Leder i Politiets fellesforbund Arne Johannessen satt foten ned for bruk av hijab

Leder i Politiets fellesforbund Arne Johannessen satt foten ned for bruk av hijab

Hijab er tillatt i forsvaret men enda ikke i politiet – enn så lenge. Det kommer når islamiseringen skyter fart i Norge. Det som er viktig å merke seg er følgende: Hijab er ikke et religiøst uttrykk på linje med for eksempel et kors rundt halsen. Hijab er et politisk og militaristisk uttrykk for støtte til sharia og motstand mot vår vestlige, demokratiske styreform og vårt kristne verdisett. Det er en uniform for den islamske krigsideologien som truer folk i alle verdensdeler. Hijab skal derfor ikke bare være forbudt i politiet – det skal definitivt også forbys i det militæret.

Norge bør her lære av Tyrkia og forby andre islamske uniformer på alle landets universiteter og læresteder. Vi ønsker heller ikke hijabkledde nyhetsopplesere i TV-kanalene, slik som man kan se i Danmark og England.

Les mer hos NRK Nyheter.

Thomas Christiansen
Stopp islamiseringen av Norge (SIAN)
Representant