Men Fahad Qureshi slår nå islam-kraftig tilbake

Antirasistisk Senter hevder at islam Net sprer hat

Men Fahad Qureshi slår nå islam-kraftig tilbake

Det som blant annet kjennetegner islamistene er det vanvittige mangfold av ulike religiøse hat-grupperinger - som i egen fanatisme er villige til å drepe andre muslimer som ikke har «den rette tro». I Syria er situasjonen at 1300 forskjellige væpnede grupper kjemper mot Assad-regimet. Av den grunn er det ingen som kan se noen løsning på borgerkrigen eller noe reelt statsalternativ til Asshad. Her hjemme er det foreløpig bare overflatekrusninger hva konflikter muslimer imellom angår, men tendensene er ikke til å ta feil av. Sunni-muslimer er fiender av shia-muslimer, som igjen er fiender av Ahmadiyya-muslimene – som ikke får lov å gravlegge sine døde på den islamske gravplassen i Kristiansand. Det siste er at en veritabel konflikt har oppstått mellom muslimene i Antirasistisk Senter og fundamentalistiske Islam Net. Shoaib Sultan og Rune Berglund Steen i Antirasistisk Senter beskylder Islam Net for å spre hat, mens leder i Islam Net, Fahad Qureshi, på sin side beskylder de to for å spre rasisme.

Det hele dreier seg om - i denne debatten som ellers – at mens noen finner Koranens budskap så avskyelig at de føler trang til å moderere – er det andre som minner om og som holder fast ved hva Koranen sier i klartekst.
Muslimen Shoaib Sultan som nå jobber i Antirasistisk Senter - og Senterets daglige leder, islam-vennlige Rune Berglund Steen, hadde en kronikk i Dagbladet lørdag 28. september - der de beskyldte Islam Net for å spre hat ved de «ekstreme» islamske foredragsholderne de inviterte. De to gikk imidlertid rundt grøten idet de ikke tok avstand fra Islam Nets Koran-tolkning - man valgte de mere diffuse formuleringer - Islam Net sto for «problematiske holdninger». De støttet fullt ut de undervisningsinstitusjonene som nektet Islam Net møtelokaler. Sultan og Steen skrev: «Islam Net fremmer et hatefullt syn på mange medmennesker.» De voktet seg vel for å skrive at det er Koranen som promoterer det hatefulle menneskesynet mot ikke-muslimer.
Onsdag 2. oktober slo lederen i Islam Net, Fahad Qureshi, tilbake og beskyldte Sultan og Steen for å fremme rasisme. Det var ganske sterke synspunkter Qureshi her brakte til torgs:
«Vi står for islam slik den store massen av muslimer tror på. Vi er Norges tørste muslimske frivillige forening med over 2000 betalende medlemmer, ca. 20.000 på Facebook. Moskeene deler vårt syn på islam. Under fredskonferansen vår spurte jeg den fullstappede salen: Hvor mange er enige om at straffene som er foreskrevet i Koranen og av Profeten Muhammed om det er dødsstraff, steining ved utroskap, eller hva det er så lenge det er Allah og Hans Sendebud, er den best mulige straffen for hele menneskeheten som bør bli praktisert i verden? Hele salen rakte hendene i været.»
Qureshi angriper Sultan, som tidligere generalsekretær i Islamsk Råd Norge: «Hadde han frontet de holdninger som han nå fremholder ville han ha blitt sparket på dagen. Sultan tok imidlertid aldri av stand fra dødsdom fra homofili - fordi han visste at dette er islams lære som forkynnes i moskeene han var talsmann for.»
Lederen for Islam Net har ikke bare et islam-knusende angrep mot Sultan, han rettet også sin fatwa-bannbulle mot Abid Q. Raja. Qureshi skriver om Sultan: «Han følger fotsporene til en annen mann med samme bakgrunn som oppnådde «politisk suksess» ved å gå denne veien. Problemet er at det han gjør skaper hat mot muslimer og sprer rasisme. Det er et paradoks at Antirasistisk Senter er plattformen som brukes for å spre rasisme.»

Hva forteller dette oss nordmenn? Det forteller oss at det være seg Gro Harlem Brundtland, Kåre Willoch og andre politikere - har endret det norske samfunn - fra å være et fredfylt fellesskap - til å bli et konfliktområde - der vi ser begynnelsen på en religionskrig – slik vi har sett det i Kosovo i Libanon og i Frankrike. Varsellampene lyser for hele Europa - ikke minst i England og Sverige.
Islam Net fronter den rene og sanne islamske lære - som 20.000 «gode muslimer» her i landet slutter seg til. Vil de sette Oslo i brann dersom Allah og «profeten» krenkes?
Vil Sultan, Raja, Rana, Chaudry, Mukhtar, Aslak Brekke og Lars Gule ha «forståelse» for en slik reaksjon? Vil Yousef al-Qaradawi si at det er Norske myndigheter som har erklært krig mot islam?
Er det vår egen skyld - vi har ikke underkastet oss - eller har vi det - allerede?
Stopp islamiseringen av Norge (SIAN)
Arne Tumyr
Leder