dem. Og mindretallet som forstår fortsetter å være muslimer fordi de har omdefinert sin moral og etikk for å passe til islams lære, som fullstendig mangler moral. De troende har derfor omdefinert hva som er godt og ondt for å tilpasse sine liv til det som forkynnes av islam, i stedet for å utforske islam for å se om det passer inn i det gode liv. En bakstreversk tenkning, påtvunget av en bakstreversk religion».
Dersom man etter å ha lest ovenstående fortsatt synes at det høres ut som en god ide å konvertere til islam, må konvertitten forberede seg på at hans egne innvoller vil endre seg dramatisk i det han fremsier trosbekjennelsen og trer inn i muslimenes rekker; Hadith Sahih Muslim Bok 23, Nr 5113: «Ibn 'Umar reported Allah's Messenger (may peace be upon him) as saying that a non-Muslim eats in seven intestines whereas a Muslim eats in one intestine». Alternativt kan konvertittkandidaten ta til vettet, og erkjenne at Muhammed bare var en stor bløffmaker som intet menneske med vettet i behold kan ta på alvor.
Lars Thorsen