Massakren et mareritt for Obama!

Muslimer som bærer våpen mot andre muslimer begår brodermord!

Massakren et mareritt for Obama!

Situasjonen mellom muslimer og amerikanere har strammet seg til etter at major og psykiater Nidal Malik Hasan drepte 13 amerikanske soldater i Texas. Muslimske organisasjoner ber de troende ta sine forholdsregler. USAs forsvarssjef George Casey er bekymret for reaksjoner. Det kommer til å bli verre, sier Ray Hanania, som er leder av gruppen ”patriotiske araber-amerikanere”. President Obama har utsatt sin reise til Japan.

Det som gjør situasjonen religiøst betent er forbudet muslimer har mot å bære våpen mot andre muslimer – det er for brodermord å regne. Gode muslimer henviser til Koranen, (sure 49:11) ”De troende er visselig som brødre. Slutt derfor fred mellom deres brødre, og frykt Allah.”

Det meldes fra USA at Nidal Malik Hasan var og er en ”from muslim”. Dermed ser han på sine ”vantro” medsoldater som sine fiender.

Gode muslimer forblir muslimer og er tilnyttet Ummah, enten de nå er norske, amerikanske eller franske statsborgere. Det er bakgrunnen for det dilemma pakistanske muslimer befinner seg i når de skal drepe talibanske krigere – som egentlig er deres brødre. Samme situasjonen har man i Irak når muslimer i den amerikanske hær må aksjonere, for overordnet den konkrete situasjon står Det islamske broderskap – forestillingen om Ummah, om samhørighet og fellesskap verden over mellom alle muslimer.

Hasan ligger i øyeblikket i koma. Det er ikke sikkert at han blir å se i en rettssal der han må forklare seg om ugjerningen. Kamp mot ”de vantro”, drap og massakrer i Allahs navn hører til normal og villet islamsk atferd.

Det er ikke bare terror og død over hele verden som står på ”programmet” mot alle ”vantro”, som ikke vil underkaste seg. Islam påfører store og små nålestikk også over alt hvor ”de gode” muslimer kommer til i ”Krigens hus”, som også Norge er en del av. De gjør da også virkelig fremskritt – som innebærer at vi får smake pisken av ”det multikulturelle samfunn”.

Tilstrømningen av fremmedkulturelle inntrengere er fortsatt så stor at det nå foreligger forslag om å tvinge kommunene til å åpne flere mottak.

Politiet i Stavanger fraråder enslige kvinner å ta taxi hjem etter en tur på byen. Fem drosjesjåfører er siktet for å ha voldtatt, ha utført voldtektsforsøk eller seksuell handling uten samtykke. Norske kvinner uten hijab er for urene horer å regne – det er bare å ta for seg.

I Kristiansand ansettes muslimer i kommunen. Det er bare et tidsspørsmål før de slipper til i ledende stillinger. Snart får nok ”en from muslim” ansvaret for utleie av Byhallen til møter og arrangementer. Når så SIAN søker om å leie hallen til et islamkritisk møte vil den gode muslim si nei – med god samvittighet – for han kan vise til holdningen i FNs menneskerettighetsråd der det foreslås forbud mot islamkritikk!

Arne Tumyr
Stopp islamiseringen av Norge (SIAN)
leder