Moskéer fremmer hat og hindrer integrasjon

Moskéer fremmer hat og hindrer integrasjon

Flere tusen moskéer er blitt bygget i Europa de siste årene. I Norge er tallet nå kommet opp i ca. 200. Nye kommer stadig til – dette til tross for at det nettopp er i moskéene islamistene dyrker hatet til Israel, USA og deres allierte.

I Norge legges grunnlaget for parallelle islamske samfunn i moskéene. Her blir muslimbarna indoktrinert med det groteske budskap fra Koranen: Drep de vantro! Her får de små vite at jøder er for aper og svin å regne – at det finnes to hovedgrupper av mennesker – de som tror på Allah og profeten – som er de gode menneskene – og alle de andre som ikke tror og som derfor må utryddes.

Fordi politikere og skolens folk har null kontroll, eller tilsyn med, det som foregår av såkalt undervisning i moskéenes indoktrineringsskoler, pågår denne opplæringen på samme måte som i Pakistan, Iran og i den muslimske verden for øvrig. Mange selvmordsbombere har moskéen som sitt siste oppholdssted. Her blir martyren renset og parfymert – klar til å møte jomfruene i paradiset – etter at sprengladningen er utløst.

Norske kommunepolitikere er fanget i islamistenes nett. Muslimenes vestlige leder, Josuf al-Quradawi, sier: Denne gang skal muslimer ikke erobre Europa med sverdet, men ved å samarbeide med de politiske myndigheter.

Norske politikere får saken om bygging av moské i bygningsråd eller planutvalg, men også i et samlet kommunestyre. Politikerne mener tydeligvis at at en moské er å sammenligne med en kirke.Våre folkevalgte lukker øynene for det faktum at så snart muslimene blir mange nok vil de brenne ned kirker i fleng og forfølge de kristne. Rundt om i verden blir 200 millioner kristne forfulgt – i hovedsak av islamister.

Organisasjonen Stopp islamiseringen av Norge (SIAN) ser den fare som truer. Bygging av moskéer fremmer hat og er et nei til integrasjon i det norske samfunn. SIAN sier nei til bygging av flere moskéer blant annet fordi islamister har ikke et demokratisk sinnelag.

Arne Tumyr
Stopp islasmiseringen av Norge (SIAN)
Leder