Likestillingsombudet henger munnkurv på politikerne?

Vil svinebinde politikerne – ingen valg- kritikk mot islam

Likestillingsombudet henger munnkurv på politikerne?

Foran valgkampen i 2009 lot politikerne seg svinebinde av likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås (nå politimester i Østfold). Politikerne «sverget» at de ikke skulle komme med kritikk mot islam eller islamister. På henvendelse fra SIAN's nettavis opplyser avdelingsleder Bjørg Unstad  ved Likestillings- og diskrimineringsombudet at Ombudet ikke har planlagt et tilsvarende fremstøt under høstens stortingsvalgkamp. Avdelingslederen legger til: «Men jeg tror nok at vi vil vurdere det.» Hun benekter at det er SIAN's henvendelse som  gjør at saken aktualiseres. Det store spørsmålet blir nå om Ombudet enda en gang iverksetter det famøse framstøtet – som eventuelt resulterer i at politikerne frivillig lar seg svinebinde – og setter munnkurv på seg selv.

De politiske ledere forrådte ytringsfriheten i 2009 – da de skrev under på et dokument utarbeidet av Beate Gangås – der de i realiteten lovet at de under valgkampen ikke skulle kritisere islam. I dokumentet heter det at politikerne skulle føre en såkalt «inkluderende»  valgkamp – og de skulle bekjempe «fremmedfiendtlige» innslag.  Heller ikke skulle de foreta handlinger som «hisset til aksjon mot bestemte etniske eller religiøse grupper.»

Til og med Fremskrittspartiet skrev under «munnkurv-kontrakten»

Det var en skandale at de politiske partier i 2009 lot seg binde opp til en avtale der de avsto fra å debattere kanskje det aller viktigste politiske spørsmål vårt land står overfor i vår tid. Det gjenstår å se om skandalen gjentar seg ved høstens valg. En henvendelse av denne karakter fra Likestillings- og diskrimineringsombudet blir neppe godt mottatt av de politiske lederne, men kanskje de velger å trampe ytringsfriheten under fot enda en gang. Våre politiske ledere tviholder nemlig på: «Ingen konfrontasjon med islam».

Stopp islamiseringen av Norge (SIAN)

Arne Tumyr

Leder