Media tildekker virkeligheten!

Media unngår konsekvent å opplyse om at muslimer er skyldig i svært mye av den groveste voldskriminaliteten som begås mot nordmenn. Denne overskriften er hentet fra Dagbladet 14. mai 2008. (Foto: SIAN)

Media tildekker virkeligheten!

Aviser, radio og TV tildekker virkeligheten for det norske folk. De tier nemlig med å opplyse noe om fra hvilket land eller etnisk opprinnelse de hører til – de som begår gjengvoldtekter, grove ran, vold og som står bak bedragerier i stor skala.

Når aviser offentliggjør den ene grove forbrytelsen etter den andre – på rekke og rad – heter det alltid at den mistenkte er ”en ?? år gammel mann”. Tidligere var det noen få aviser som kunne driste seg til å skrive at gjerningsmannen er av ”utenlandsk opprinnelse”. Det var jo også et signal til leseren – om enn noe diffust – at det var ingen nordmann som sto bak ugjeringen.

Det er ikke mange av oss som begår gjengvoldtekter i stort opmfang slik vi opplever nå. Forbrytelser i hopetall som vi nå er vitne til over hele samfunnsskalaen, har vært ukjent i Norge før politikerne slapp innvandringen løs.

I de muslimske stater har myndighetene ingen betenkeligheter med å henge ”kristen” på den forbryteren som for eksempel har tatt Bibelen med seg inn i Saudi-Arabia. Vi kan lære av muslimene – og derfor bør avisene skrive: ”Den antatte gjerningsmannen er en ?? år gammel nord-afrikaner som tilhører islam.” Dermed kan det norske folk få en aldri så liten opplysning om hvilket djevelsk system islam representerer.

Når redaktører er samlet til fest, understrekes hvor viktig det er at avisene gjenspeiler virkeligheten i samfunnet. I vår tid bør de heller understreke hvor viktig det er å tildekke virkeligheten – dette for at Ola og Kari Nordmann ikke skal bli uroet for den fare som truer vårt land.

Arne Tumyr
Stopp islasmiseringen av Norge (SIAN)
Leder