Må redaktøren i Politiken trekke seg?

Må redaktøren i Politiken trekke seg?

Spørsmålet kan stilles etter de siste dagers hendelser. Etter at redaktøren i avisen Politiken i Danmark, Tøger Seidenfaden, har gjort knefall for muslimske pressgrupper og bedt om unnskyldning for at avisen i 2008 trykket karikaturtegningen av Muhammed, har det bygget seg opp en orkan mot redaktøren, som ifølge den massive kritikken har sviktet ytringsfriheten. Dette er vanvittig, dette er knefall for islam, sier kritikerne.

For SIAN er det sørgelig å konstatere at vi som har sett opp til Danmark som selve fanebæreren for ytringsfriheten under Muhammed-karikaturstriden – nå har utvist en unnfallenhet som ikke er til å forstå. Knefallet er minst på høyde med det redaktør Vebjørn H. Selbekk i Magazinet ga til beste da han ble presset i kne, etter at han i 2006 offentliggjorde den omstridte karikaturtegningen av Kurt Westergaard.

Hele det islamske miljø i Midtøsten og ellers i verden, jubler nå over seieren i Danmark. Muslimske ledere ser dette som nok et tegn på at islam er i ferd med å erobre Europa ved å infiltrere innenifra.

Skal skaden gjenopprettes, er det bare en vei å gå, sett med motstandsfolkets øyne. Redaksjonsklubben i avisen Politiken og andre som har påvirkningskraft, må overbevise redaktør Seidenfaden om at han må trekke seg som redaktør. Deretter bør den nye redaktøren trykke tegningen om igjen og tydeliggjøre at det går ikke å presse en dansk redaktør til å gå på akkord med selve juvelen i journalistetikken, ytringsfriheten.

De fleste norske redaktører har dessverre vært ekstremt feige i denne striden. Frykten for islamske motreaksjoner har styrt deres valg. De har nok derfor store problemer med å kritisere redaktør Seidenfaden for feighet så lenge de selv ikke står oppreist i forhold til ytringsfriheten.

La oss håpe at danskene finner en løsning som gjør det klart overfor muslimene at islamkritikk i alle sine avskygninger må de leve med dersom de vil bo i et vestlig demokrati.

Arne Tumyr
Stopp islamiseringen av Norge (SIAN)
leder