Med fravær av islam og vi hadde blitt spart for Matapours og Breivik!

De islam-vennlige demonstrerer «mot terrorisme». SIAN demonstrerer mot

Selvfølgelig har muslimer det kollektive ansvaret også for det islamske terrorangrepet i Oslo

Med fravær av islam og vi hadde blitt spart for Matapours og Breivik!

Etter det islamske terrorangrepet i Oslo 25. juni, frikjenner statsminister Jonas Gahr Støre muslimene og islam. Det var bare én person som utførte forbrytelsen, får vi høre. Her var angivelig ingen inspirert av noe «tankegods». Det medgis imidlertid av muslimer at terroristen, Zaniar Matapours, er muslim, men han er en «radikalisert ekstremist», må vite. Hele den muslimske eliten i Norge rykker ut i et forsøk på å frakoble drapsmannen fra islamsk ideologi. Muslimer retter også hugg på hugg i «Islam-kveldsposten» mot «den hvite nasjonalist og korsfarer», Anders Behring Breivik. Islamsk Råd Norge hevder at han representerer «antimuslimsk rasisme» - like umulig som at Matapours representerte «antikristen rasisme?» Sannheten er at Zaniar Matapours fulgte bare islams lære. Anders Behring Breivik sa på sin side at han hadde hentet mye inspirasjon fra det jihadistiske nettverket al-Qaida. Med fravær av islam og muslimer i Norge, ingen Metapours – ingen Breivik. Uten islam i Norge hadde sørlendingene fått beholde tegningen av grisen Nasse Nøff på barneavdelingen, Sørlandet sykehus.

SIAN markerer avstand til sharialovgivningen

Leder i SIAN, Lars Thorsen: Islam er en menneskefiendtlig religion.

Matapours er i godt muslimsk selskap når han dreper «vantro». Som skrevet står i den noble boken: «De vantro skal få kokende vann å drikke, og en pinefull straff, fordi de var vantro» (10:4).
Takket være den ekstreme inspirasjonskilden, Koranen, har muslimer verden over fått en ufravikelig lærebok i terrorisme. Lunkne muslimer blir fordømt. Det som skiller islam ut fra andre religioner, er muslimers plikt til å drepe vantro og alle som ikke vil underkaste seg islam. Muslimer har plikt til å delta i hellig krig (jihad). Alle gode muslimer som lever etter Allahs lover vil aldri velge lojalitet mot det landet de bor i fremfor lojaliteten til islam. Koranen er de islamske terroristers grunnlov.
Vel var det så at Anders Behring Breivik i sitt 1500 siders «kompendium» fordømte islam og muslimer, men i tillegg var han syk på sinnet. Allerede i barndommen ble det avdekket at Anders måtte få psykiatrisk hjelp - han fikk ikke det, dessverre. Om så hadde skjedd kunne vi kanskje ha unngått tragedien 22. juli.
Ingen religion, ingen religiøs forening eller politisk gruppe - faktisk ikke ett eneste menneske - hadde Anders Behring Breivik som støttekontakt - verken i forbindelse med drapene eller forberedelsene. Følgelig er det ikke noe kollektivt ansvar knyttet til forbrytelsen.
Annerledes blir det med Matapours og tusener andre islamske terrorister. De har fra sin ideologi og religion ordre om å drepe. Brorskapets motto er: «Allah er vårt mål, profeten er vår leder, Koranen er vår lov, jihad er vår metode. Å dø på Allahs vei er vårt høyeste håp.»
Muslimer er forpliktet til å følge Muhammeds regler for hellig krig. Her fremgår: «Jihad håndheves av Allah. Det finnes ingen høyere autoritet, derfor er den alltid rettferdig. Tolerer aldri noen regler eller begrensninger. Målet helliger ethvert middel, uansett hvor sjokkerende det er. Jihad kan være en hvilken som helst handling som fremmer islam og svekker de vantro, enten det utføres av en gruppe eller en enkeltperson.»
Hvor er «de norske muslimer» som tar avstand fra islams arbeidsprogram? De finnes ikke - derimot finnes muslimer i Norge - som spiller offerrollen og som gråter krokodilletårer. Blir de presset kan de dessuten ta en taquiya eller to - som er «hellig løgn».
Muslimenes kollektive skyld for Matapours drapsorgie i Oslo, og for all verdens islamske terrorisme, har sammenheng med at de alle er med i Ummaen - det islamske fellesskap.
De som tar avstand fra det islamske barbariet er ikke lenger muslimer. Noen sannhetssøkende frafalne muslimer har dannet foreningen Ex-Muslims of Norway. Dessverre er det for få av disse heltene, men på grunn av frykt for å miste jobben og konsekvensene i det islamske miljøet og i familiesammenheng, tør de ikke være med i den «islam-fiendtlige» organisasjonen.
Det er skuffende at politikerne med Jonas Gahr Støre i spissen, er på hugget for å få frem «tankegodset som ligger bak 22.juli», mens det er fullstendig taushet når det gjelder «tankegodset» bak 25. juni.
Arne Tumyr
[email protected]