Men Tajik er muslim og hun vil reformere islam

Hadia Tajik stemte for at omskjæring av guttebarn skal tillates på sykehus - hun ivret for hidjab i politiet - «gode» muslimske holdninger. (Foto tv.nrk.no)

Arbeiderpartets nestleder, Hadia Tajik, forteller i ny bok om sin egen guddom – uavhengig av imamene

Men Tajik er muslim og hun vil reformere islam

Sjiamuslimen og Arbeiderpartiets nestleder, Hadia Tajik, har skrevet bok. Her tar hun opp betente temaer som ingen norsk journalist har hatt kraft til å gå nærmere inn på. Det er mange nordmenn som venter og håper at Hadia Tajik sier takk og farvel til alt som har med islam og islamisme å gjøre. Skjer det i hennes nye og tilsynelatende oppriktige bok? Den gang ei! Jo, hun er på rett vei - for hun distanserer seg fra det islamske ummah – men i stedet for å bekjempe djevelskapen Muhammed og hans hær påtvang menneskeheten – vil Hadia Tajik reformere islam og skape en «felles, moderne muslimsk idenitet».

Arbeiderpartiets muslimske nestleder faster ikke. Hun ber ikke fem ganger om dagen og går ikke i muslimske forsamlinger. De fleste imamer vil vel på bakrommet i moskeen stemple henne som kafir (frafallen).
Tajik sliter med å bygge bro mellom Arbeiderpartiets idealer om demokrati, menneskerettigheter, ytringsfrihet og likestilling – til islam som et diktatur beslektet med nazismen. Det går naturligvis ikke – derfor skaper hun sin egen personlige religiøse boble. Hun skriver: Jeg er troende. Hun skriver ikke at hun er troende muslim. Hun har sin Gud, men leserne får ikke vite om det er Allah hun mener. Hun tar avstand fra de ekstreme, men har ingen kritiske merknader til Koranens ca. 400 vers som krever forfølgelse og drap av ikke-muslimer og hun fordømmer ikke sharia. Hadia Tajik setter et blindebukk-bind for øynene og skaper sin egen guddom og sitt eget religiøse ståsted. Hun er som nevnt troende, hva nå det måtte bety.
Med sin bakgrunn og den opplæring Hadia Tajik har fått i Vesten, burde hun ha kommet lenger i sin ideologiske utvikling og avstandtagen fra det onde islam. Siste ord fra henne i denne sammenheng er nok ikke sagt – hun er fremdeles ung.
Reformere og modernisere - kanskje også moderere islam?
I 1991 sto Mikhail Gorbatsjov i den russiske Duma og snakket varmt for en reformering av kommunistpartiets politikk. Det holdt ikke. Han ble feid til side – kommunistpartiet hadde ført en kriminell politikk. Hele samfunnet måtte bygges på nytt. I hele Øst-Europa skjedde det samme – det nyttet ikke å «reformere» ondskapen – den måtte nedkjempes og fjernes.
Hva skal man moderere innen islam? Unge jenter steines til døde - først med et haglskur av småsteiner for at offeret skal lide mest mulig før de store steinene tar livet. Skal man «reformere» slik at lidelsene skjer over kortere tid - f. eks. kreve at store steiner må kastes med en gang?
Hadia Tajik har fortsatt en smertefull vei å gå. Hun befinner seg i tvilens vind - men stormen er i anmarsj – den vil nok oppleves som en befrielse.

Refleksjonene her er basert på hva andre har gjengitt av innholdet i Tajiks bok «Frihet». Dersom bildet endrer seg etter å ha lest boken, vil jeg eventuelt komme tilbake til saken.
Hadia Tajik er blitt pekt på som Arbeiderpartiets leder og mulig statsminister – derfor er det hun bringer til torgs av den aller største viktighet.
Arne Tumyr